«دولت‌ساز» شعاری بی‌مسما در تیم اشرف غنی

گزارشگر:یعقوب یسنا - ۰۸ دلو ۱۳۹۷

اشرف غنی همیشه از تکمیل پروژۀ ناتکمیل تاریخ در افغانستان سخن می‌گفت. در کتابِ «افغانستان در قرن بیست» که نوشتۀ ظاهر طنین است. این کتاب بیشتر بر اساس مصاحبه‌ها به‌خصوص مصاحبه‌های اشرف غنی تدوین شده‌است. در این کتاب در مصاحبه‌یی، اشرف غنی این پروژۀ ناتکمیل تاریخ را پروژه‌یی می‌داند که توسط امیر عبدالرحمان خان شروع شده‌ است. غنی تأکید می‌کند که باید در حکومت‌داری افغانستان این پروژه تکمیل شود.
mandegarجناب غنی این سال‌ها که در سیاست حضور دارد، لحن خود را تغییر داده ‌است؛ این پروژۀ ناتکمیل را به دورۀ امان‌الله خان رجعت می‌دهد. جدا از این بحث‌ها که پروژۀ امیر عبدالرحمان خان درست/ نادرست بود، از امان‌الله خان درست/ نادرست بود، از داوود خان درست/نادرست بود و…؛ واقعیت این است‌که همۀ پروژه‌ها به تاریخ پیوسته‌اند. هرگونه ارجاع مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان معاصر به آن دوره‌ها ناشی از برداشت ارتجاعی و عصبیت طرف است.
جالب این است‌که غنی با این‌همه شعار ارتجاعی پروژۀ ناتکمیل تاریخ، شعار «دولت‌ساز» را شعار انتخاباتی تیم خود اعلام کرده‌است. این شعار یک عبارت است، نه مبتدا دارد، نه خبر و نه توضیح. مهم این‌که در ساختار دولت تیم غنی مصداق ندارد. جناب غنی در این پنج‌سال چه کرد که تازه می‌خواهد دولت بسازد؟ افغانستان دولت و حکومت دارد. اگر دولت و حکومت ندارد، غنی در ارگ چرا هست؟ سه قوه که دولت را می‌ساز ظاهراً وجود دارد. این دولت را جهان به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، ارجاع مناسبات دولت افغانستان نه به پروژۀ ناتکمیل تاریخ درست است و نه به شعار فاقد مسما «دولت‌ساز» در ساختار دولت تیم غنی.
غنی بنابه این شعار قرار است از نو دولت بسازد، اما تنها تیم انتخاباتی، تیم غنی است‌که هیچ تغییری برای نظام دولت از ریاستی به صدارتی، پارلمانی یا فدرالی در ساختار دولت تیم انتخاباتی او مطرح نیست. پس غنی دولت چه می‌سازد؟ حتا اگر تغییر نظام دولت را بگذاریم کنار؛ دولت غنی نیاز به اصلاح دارد. این اصلاح چیست؟ نخستین اصلاح این است؛ قوۀ اجراییه که در رأس آن غنی قرار دارد، حداقل از قوۀ مقننه، قضاییه و سایر نهادهای دولتی سوءاستفاده نکند و صلاحیت قوه‌ها و سایر نهادهای دولتی را به رسمیت بشناسد. بهتر بود جناب غنی شعار تیم خود را اصلاح دولتش می‌نامید!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.