در اعتراض به لت‌وکوب خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی

- ۲۹ جدی ۱۳۹۱

شماری از خبرنگاران رسانه‌های مختلف، می‌گویند که در جریان پوش خبری حملۀ انتحاری روز چهارشنبه در کابل، از سوی نیروهای امنیتی مورد لت‌وکوب و خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.
به گفتۀ این خبرنگاران، نخست، نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به محل حادثه شده و سپس آنها را مورد خشونت فزیکی قرار داده‌اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان هر گونه خشونت علیه خبرنگاران را به شدت تقبیح می کند. ما از نیرو های امنیتی کشور می خواهیم تا حدود کاری خبرنگاران را مورد احترام قرار داده و مانع کار آنها در جریان پوشش خبری حوادث و وقایع نشوند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان همچنان از مقامات نهادهای امنیتی جداً تقاضا می کند تا مانع برخوردهای غیر قانونی نیروهای تحت فرمان شان در برابر خبرنگاران شده و در صورت چنین برخوردی، آنان را مواخذه کنند تا از یک سو پاسخی باشد به برخوردهای غیرقانونی آنان و از سوی دیگری درسی باشد برای بقیۀ نیروهای امنیتی تا با خبرنگاران رفتار خلاف قانون به ویژه برخورد فیزیکی نکنند.
ما همچنان از دیگر نهادهای صنفی خبرنگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان و رسانه های آزاد در کشور می طلبیم تا در برابر هر گونه برخورد غیرقانونی علیه خبرنگاران و دست اندر کاران رسانه ها، با جدیت بایستند.
شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژرونالیستان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.