ادامۀ عاشقی یک‌طرفه با طالبان

گزارشگر:هارون مجیدی/ دو شنبه 13 حمل 1397 - ۱۲ حمل ۱۳۹۷

شورای عالی صلح در راستای خروج از بن‌بست در روند صلحِ کشور، پیشنهادِ خروج نظامیان خارجی از افغانستان همزمان با آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان را پیشکش کرده است.
mandegar-3محمداکرم اخپلواک، دبیر شورای عالی صلح افغانستان در روزهای پسین اعلام کرد که آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان، جدول زمانی خروج نظامیان خارجی از افغانستان تهیه خواهد شد.
پیش از این، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در جریان کنفرانس «روند کابل»، طرح خود برای صلح با طالبان را اعلام کرد که شاملِ به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک حزب سیاسی نیز می‌شود.
این راهکار در شرایطی ارایه شد که در بیانیۀ پایانی نشست اخیر بین‌المللی «تأمین امنیت در افغانستان و همکاری منطقه‌یی» در شهر تاشکند پایتخت ازبیکستان، گذشته بر لزوم آغاز مذاکرات دولت کابل و گروه طالبان تأکید شد.
دیدگاه‌های جدیدِ شورای عالی صلح، طرح جدید این شورا مبنی بر آغاز تنظیم جدول زمانی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و امتیازهای دیگری که در ماه‌های اخیر مطرح شده، امتیازدهی‌های بی‌مورد، فاقد مشروعیت و صلاحیت مسوولان شورای عالی صلح و بدون در نظرداشت خواست شهروندان، جریان‌های سیاسی و مدنی می‌باشد.
این‌گونه امتیازدهی‌ها در ادامۀ آرودن صلح از راه تضرع پیش کشیده می‌شود؛ موردی که بارها از طرف گروه تروریستی طالبان رد شده و حتا این گروه به امتیازهای جدید حکومت اشرف غنی پاسخ مثبت نداده و گفته اند که تنها با امریکا حاضر به گفت‌و‌گو اند.
تجربۀ این چنینی در زمان حکومت آقای کرزی هم بارها تکرار شد و حاصل آن، تشدید تحرکات تروریستی و قربانی شدن بیشتر شهروندان و حتا تأثیر منفی بر روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. آقای کرزی، گروه‌گروه طالبان را از زندان‌ها رها کرد، اما آنان در بامداد پس از آزاد شدن‌شان به تشدید اعمال تروریستی و تخریب‌کارانه پرداختند.
حکومت افغانستان و شورای عالی صلح بدون درنظرداشت ظلم‌های صورت گرفته به مردم این کشور، به طالبان و سایر مخالفان مسلح امتیازدهی می‌کنند. باورها به این است که شورای عالی صلح در عملکرد خود تمایز چندانی بین اخلاق و سیاست قایل نمی‌شود و برخی مسایل اخلاقی را مطرح می‌کند تا ذهنیت طالبان را برای مذاکره و صلح فراهم کند. مسوولان در این نهاد این مسأله را نیز در نظر نمی‌گیرند که طالبان تابع برنامه و مدیریت خارج از ارادۀ خودشان هستند.
طالبان همواره در گوشه و کنار افغانستان دست به کشتار و جنایت می‌زنند و محاکمه‌های صحرایی تشکیل می‌دهند. در عین حال، از امکانات و امتیازات هم استفاده می‌کنند و هیچ پاسخ مثبتی هم به نرمش‌های حکومت پیشین و حکومت وحدت ملی نشان نداده اند.
انتظارها بر این است که حکومت افغانستان هم باید پاسخ‌های قاطع در برابر عملکرد طالبان بدهد، در حالی که چنین نبوده و شورای عالی صلح نیز فقط امتیازات یک‌طرفه به مخالفان مسلح حکومت داده است، این امتیازدهی بدون در نظرداشت برداشت شهروندان و اعمال تروریستی طالبان صورت گرفته است.
امتیازدهی‌های بی‌هیچ دست‌آوردی، به طالبان در سال‌های پسین تبدیل به یک مد شده و بارهای از آن به عنوان عاشقی یک‌طرفه نام برده شده است که مسوولان حکومت وحدت ملی و حکومت پیشین به نام و نشانی طالبان چه حاتم‌بخشی‌ها که نکردند و دوباره سبب قوت‌دهی و مطرح شدن تروریستان از زیر لحاف طالبان شدند.
عملکرد و طرح آقای غنی و شورای صلح به گونه‌یی بوده که در کمال بی‌توجهی به افرادی که تحت ظلم و ستم قرار گرفته اند و در فقر و بیچاره‌گی به سر می‌برند، بزرگ‌منشی‌های حاتم‌گونه در برابر طالبان نشان داده می‌شود که غیر منطقی بوده و برای مردم قابل پذیرش نیست.
مسوولان حکومت وحدت ملی با پندگیری از تجربیات پیشین به عمر امتیازدهی و ناز و نعمت به سر بردن تروریستان پایان دهند و خود زمینه‌ساز و فراهم کنندۀ امکانات برای قربانی شدن بیشتر شهروندان افغانستان نگردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.