یـک هفته پس از اعـلام «ائتـلا ف بزرگ ملـی»/ اقدام بعدی چیست؟

گزارشگر:چهارشنبه 10 اسد 1397 - ۰۹ اسد ۱۳۹۷

ماندگار- روز پنجشنبه گذشته «ایتلاف یزرگ ملی» ابراز وجود کرد. این ائتلاف از توافق شماری از شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، به عنوان یکی از مهترین جبهۀ سیاسی شکل یافته است تا در برابر حکومت اخذ موضع کنند.
سخنرانان در آن محفل اعلام کرده بودند که تا چندی دیگر طرح مدونی را به عنوان راهکار یا خط‌ مشی سیاسی شان پیش کش خواهند کرد. در همین حال چها روز بعد از اعلام این ائتلاف، جنرال دوستم یکی از کلیدی‌ترین عضو آن، دیداری با محمد اشرف‌ غنی و داکتر عبدالله داشت و mandegar-3در آن دیدار گفت که این ائتلاف برای حفظ نظام موجود است.
اما حالا که نزدیک هفته از این ائتلاف گذشته است، تحولات کشور از بحث مذاکرۀ امریکا با طالبان گرفته تا مسایل انتخابات و سایر مسایل به تندی دارد به پیش می‌رود؛ اما از موقف بعدی این جریان خبری نیست.
حالا دیده شود که قدم بعدی این جریان که «ائتلاف بزرگ ملی» نام گرفته است چه خواهد بود؟
در گذشته ائتلاف‌هایی به این سطح و سیاق ها نتوانسته اند جایی برای خودشان باز کنند و به عنوان یک نهاد نیرومند در تحولات سیاسی کشور عرض وجود نکرده و بایک خیمه شب‌بازی و یک تماس و یک حرف منابع داخلی یا خارجی دچار شکست و ریخت عظیم گردیدند. حالا با چنین تجربه‌هایی سوال این است که آیا ائتلاف موجود هم شکل گرفته است تا از هم بپاشد یا اینکه آمده است که بماند و اقدامات بعدی اش را سامان دهد؟
این سوال باید از آدرس معتبر این ائتلاف سیاسی پاسخ داده شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.