کیم وو چونگ

- ۲۲ جدی ۱۳۹۶

اگر گمان می‌کنید که نمی‌توانید کاری را انجام دهید، اگر گمان می‌کنید که شایسته‌گی‌‌های انجام کاری را ندارید، پس بدانید که هرگز نمی‌توانید کار مهمی انجام دهید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.