پشتیبانی رییس مجلس سنا از جنبش پشتونستان‌خواهی

گزارشگر:دوشنبه 28 حوت 1396 - ۲۷ حوت ۱۳۹۶

رییس مجلس سنا می‌گوید که تظاهرات پشتون‌های پاکستان «آزادی طلبان و ظلم ستیزانه است» و از آن حمایت می‌کند.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا که در نشست روز یکشنبه، ۲۷ حوت این مجلس صحبت می‌کرد گفت که پشتون‌های پاکستان زیر ظلم نظامیان mandegar-3پنجاب قرار دارند و به همین دلیل دست به تظاهرات‌های گسترده زده اند.
آقای مسلم یار گفت: «هر مبارزه که سبب آزادی مردم از چنگ ظلم گردد؛ ما از آن حمایت می‌کنیم و پشتون‌های پاکستان از سال‌ها به این طرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و هزاران نفر قربانی داده اند».
رییس مجلس سنا یاد آور شد که ظلم پنجابی‌ها بر پشتون‌های آنطرف خط دیورند دیگر قابل تحمل نیست.
برخی از سناتوران دیگر در مجلس سنا نیز تظاهرات پشتون‌های پاکستان را عدالت خواهانه خوانده و از آن اعلام حمایت کردند.
حنیف حنفی یک عضو مجلس سنا در این خصوص گفت، جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌ها در آنطرف خط فرضی دیورند یک جنبش عدم تشدد است که جنگ را در افغانستان و پاکستان «مردود» اعلام کرده است.
آقای حنفی افزود که این گونه حرکت‌های صلح طلبانه باید مورد حمایت قرار گیرد.
او تأکید کرد که مردم افغانستان از حرکت‌ها و تظاهرات پشتون‌های پاکستان حمایت می‌کنند و مردم سایر دنیا نیز باید از آن حمایت کند.
زلمی زابلی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: «تظاهرات جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان برعلیه جنگ و استبداد در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان شکل گرفته و مردم افغانستان از این جنبش اعلام حمایت می‌کنند».
آقای زابلی ابراز نگرانی کرد که دولت پاکستان هم اکنون در حال سرکوب این جنبش است و تا هنوز صدها عضو فعال آن را بازداشت کرده است.
جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان پس از کشته شدن یک فعال مدنی پشتون توسط پولیس در شهر کراچی آغاز شد.
پشتون‌های پاکستان پس از این رویداد پولیس را به قتل عمدی این فعال مدنی متهم کرد و دست به اعتراضات گسترده زدند.
جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان تا هنوز در شهرهای مختلف از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ ضد دولتی را به راه انداخته اند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز از تظاهرات عدالت خواهی پشتون‌های آن طرف خط دیورند حمایت کرده بود. آقای غنی گفته بود که جنبش عدالت خواهی پشتون‌های آن طرف خط برای پایان دادن به ظلم و استبداد شکل گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.