اتحادیه اروپا طرح اصلاحات در سیاست مهاجرت را ارایه کرد

گزارشگر:شنبه 24 سنبله 1397 - ۲۳ سنبله ۱۳۹۷

mandegar-3حفاظت بیشتر از مرزها، تسریع اخراج پناه‌جویان رد شده، بازکردن راه‌های قانونی به‌سوی اروپا، این‌ها نکاتی‌اند که کمیسیون اتحادیۀ اروپا با آن می‌خواهد در سیاست پناهنده‌‎گی در اروپا اصلاحات وارد کند. این طرح‌های اصلاحی که روی آن دوسال تمام در بروکسل کار صورت گرفته است، حالا با جزییات آن ارایه شده است.
ژان‌کلود یونکر رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا روز چهارشنبه در سخنرانی‌اش در رابطه با وضعیت در این اتحادیه گفت: «مرزهای بیرونی باید مؤثرتر محافظت گردند. از همین‌رو پیشنهاد می‌کنیم که شمار مرزبانان که از بودجۀ اروپا تمویل می‌شوند، تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰هزارتن بلند برده شود».
یونکر افزود که برای مقامات حفاظت مرزی کشتی‌ها، هواپیماها و موترهای متعلق به‌خودشان تهیه خواهد شد، مأموران فرونتکس (آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیۀ اروپا) صلاحیت‌های بیشتری کسب خواهند کرد. به گفتۀ وی، آن‌ها باید از جمله بتوانند ورود به اروپا را اجازه بدهند و یا مانع آن شوند، و هم‌چنان مهاجران غیرقانونی را در خود مرز متوقف بسازند، طبعاً همۀ این‌ها باید در تفاهم با همان کشور اتحادیۀ اروپا صورت بگیرد که رویداد در مرز آن صورت می‌گیرد.
آقای کلود یونکر رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا گفت: «کشورهای عضو به حمایت قویتر اروپایی در زمینۀ رسیده‌گی به پرونده‌های پناهنده‌گی نیاز دارند».
هم‌چنان پیشنهاد شده است که متقاضیان ردشدۀ پناهنده‌گی باید در آینده به‌صورت جدی‌تر بازگردانده شوند. کمیسیون اتحادیۀ اروپا بدین منظور مقررات سخت‌گیرانه‌تر و رسیده‌گی سریع‌تر به پرونده‌ها را پیشنهاد می‌کند تا بدین‌وسیله از سوءاستفادۀ احتمالی از حق پناهنده‌گی نیز جلوگیری شده بتواند. از کشورهای عضو خواسته می‌شود برنامه‌هایی را برای حمایت از مهاجرانی روی دست گیرند که داوطلبانه به کشور‌های‌شان باز‌می‌گردند. هم‌چنان این کشورها نباید بگذارند که مهاجران به‌راحتی بتوانند غایب شوند.
کمیسیون اتحادیۀ اروپا هم‌زمان می‌خواهد راه‌های بیشتر قانونی را به اروپا باز کند. به‌قول این کمیسیون به آن‌هایی‌که به حفاظت نیاز دارند و هم‌چنان نیروی مسلکی‌اند و دنبال یک شغل در بازار کار اروپااند، اشد نیاز است.
دیمیتریس آوراموپولوس کمیسار امور مهاجرت تاکید کرده: «چیزی‌که ما پیشنهاد می‌کنیم، نظامی‌شدن اتحادیۀ ما نیست، و ما هرگز به یک قلعه مبدل نمی‌شویم».
به اساس طرح‌های ارایه‌شدۀ بروکسل “آژانس پناهنده‌گی اروپایی” آینده باید همه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را در زمینه سازماندهی روند پناهنده‌گی حمایت کند، و این حمایت باید مراکز پناهنده‌گی و یا مراکز اولیه ثبت مهاجران را نیز در بر داشته باشد. این آژانس بدین منظور یک تیم خود را برای به‌اصطلاح “ادارۀ مهاجرت” خواهد داشت که در ثبت نام پناه‌جویان و هم‌چنان اخراج‌های احتمالی بتواند یاری برساند.
اما بزرگترین مشکل در سیاست مهاجرت اروپا تا هنوز حل ناشده مانده است، و آن چه‌گونه‌گی سهمیه‌بندی پناه‌جویان در اروپاست. با آن‌هم دیمیتریس آوراموپولوس کمیسار امور مهاجرت طرح‌های جدید اصلاحاتی را بی‌بدیل می‌داند. او می‌گوید: «کسی‌که به شهروندان خود بگوید که چالش ناشی از مهاجرت با ساختن حصارها و یا پشتیبانی از اقدامات یک جانبه در سطح ملی، نه سطح اروپایی، برطرف می‌شود، نه تنها اشتباه می‌کند، بلکه در برابر مردم غیرصادقانه عمل می‌کند.»
حالا قرار است روسای حکومات اتحادیه اروپا در مورد این پیشنهادها بحث کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.