جهاد و مقاومت و پیش‌بینی تهدیدِ جهانی تروریسم

گزارشگر:سید صمیم مدبر/ دوشنبه 4 جدی 1396 ۳ جدی ۱۳۹۶

بخش دوم و پایانی/

mandegar-3سفر اروپایی و هُشدار از گسترش تروریزم؛
رهبری مقاومت به دعوت پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۱ عازم فرانسه شد. هدف و مرام اصلی این سفر را انتقال پیام جبهۀ مقاومت، هُشدار از گسترش تروریزم و انعکاس وضعیت اسفبار مردم افغانستان زیر سلطۀ طالبان و القاعده به جامعۀ جهانی شامل می‌شد. رهبری مقاومت با سخنرانی در پارلمان اروپا، از تنها گذاشتن مردم افغانستان در جریان مبارزه با تروریزم جهانی یادآوری کرد و بر حمایت جدی جامعۀ جهانی در نابودسازی تروریزم تأکید کرد.
سفر اروپایی رهبری مقاومت زمینه‌ساز شد تا همه جهان از مبارزات مردم افغانستان آگاه شوند و درک کنند که تروریزم، همه‌شمول و سرزمین‌محور خواهد بود. با توضیحات رهبری مقاومت، جهانیان پی بردند که افغانستان در قدم اول هدف تروریزم است و در قدم دوم، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و اروپایی هدف تروریزم خواهد بود که آن‌ها می‌خواهند افکار افراطی خود را به کشورهای غربی صادر کنند و این را گوشه‌یی از مبارزات خود در برابر غیر مسلمانان می‌دانند و از تروریزم به عنوان شکلی از جهاد می‌خواهند استفاده کند و افغانستان در خط اول مبارزه و مقاومت در برابر تروریزم قرار دارد.
نقش مقاومت در امن ماندن جهان از خطر تروریزم؛
حاکمیت طالبان، القاعده و حامیان منطقه‌یی‌شان، برای گسترش خود، مرزها را محدود نمی‌دانستند و با پیش کشیدن نسخه‌های افراطی و تروریست‌گرایانه، در تلاش مستمر برای گسترش به سطح جهان بودند.
جبهۀ مقاومت ملی افغانستان که در خط اول جنگ در برابر تروریزم قرار داشت، می‌بایست از سوی جامعۀ جهانی به منظور نسخۀ بدیل و پیش‌گیری از گسترش تروریزم مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گرفت.
رزمنده‌گان جبهۀ مقاومت در پنج سال با اتکا به منابع دست‌داشتۀ خود با طالبان و القاعده مبارزه کرده و از مناطق تحت حاکمیت دولت اسلامی افغانستان پاسبانی کردند. رنجش‌ها و جنایات خوف‌ناکی که حاکمیت طالبان بر مردم وارد گرادنیده بود، رزمنده‌گان جبهۀ مقاومت را هم از قوۀ دید فکری و هم فزیکی در حالت بلند جنگی قرار داده بود. همۀ افرادی که در مقاومت حضور داشتند مناطق‌شان اشغال، فرزندان و اقارب‌شان شهید و مال و اموال‌شان به تاراج رفته بود و از نقطه‌نطرِ روحی و جسمی در تبانی و مخالفت خیلی جدی با حاکمیت طالبان و افکار افراط‌گرایانۀشان قرار داشتند. جامعۀ جهانی با حمایت و پشتیبانی از جبهۀ مقاومت ملی، می‌توانست تروریزم را در افغانستان در نطفه از بین برد و از یک خطر که حالا همه در هر قسمت از جهان از آن هراس دارند، پیش‌گیری کند.
سفر اروپایی رهبری مقاومت، به پیمانۀ زیادی از آگاهی عامۀ اروپا و جهان را در مورد گسترش تروریزم به این کشورها جلب کرد و از یک خطری که دیر یا زود دامن‌گیر جهان خواهد شد، برای جامعۀ جهانی هُشدار داده بود. اما سیاست‌های سلیقه‌یی و منفعت‌جویانۀ جامعۀ جهانی سبب شد تا در مبارزه با تروریزم، واکنش واحد جهانی انجام نگیرد.
نهم سپتامبر، فرمانده عمومی مقاومت ملی مردم افغانستان توسط دو تن تروریست عرب‌تبار و وابسته به گروه تروریستی القاعده شهید شد و متعاقب آن، دو روز بعد، گروه تروریستی القاعده با طرح و برنامه‌ریزی تروریستی، حملات یازدهم سپتامبر بر برج‌های جهانی تجارت در نیویارک را به حمایت و تحت حاکمیت طالبان از افغانستان به اجرا در آورد و سبب شد تا صدها نفر کشته شوند و این مقدمه‌یی بر گسترش تروریزم فراتر از افغانستان بود.
جبهۀ مقاومت ملی مردم افغانستان هم از نقطه‌نظر سیاسی-دیپلوماتیک (هُشدار به جامعه جهانی) و هم از نقطه‌نظر نظامی، مسوولیت خود را در مبارزه و از بین بردن تروریزم انجام داد و با حضور جبهۀ ملی در این مبارزه، تاریخ درخشان را برای افغانستان رقم زد. جامعۀ جهانی با حمایت جدی سیاسی و نظامی از جبهۀ مقاومت ملی در مبارزه با طالبان و گروه تروریستی القاعده می‌توانست امنیت و مصونیت جانی و روحی مردمان جهان امروز را تضمین کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.