دیده‌بان شفافیت افغانستان: شـفافیت بـودجه ملـی افـزایش یافتـه است

گزارشگر:دوشنبه 23 دلو 1396 - ۲۲ دلو ۱۳۹۶

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که دولت افغانستان در دو سال گذشته شفافیت در خصوص بودجه ملی را افزایش داده است.
دیدبان شفافیت افغانستان و مشارکت بودجه بین المللی، نتایج بررسی‌هایش را در مورد شفافیت در بودجه ملی افغانستان طی گزارشی روز یکشنبه mandegar-3(۲۲ دلو) منتشر کرد.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این اداره در همکاری با نهاد بودجه بین المللی در ۲۱ ماه گذشته بررسی‌هایی را در راستای شفافیت بودجه، مشارکت مردم در بودجه، نحوه دسترسی به اطلاعات در مورد بودجه و نظارت از تطبیق بودجه انجام داده است.
این بررسی بر اساس «شاخص بودجه باز» صورت گرفته و شفافیت در بودجه ملی افغانستان در سال ۲۰۱۷ بررسی شده است.
براساس یافته‌های این بررسی، شفافیت در بودجه ملی ۴۹ امتیاز، مشارکت مردم در بودجه ۱۰ امتیاز و نقش نظارت بودجه توسط قوه مقننه و اداره عالی تفتیش ۴۳ امتیاز از صد امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
با این وجود، افغانستان در درجه بندی شفافیت بودجه ملی کشورهای منطقه پس از نیپال در رده دوم قرار گرفته است. حد اوسط شفافیت در بودجه کشورهای جهان هم ۴۲ امتیاز است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که دولت افغانستان در ده سال گذشته در راستای ایجاد شفافیت در بودجه پیشرفت خوبی داشته است.
آقای افضلی افزود که اطلاعات ارائه شده در قالب اسناد کلیدی مربوط به بودجه که توسط دولت افغانستان منتشر می‌شود محدود است. به گفته او، همچنین دولت افغانستان در راستای مشارکت مردم در بوجه فرصت‌های اندکی را فراهم می‌سازد.
او تاکید کرد که نقش نظارتی قوه مقننه و اداره عالی تفتیش در تطبیق بودجه نیز «بسیار محدود» است.
اما امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت، بودجه خوب زمانی تنظیم می شود که از منابع داخلی تمویل گردد؛ در شرایط فعلی بخش اعظم بودجه کشور از کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد و به همین دلیل تنظیم بودجه و نظارت از آن دشوار است.
سید مهدی حسینی معاون اداره عالی تفتیش ریاست جمهوری نیز گفت که این اداره در راستای معیاری ساختن کارهای نظارتی خود تلاش می‌کند.
آقای افضلی بیان داشت که برای مشارکت بیشتر مردم در بودجه باید روی طرح بودجه ولایتی بیشتر تمرکز گردد.
خالد پاینده معین مالی و اداری وزارت مالیه نیز گفت که این وزارت روی اصلاحات به ویژه در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ کار بیشتر انجام داده و نتایج آن در بررسی شفافیت سال آینده مشخص خواهد شد.
آقای پاینده یاد آور شد که دولت روی بیشتر ساختن بودجه‌های ولایتی نیز تمرکز دارد.
بودجه ملی افغانستان از لحاظ شفافیت در حالی در چنین وضعیتی قرار گرفته است که هنوز هم فساد، نا امنی و افزایش بیکار دامن گیر دولت است و پیش از این کشورهای کمک کننده هشدار داده بود، در صورت که شفافیت بیشتر در بودجه ایجاد نگردد کمک‌های شان را به افغانستان قطع خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.