فصـل‌نامـۀ سخـن چـاپ شـد

گزارشگر:ناجیه نوری / یک شنبه 27 عقرب 1397 ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

نخستین شمارۀ فصل‌نامۀ سخن که پایگاه نشرانی سازمان خواست نو است، به چاپ رسید.
این مجله در ۱۰۰۰ شماره و ۱۲۳ برگ نشر شده‌است و مدیر مسوول آن کام‌بخش نیکویی‌ است و ویراستاری آن را عبدالملک مبارز انجام داده و طراحی جلدِ «سخن» را عصمت‌الله احراری به دوش داشته است.
mandegarمسوولان سازمان خواست نو در نخستین برگ‌های این فصل‌نامه و در«پیام سخن» چنین نوشته‌اند: از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ هزینه‌های هنگفتی مالی و تسلیحاتی و کمک‌های فراوانی در زمینۀ نظام‌سازی فرهنگ و اقتصاد برای افغانستان صورت گرفت.
در ادامۀ این پیام آمده است: برای ایجاد نظام سیاسی- اداری، ایجاد نهادهای امنیتی و پایه‌گذاری ارتش و پولیس ملی، تقویت آزادی بیان، وارد شدن میلیون‌ها جوان به معارف و دانشگاه‌ها کوشش شد. اما این تلاش‌ها به دست آورد تبدیل نشد، زیرا تقلب در انتخابات، تعصب، فساد اداری، قانون‌گریزی، قانون‌شکنی، بی‌برنامه‌گی و…، در حکومت پسا طالبان سبب شده که در کُل بر تحقق حکومت‌داری خوب و نظام‌سازی تأثیر منفی بگذارد و نظام‌ سیاسی در افغانستان با کاستی‌ها و چالش‌های جدی مواجه شود. ناامنی گسترش یافته است.
در ادامۀ این یادداشت مسوولان فصل‌نامه سخن نوشته‌اند: اقتصاد کشور به شدت شکننده است. سیاست از مسیر اصلی‌اش منحرف شده‌‍است. مسوولان نظام فعلی از مدیریت وضعیت جاری عاجز آمده‌اند و رابطۀ دولت و مردم به شدت آسیب دیده‌است.
به گفتۀ آنان: اعضای سازمان خواست نو(سخن) با درک این وضعیت و شرایط دشوار، در حساس‌ترین زمان، پا به میدان فعالیت‌های اجتماعی گذاشته‌اند. باورما این است که احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان هیچ برنامۀ ملی و سودمندی برای جامعه ندارند، بل این جریان‌ها با رویکردهای قومی، سمتی، زبانی و حتا مذهبی سبب واگرایی و چند پارچه‌گی میان شهروندان کشور شده‌اند
به گفتۀ مسوولان این سازمان: با توجه به نکات یاده شده، سازمان خواست نو( سخن) درک کرده است که نمی‌شود دست زیر زنخ نشست و نظاره‌گر این تراژیدی ترسناک بود. ما معتقدیم که از طریق فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌های واقعی می‌شود برای تعییر وضعیت کار کرد.
باور سازمان خواست نو این است که جای کار عملی- پژوهشی‌یی که بتواند برای نسل دانشگاهی و دانش آموخته،‌ فهم درست و دید عمیق‌تری از مسایل روز و موضوعات علمی در بخش‌های مختلف فراهم کند، خالی ست، بناً فصل‌نامه سخن از فصل دوم سال ۱۳۹۷ ه- خ شروع به فعالیت کرده‌است. دراین فصل‌نامه صرف مقاله‌های علمی – پژوهشی که مراحل اساسی تحقیق را در نظر گرفته باشد، چاپ و نشر می‌شوند.
در نخستین شمارۀ پیام سخن، تحول و جنگ در افغانستان، درآمدی بر نظریه‌ی کلاین‌تالیزم و زمینه‌های ظهور آن در جوامع در حال توسعه، روابط بین‌الملل از نظر مکتب انتقادی، بررسی شگردهای زبانی نفثه‌المصدور به اساس مولفه‌های پسامدرنسیم، برنامه‌ریزی سیاست توسعۀ اقتصادی، نکات کلیدی پیرامون نافرمانی مدنی و بررسی نقش مدیریتی زنان در ادارات، عنوان مقالاتی اند که به نشر رسیده‌اند.
دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی، کام‌بخشی نیکویی، یعقوب یسنا، طاهر انصار، الکساندر سالت، براونلی کیم‌برلی و سایره آدینه نویسنده‌گان مقالات شمارۀ نخست فصل‌نامه سخن اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.