طالبـان بـه پروسـۀ صلـح تـن دهنـد

گزارشگر:یک شنبه 27 حوت 1396 - ۲۶ حوت ۱۳۹۶

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرد پیشنهاد صلح دولت افغانستان می‌تواند زمینه را برای تفاهم بین دو طرف فراهم کند، ما از طالبان می‌خواهیم تا به این درخواست پاسخ مثبت دهد.
mandegar-3رولاندکوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از دیدار با دینگ شیجون همتای چینی خود در پکن اظهار داشت چین و اتحادیه اروپا باور دارند که پیشنهاد دولت افغانستان درباره صلح به طالبان قابل تامل است.
وی افزود: این پیشنهاد می‌تواند زمینه تفاهم بین طرف‌های درگیر در افغانستان را فراهم کند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا تاکید کرد: طالبان پیشنهاد اشرف غنی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت افغانستان به عنوان یک جریان سیاسی را بپذیرد.
کوبیا گفت: تمام کشورهایی که با طالبان تماس دارند نیز این گروه را برای پیوستن به روند گفت‌وگوهای صلح تشویق کنند زیرا این بهترین پیشنهاد است.
اشرف غنی در نشست اخیر روند کابل اعلام کرد که اگر طالبان با آتش‌بش موافقت کنند دولت افغانستان حاضر است تا این گروه را به عنوان یک جریان سیاسی به رسمیت بشناسد.
وی تاکید کرده بود؛ دولت افغانستان زمینه حضور طالبان در انتخابات، تعدیل قانون اساسی و رهایی زندانیان این گروه را فراهم خواهد کرد.
اگر چه طالبان تا کنون به طور مستقیم به پیشنهاد جدید دولت افغانستان برای صلح واکنش جدی نشان نداده است اما این گروه بارها تاکید کرده که نشست‌های صلح به نفع نیروهای خارجی است و سودی برای مردم این کشور ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.