احمدولی مسعود امروز ثبت نام می‌کند

گزارشگر:بهزاد/شنبه 29 جدی 1397 - ۲۹ جدی ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه، ۲۹ جدی برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، ثبت نام می‌کند. آقای مسعود پیش از رفتن به کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری معاونانش را نیز معرفی کرد.
داکتر فریده مومند، معاون اول و داکتر عبدالطیف نظری، معاون دوم آقای مسعود اند. به گفتۀ احمدولی مسعود، تکت انتخاباتی او شامل ۶ چهره

خواهد بود. او گفت که سه تن دیگر که شامل صدراعظم و معاونینش می‌شود را به‌زودی مشخص خواهد کرد.

50051899_2049253208529271_4797619095451205632_n

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری تیم وفاق ملی می‌گوید که با «شعار تغییر» و «طرح وفاق ملی» وارد کارزار انتخاباتی شده است. او می‌گوید که طرح وفاق ملی از دل نزدیک به دو دهه کار و فعالیتِ «جریان سیاسی آجندای ملی» بیرون شده است که روی این طرح، استادان دانشگاه، نخبه‌گان سیاسی و شخصیت‌های علمی کار کرده اند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تغییر «نظام ریاستی» به «نظامِ صدارتی» و داشتن یک رییس جمهور و یک صدراعظم را از مهمترین اهداف خود عنوان کرد. احمدولی مسعود می‌گوید، چهره‌هایی که او را به عنوان معاون، صدراعظم و معاونان صدراعظم در انتخابات همراهی می‌کنند، چهره‌های علمی و با پیشینۀ کار در عرصه‌های علمی و اکادمیک می‌باشند و نماینده‌گی از تمامِ اقشار افغانستان به شمول جوانان، زنان و نخبه‌گان می‌کنند.

50405219_2049253255195933_7688194431404474368_n

آقای مسعود گفت که در صورت پیروزی، صدراعظمِ و معاونانش تا زمانِ تعدیل قانون اساسی، به عنوان اعضای شورای وزیران کار خواهند کرد. این نامزد انتخابات گفت که «تمرکززدایی در ولایات» و «نیمه‌انتخابی» شدن والی‌ها در صدر برنامه‌هایش قرار دارد.
او می‌گوید که تیمش را در محور برنامه و منشور انتخاباتی و با دیدگاه واحدِ ملی در قالب یک رهبری واحد انتخاب کرده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار می‌دارد که چهره‌های تکت انتخاباتی‌اش را با عبرت از تجربۀ ناکام نزدیک به هجده سالِ گذشته و سه دو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب کرده است. احمدولی مسعود مدعی است که «دور باطل» نزدیک به هجده سال گذشته را می‌شکند و برای تمام اقشار جامعه فرصت خلق می‌کند.
نامزد تیم وفاق ملی می‌گوید که گزینش بانو فریده مومند به عنوان معاون نخست در تکت انتخاباتی‌اش، نشانۀ همراهی نیمی از نفوس افغانستان و حمایت از حقوق و آزادی‌های بانوان افغانستان است. مسعود افزود که بودن داکتر عبداللطیف نظری در این دستۀ انتخاباتی، نماینده‌گی از جوانان و قشر دانشگاهی افغانستان است. او گفت که معتقد است ساختار نظام متمرکز ریاستی، موجب بی‌عدالتی، فساد ساختاری و عقب‌مانده‌گی کشور گردیده است. به باور این نامزد انتخابات، در چنین نظامی، حضور عادلانه و مطالباتِ اقوام و اقشار مختلف جامعه مشاهده نمی‌شود.

50750890_2049253361862589_2415919447597383680_n

او اظهار داشت که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری مبارزه نمی‌کند، بلکه برای سپردن قدرت به مردم و رسیدن مردم به عدالت مبارزه می‌کند. احمدولی مسعود افزود که عدالت، سرمشق تیم وفاق ملی است. آقای مسعود گفت که هیچ مصلحتی جز باور به عدالت و تأمین منافع مردم وجود ندارد. مسعود از مردم خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، باتوجه به بحران‌های گذشته، به برنامه‌هایی که مطالبات و منافع مردم را تأمین کند، رأی بدهند.
این دستۀ انتخاباتی ساعت ۲ پس از چاشت امروز رسماً ثبت نام می‌کنند.
پیش از این هشت دستۀ انتخاباتی دیگر نیز نام‌نویسی کرده و کمیسیون انتخابات گفته است که فرصت زمانی ثبت نام نامزدان فردا نهایی می‌شود و به هیچ عنوانی تمدید نخواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.