شهروندان افغانستان دربارۀ آیندۀ خود بدبین اند

گزارشگر:یک شنبه 6 عقرب 1397 ۵ عقرب ۱۳۹۷

بر بنیاد یک نظر سنجی در امریکا، شهروندانی که بر اثر بحرانی که به پایان نمی‌رسد ناامید شد و دربارۀ آیندۀ خود بیش از هر زمانی بدبین هستند.
نهاد نظر سنجی گالوپ از شهروندان افغانستان پرسیده است که زنده‌گی خود را در پنج‌سال آینده چگونه می‌بینند؟
از زمانی که این نهاد امریکایی نظرسنجی‌های خود را در سال ۲۰۰۶ در سراسر جهان آغاز کرد، میانگین سطح زنده‌گی ۲/۳، از یک مقیاس طبقه‌بندی ۱ تا ۱۰، در هر کشوری ضعیف‌ترین ارزیابی بوده که تاکنون ثبت شده است.
mandegarشهروندان افغانستان سطح زنده‌گی کنونی خود را ۲/۷ ارزیابی کرده اند؛ این نخستین‌بار است که نهاد گالوپ به جمعیتی اشاره و پیش‌بینی می‌کند سطح زنده‌گی‌شان در آینده بدتر خواهد شد.
در سال ۲۰۱۶ در همین بررسی سالانه، شهروندان افغانستان چشم‌انداز سطح زنده‌گی خود را در پنج‌سال آینده میانگین ۵/۴ ارزیابی کرده بودند.
نهاد نظر سنجی گالوپ در جنوری با پرسش از ۱۰۰۰ نفر از طریق مصاحبۀ انفرادی این نظر سنجی را انجام داده است.
بین ماه‌های جنوری و سپتامبر بیش از هشت‌هزار نفر در افغانستان کشته شده اند، این میزان قربانیان نشان می‌دهد امسال ممکن است شمار قربانیان در افغانستان از سوریه بالاتر برود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.