کمبـود کمـک‌های زمستانی برای ۳۰ هـزار خانـوادۀ بیجـاشـده

گزارشگر:دوشنبه 26 قوس 1397 - ۲۵ قوس ۱۳۹۷

mandegarوزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی می‌گوید که کمک‌های زمستانی برای ۳۰ هزار خانواده کمبود است.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی که در نشست دیروز مجلس سنا صحبت می‌کرد تأکید کرد که حدود ۸۳ هزار فامیل به کمک‌های زمستانی نیازمند هستند.
آقای فهیم گفت: «براساس برنامۀ دولت در مورد کمک‌های زمستانی، وزارت مهاجران برای ۱۲ هزار فامیل قرار است ۱۵ هزار پول نقد و یو ان.اچ.سی.آر برای ۲۱ هزار فامیل ۲۰۰ دالر پول نقد توزیع کند تا آنان برای خود البسه زمستانی و مواد سوختی خریداری کنند.»
به گفتۀ او، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث برای ۲۰ هزار فامیل دیگر هم منابع دریافت کرده، اما برای کمک به ۳۰ هزار فامیل دیگر هیچ منبعی وجود ندارد.
به گفتۀ او، دولت و یا کدام موسسه خارجی برای کمک به ۳۰ هزار خانواده توزیع کمک‌های زمستانی در برنامه ندارد، اما تلاش برای حل این مشکل هم جریان دارد.
او خاطر نشان کرد که برای یک میلیون ۵۰۰ هزار بیجا شده داخلی کمک غذایی و غیر غذایی توزیع شده و این روند تا ماه حمل سال آینده خورشیدی ادامه خواهد داشت تا برای ۲٫۶ میلیون بیجا شده کمک توزیع گردد.
آقای فهیم همچنان گفت: «ما یک سلسله فعالیت‌ها را شروع کرده‌ایم تا یک اطلس آسیب‌پذیری کل افغانستان را در برابر حوادث طبیعی تدوین بکنیم؛ به این معنا که وقتی می‌گویم ارزگان در کجا موقعیت دارد و کدام ولسوالی با کدام تهدیدهایی مواجه اند.»
به گفته او، اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده است.
آقای فهیم خاطر نشان کرد که یک مرکز برای مدیریت اطلاعات حوادث طبیعی در کابل درست شده که تا هنوز ۱۰ ولایت با این مرکز وصل شده و در مرحله دوم قرار است ۱۴ ولایت وصل گردد و ۱۰ ولایت دیگر هم تا پایان زمستان پیش رو به این مرکز وصل خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.