افسـری که مـدعی است «فیـلد مارشـال» است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 26 حمل 1397 - ۲۵ حمل ۱۳۹۷

میر نصرالدین فرزند میرمعراج‌الدین، افسر دیپارتمنت سپورت و انداخت وزارت داخله، ادعا دارد که باید برایش امتیاز و رتبۀ فیلد مارشالی داده ‌شود.
آقای میر نصرالدین، اما می‌گوید که پس از سال ۱۳۸۴ تا اکنون به خاطر دست یافتن به رتبۀ فیلد مارشالی با بیش از ۲۵۰ ورقۀ عرض و طی مراحل آن، به mandegar-3نهادهای مختلف دولتی مراجعه کرده است، ولی هیچ یک از نهادهای مذکور به درخواست‌های او توجه نکرده‌اند. او ادعا دارد که او تنها فیلدمارشال افغانستان است اما حقوق او را نمی‌پردازند.
مدارکی که از طرف آقای میرنصرالدین به دسترس روزنامۀ ماندگار قرار گرفته است به بیش از ۲۵۰ ورقۀ در خواستی، عریضه‌ و طی مراحل آن میرسد. این درخواست‌ها و عرایض به نهادهای دادستانی کل، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، ریاست دادستانی وزارت امور داخله، ریاست مبارزه با جرایم و فساد اداری، ریاست حقوق وزارت داخله و شورای دبیرخانۀ دادگاه عالی کشور، ریاست تفتیش دادگاه عالی و چند نهاد دیگر نگاشته شده‌اند.
آقای میر نصر الدین ادعا دارد که در سال ۱۳۹۰ لباس عسکری با رتبۀ «فیلد مارشالی» او از طرف مسوولان اکادمی پولیس از تنش کشیده شده است. او این عمل مسوولان اکادمی پولیس را خلاف قواعد عسکری و توهین به بلند رتبه ترین افسرافغانستان میداند. او می‌گوید که با وجود چنین توهینی او را بازداشت کرده اند. او مدعی است که رتبه و جمپر او توسط مسوولان این نهاد مصادره شده است و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته بوده است.
اما، در یک مکتوبی که از طرف ادکامی پولیس به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۳۰به ریاست دادستانی وزارت امور داخله فرستاده شده، آمده است: سمونمل میر نصرالدین فرزند میر معراج‌الدین افسر دیپارتمنت سپورت و انداخت با نصب رتبه‌یی‌ که در قاموس رتب نظامی افغانستان رسمیت نداشته است، می‌خواست میز مقام قومندانی اکادمی پولیس را اشغال کند و خویش را قومندان معرفی نماید که در موجودیت رهبری و عدۀ از استادان توسط منسوبان قرارگاه، یونیفورم نظامی غیر قابل آشنا از تن‌اش کشیده به محافظ قرارگاه اعزام و ممنوع الخروج گردیده است.»
در این مکتوب آقای میر نصرالدین به مشکلات روانی مواجه خوانده شده است.
پس از آن، افسر طلبگار رتبۀ «فلید مارشالی» طی عریضه‌یی خواهان ادعا حیثیت شده است. در یکی از برگ‌های مدارکی که به ماندگار ارایه کرده، به ریاست جمهوری، چنین نگاشته شده است: «محترم الحاج میر نصرالدین، فرزند میر معراج‌الدین، افسر وزارت داخله، طی عریضۀ مطبوع خویش به مقام محترم عالی ریاست جمهوری ذیلاَ تحریر داشته است: “ با در نظر داشت متضرر شدن عارض از نهادهای دولتی حقوقی، عدلی و قضایی جهت اعادۀ حقوق خویش مطابق مادۀ (۵۱) قانون اساس «ج . ا .ا» و قانون جزأ و مبارزه با فساد اداری خواهان هدایت بررسی از مقام عالی می‌باشد.»
به اساس این اسناد، او خواهان رتبۀ «فیلد مارشالی» و هم‌‌چنان اعادۀ حیثیت از طرف ریاست‌جمهوری است. در ورقه‌های عریضۀ این افسر وزارت داخله، دست‌ خط‌هایی از اسدالله وفا مشاور ارشد رییس جمهور پیشین کشور در امور اجتماعی، رسیده‌گی به شکایات و معین کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباطات به نظر می‌رسد.
هم‌چنان امضا و دست‌‌خط‌ انور رحمتی، رییس دفتر معاون دوم پیشین ریاست جمهوری، رییس دارانشای شورای عالی دادگاه عالی کشور و شماری دیگر مسوولان ارشد حکومتی وجود دارند.
این افسر پولیس به تاریخ۹۵/۸/۳۰ توسط ریاست حقوق عامۀ ابتدایی حوزۀ چهارم ولایت کابل بری‌ذمه شناخته شده است؛ اما این فیصله مورد قبول او قرار نگرفته است. او دوباره به دادگاه عالی جهت اعادۀ حثیت خود مراجعه کرده است.
این افسر پولیس ادعا دارد که بیش از ده سال می‌شود با ورقه‌های در خواستی و عریضه‌ در دهلیز‌ نهادهای دولتی، دفتر به دفتر سرگردان گرفتن رتبه «فلید مارشالی» است، اما به درخواست او رسیده گی نمی‌شود. او همچنان خواهان محاکمه کسانی است که لباس فیلدمارشالی او را از تنش دراورده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.