پشت پرده نشست عربستان چیست؟

گزارشگر:سه شنبه 19 سرطان 1397 - ۱۸ سرطان ۱۳۹۷

امروز سه شنبه ۱۹ سرطان نشست بین المللی کشورهای اسلامی به میزبانی کشورعربستان وسازمان همکاری کشورهای اسلامی در مورد جنگ و صلح افغانستان برگزار می‌شود. در این نشست مسایل ناامنی، بحران داخلی افغانستان و حضور mandegar-3گستردۀ نیروهای افراطی بحث خواهد شد.
در این نشست، علمای ۳۷ کشوراسلامی و نماینده‌گان بخش علمای افغانستان حضور یافتند و قرار است جنگ و صلح افغانستان از دید این علما ریشه‌یابی شده، دیدگاه‌های شان را نسبت به جنگ افغانستان اعلام بدارند و این نشست دو روز دوام می‌کند که روز اول در جده وروز بعد در مکه برگزار می‌شود.
کارشناسان سیاسی- نظامی، بنابر بی‌نتیجه ماندن این نشست‌ها در تاریخ گذشته افغانستان بازهم این نشست را بی اثر خوانده و تاکید می‌کنند که افغانستان برای سازمانهای استخباراتی منطقه و جهان یک کانال ارتباطی انتخاب شده و میدان تقابل و نزاع بر سر منافع کشورها برگزیده شده است.
جاوید کوهستانی، فعال نظامی می‌افزاید: با تحت فشار قرار دادن طالبان بخش‌های حربی آن هم چنان به پیکار شان ادامه میدهند. به باور کوهستانی این کنفرانس بیشتر پنهان کردن اهداف پشت پرده و مشروعیت بخشیدن به حضور و نقش بعدی نظامی کشورهای خلیج و گشودن دهلیز انتقال جنگجویان وفادار شان به افغانستان است.
به باور کوهستانی، اکنون سران النصره که به بن‌بست رسیده‌اند و به طور دوامدار عقب زده می‌شوند و جغرافیای حضور شان تنگ می‌شود، بهترین گزینه برای جنگ‌جویان غیر عرب سرزمین بی‌صاحب ماست و هم چنان تقویت داعش.
آقای کوهستانی این نشست را بازهم فرصت برای استفاده جویان میخواند و می‌گوید: ما برای دستیابی به صلح همیشگی در کشور آغوش باز کردیم و حتی آمادۀ امتیاز دادن به دشمن شدیم تا تغییر رفتار صورت گیرد؛ ولی با تاسف نتایج برعکس شد و شدت قربانی دادن بیشتر گردید.
کوهستانی می گوید که جا دارد مردم افغانستان با مسایل خود را آشنا سازند و بفهمند که جنگ اففانستان چرا خاتمه نمی‌بخشد و مخالفین چرا به ارزشات انسانی و آرامش دایمی باورندارند.
کوهستانی می‌گوید که حتی آتش بس رییس‌جمهور غنی با طالبان بجای اینکه امیدوارکننده باشد، نگرانی‌های شهروندان را بیشتر ساخته نفوذ و قدرت دشمن را برای ملت افغانستان دوباره ثابت کرده‌اند.
به گفته او، سخنان چندپهلوی حکومت و رفتارهای قوم‌گرایانۀ نخبه‌گان حاکم در قدرت سیاسی میرساند که این نشست‌ها جز وقت ضایع کردن وهزینه بیش نیست.
احسان‌الله طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح میگوید: این نشست به خیر مردم افغانستان بوده و به ادامۀ نشست هایی‌که در کابل، پاکستان، آذربایجان و جاهای دیگر برگزار شده بود، تدارک دیده شده و عربستان سعودی با همکاری سازمان کشورهای اسلامی میزبان این نشست خواهند بود.
آقای طاهری می‌افزاید: امیدوارهستیم طالبان حضوریابند و بتوانیم یک نتیجۀ خوب به دست آورده به وحشت و دهشت در افغانستان نقطه پایان ببخشیم. آقای طاهری اضافه می‌کند اینکه اگر طالبان حضور نیابند در غیاب شان علمای جهان و کشورهایی که در این نشست نماینده دارند، جنگ افغانستان را ناروا خوانده و مخالفین را در امر مبارزه و مقابله با دولت افغانستان محکوم اعلام می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.