مجلس موافقتنامۀ استراتژیک با بریتانیا را تصویب کرد

گزارشگر:رعنا نظری - ۰۴ سنبله ۱۳۹۱

موافقتامۀ همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان تصویب گردید. از میان وکلای حاضر در مجلس فقط پنج تن آنان به این موافقتنامه رای مخالف دادند.
موافقتنامۀ همکاری‌های استراتژیک کابل و لندن از سوی کمسیون امور بین المللی مجلس در جلسۀ عمومی روز دوشنبه به رای گیری گذاشته شد. محمد نور اکبری معاون این کمسیون گفت که این موافقتنامه دارای شش بخش و ۱۵ ماده می‌باشد.
او گفت: “این سند در شش بخش و ۱۶ ماده ترتیب شده که شامل گفت‌وگوهای سیاسی، مسایل همکاری‌های دوجانبۀ امنیتی، همکاری‌های حکومت بریتانیا در مورد حکومتداری و حاکمیت قانون، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و روابط فرهنگی است.”
موافقنامۀ همکاری های درازمدت استراتیژیک افغانستان و بریتانیا در ماه دلو سال گذشتۀ شمسی توسط رییس جمهور کرزی و صدراعظم بریتانیا در لندن به امضا رسید. پیش از این اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان موافقتنامۀ مشابه با ایالات متحده را نیز با اکثریت آرا تصویب کردند.
در عین حا، طرح قانون کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی هم در جلسۀ عمومی روز دوشنبه از سوی نماینده های مردم به تصویب رسید. بر مبنای این قانون افغان های دو تابیعته نمی توانند، به عنوان سفیر و دیپلومات افغانستان در کشورهای خارجی وظیفه اجرا کنند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس در مورد این قانون چنین گفت:
“وکلای محترم ملت طرح قانون کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی در سه فصل و هشت ماده به حیث کل تصویب می گردد. با اکثریت آرا و یک رای مخالف تصویب شد.”
اعضای مجلس همچنان تفاهمناۀ آموزش نیروهای افغان از سوی ترکیه را نیز تصویب کردند. در چند ماه اخیر افغانستان در کنار هند، امریکا و بریتانیا با فرانسه، آلمان، آسترلیا و ایتالیا موافقتنامه های همکاری های درازمدت استراتیژیک را به امضا رساند.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با امضای چنین موافقتنامه ها پس از سال ۲۰۱۴ میلادی نیز حمایت کشور های غربی را با خود داشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.