در پنجمین سالیاد مارشال افغانستان مطرح شد: طرف اصلی مصالحه با طالبان حوزۀ جهاد و مقاومت است

گزارشگر:ابوبکر صدیق و ناجیه نوری - ۱۸ حوت ۱۳۹۷

از پنجمین سالیاد مارشال محمدقسیم فهیم، معاون اول ریاست‌جمهوری پیشین، دیروز ۱۸ حوت با اشتراک سیاست‌مداران، رهبران جهادی، مقامات حکومتی و هزاران تن از شهروندان در کابل یادبود شد.
سخنرانان در این مراسم با اشاره به گفت‌وگوهای صلح با طالبان تأکید کردند که صلح خواست همۀ مردم افغانستان است. اما اگر طالبان بخواهد به امارت گذشته برگردند، بدانند که حالا مردم افغانستان تغییر کرده‌ است.
mandegarسخنرانان روی این نکته تاکید داشتند که در گفت‌وگوهای صلح باید حوزۀ جهاد و مقاومت محور اصلی و در این روند باید جایگاه جبهه مقاومت مشخص باشد.
سخنرانان این مراسم در حالی روی این مسأله تاکید کردند که طالبان همواره در بحث گفت‌وگوهای صلح گفته اند، با کسانی وارد گفت‌وگو خواهد شد که با آنان در گذشته درگیر جنگ بودند.
ادیب فهیم، رییس بنیاد مارشال فهیم و معاون ریاست امنیت ملی در این محفل با اشاره به کارنامه‌های مارشال فهیم، گفت: لقبِ «مارشال افغانستان» معنای ویژه‌یی دارد و یاد بود از مارشال یادی از مبارزات و مجاهدت‌ها و افتخار به جهاد و مقاومت مردم افغانستان است.
آقای فهیم گفت: مارشال افغانستان چنانچه در دورۀ جهاد و مقاومت نقش کلیدی داشت، در دورۀ جدید برای دولت‌سازی، همدیگرپذیری و رفاه و سعادت مردمش تلاش‌های همه جانبه را انجام داد.
او گفت: وقتی می‌گوییم «مارشال افغانستان»، این تداعی کنندۀ معنای خاصی است. مارشال خود را فرزند اصیل این کشور می‌دانست و در زمان مقاومت بر این تأکید داشت که در صورت پیروزی و به برگشت به کابل، به حکومت‌های تک‌حزبی و استبدادی نقطۀ پایان می‌گذارند.
او گفت که مارشال به همدیگرپذیری باور داشت و برای تحقق این آرمان در انتقال قدرت به‌ شکل مسالمت‌آمیز نقش اساسی بازی کرد. مارشال افغانستان در ایجاد نظام نوین و اساس‌گذاری ارتش ملی کشور نقش برازنده داشت و امروز این مسوولیت همۀ ماست تا برای حفظ و تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی کشور تلاش کنیم.
آقای فهیم، گفت که مارشال بیشتر از هر کسی تشنۀ صلح در کشور بود، اما سخنان نماینده‌گان طالبان در مورد خلع نظام کنونی با یک پرسش مواجه است: آیا امارت طالبانی برای مردم قابل قبول است؟ طالبان خواهان از بین‌رفت نظام فعلی و ایجاد امارت خودشان اند، ولی باید گفت که رویکردها متحجرانۀ سال‌های حاکمیت رژیم‌ طالبانیسم در کابل در خاطره‌ها باقی‌ست. طالبان با اندیشۀ ارتجاعی ۲۰ سال پیش، می‌خواهند امارت خود را دوباره بالای مردم تحمیل کنند، اما باید گفت که مردم در این مدت تغییر کرده و دیگر نسخه‌های پوسیدۀ امارت استبدادی آنان قابل پذیرش نیست.
همچنان، عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان، در این مراسم گفت: مارشال برای همدیگرپذیری و وحدت ملی تلاش‌های همه‌جانبه کرد و از آوان جهاد تا ایجاد نظام کنونی برای تحقق وحدت ملی و همگرایی مبارزه کرد.
آقای ارغندیوال با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور گفت: کشور ما در شرایط حساس قرار دارد و برای ماست تا با در نظرداشت منافع ملی و آرمان شهدا و مجاهدان خود در تلاش تحقق همگرایی و وحدت ملی باشیم و برای تحقق صلح که از آرمان و اهداف مجاهدان و شهدای ماست دست به دست هم داده تلاش کنیم.
آقای ارغندیوال از رسانه‌ها و کاربران شبکه‎‌های اجتماعی نیز خواست که برای وحدت و همدلی شهروندان کار کنند و نگذارند که موضوعات کوچک و پیش‌ پا افتاده سبب درز‌های برزگ در میان اقوام مختلف کشور گردد.
در همین حال، استاد عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی در این مراسم گفت: مارشال از جوانی شامل نهضت اسلامی شد و در دوره‌های جهاد و مقاومت نقش کلیدی در رهبری مجاهدان تحت فرماندهی قهرمان ملی ایفاد کرد.
آقای سیاف، به روند مذاکرات صلح نیز اشاره کرده گفت: ما چهار مرحلۀ جهاد، مقاومت، ادارۀ موقت و دورۀ انتقال را سپری کردیم، اما در حال حاضر در مرحلۀ حساس روند گفت‌وگوهای صلح قرار داریم.
او گفت که مجاهدان و مقاومت گران، چنانچۀ در دورۀ جهاد و مقامت نقش کلیدی داشتند و مسوولیت خود را انجام دادند و امروز نیز در میدان صلح «مردانه‌وار» مسوولیت خود را ایفا می‌کنند.
به گفتۀ او، صلح پدیدۀ ضروری برای مردم ماست، اما صلحی که منجر به قطع جنگ، تأمین منافع ملی و حفظ حثیت و آبروی مردم و تحکم پایه‌های نظام گردد.
آقای سیاف از تکت‌های انتخاباتی نیز خواست که مبارزات خود را با در نظر داشت منافع ملی راه‌اندازی کنند و وارد شدن مرحلۀ «بوکسینگ و دشمنی نشوند» زیرا دشمنان با استفاده از این فضا به وحدت ملی ما صدمه می‌رسانند.
استاد سیاف همچنان با اشاره به کسانی که از روند گفت‌وگوهای صلح نگرانی دارند، گفت: مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در [قطر] جریان دارد، اما یک تعداد در کابل نگران شده‌اند. توصیه ما بر آن‌هاست که حرمت مجاهدان را بدانید؛ زیرا آنان شخصیت‌های اصیل این کشور اند.
در همین حال، احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در پیامی به مناسبت پنجمین سالیاد مارشال افغانستان نوشته است: به نیابت از این نشانی گفته است که آنچه مارشال کشور را نسبت به دولت‌مردان و همرزمان سیاسی ۱۷ سال اخیرش پر رنگ می‌سازد، قوت شخصیتی وی است.
آقای مسعود با اشاره به تلاش‌های مارشال فهیم در دوره‌های مختلف، گفته است: از نظامی گری تا عطوفت انسانی فاصلۀ زیادی است که با معنویت درونی مارشال گره خورده بود و از وی یک چهرۀ متمایز و‌ نقش‌آفرین ساخته بود.
به گفتۀ او، در نظام‌سازی که برخی‌ها تعریف وارونه از مارشال مرحوم روایت می‌کنند به معنای تداوم نظام تاریک اندیش حاکم نیست که هیچ جلوۀ- نمایشی از نظام ندارد؛ بلکه به معنای نظام است که همۀ اقوام و اقشار با هر گذشته و ایدیولوژی (باور) که بوده‌اند، باید در یک‌ مشارکت عادلانه در چرخۀ تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور سهیم باشند.
از سویی هم، داکترعبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در این مراسم گفت: تلاش‌های مارشال افغانستان در ایجاد نظام جدید و ارتش ملی افغانستان فراموش ناشدنی است.
آقای عبدالله افزود: مارشال دو مرتبه معاون ریاست‌جمهوری بود؛ اما هیچ وقت ارزش‌های که به او تعلق داشت را فراموش نکرده بود.
رییس اجرایی تاکید کرد که نه تنها حرف‌ها و آرزوهای مارشال در راستای صلح، بلکه روش زنده‌گی سیاسی‌اش که سرنوشت مردم به آن تعلق دارد را به مسایل زودگذر امروز و فردا ترجیح نخواهد داد.
داکتر عبدالله در این مراسم از رهبران سیاسی کشور خواست که در مورد پروسۀ صلح در محوریت منافع ملی گردهم بیایند تا صلح در کشور تأمین شود.
رییس اجرایی گفت: «رهبران سیاسی بدون در نظرداشت عناوین و اهدافی که در مبارزات خود در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری تعیین کرده‌اند، ایجاب می‌کند که در مهمترین مسأله که صلح است، بزرگان ما، همه ما باهم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گردهم بیاییم تا راه را برای مردم افغانستان باز کنیم که در صلح زنده‌گی کنند».
داکترعبدالله تاکید کرد که اگر به خورده گیری‌ها برخورد کنیم منافع بزرگ مردم افغانستان را گُم خواهیم کرد و اگر منافع بزرگ را پی‌گیری کنیم، این می‌تواند برای آینده کشور راه‌گشا باشد.
آقای عبدالله افزود که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد و هر کوششی که ما را به صلح قابل قبول برساند و به هر صحنه‌یی که مردم از قربانی توطئه‌های بیرونی پایان داده شود مورد حمایت مردم افغانستان خواهد بود.
محمدیونس قانونی معاون پیشین ریاست‌جمهوری نیز در این مراسم گفت: گرامی‌داشت از مارشال، ارج‌گذاری به فصل جهاد و مقامت مردم افغانستان و فصل جدید و نظام کنونی کشور است که مارشال یکی از بنیان‌گذاران آن می‌باشد.
آقای قانونی افزود که مارشال نمادی از خودگذری، دوراندیشی و وحدت ملی افغانستان بود و تلاش‌های همه‌جانبه خود در انتقال قدرت مسالمت‌آمیز و ایجاد ارتش کشور داشت.
او گفت که مارشال سنگردار علم مقاومت پس از قهرمان ملی کشور بود و تعصبات قومی و زبانی و سمتی را مردود می‌شمرد.
آقای قانونی همچنان با اشاره به مذاکرات صلح گفت: جایگاه جریان مقاومت که از طرف‌های اصلی طالبان است، در روند گفت‌وگوهای صلح معلوم نیست و از برزگان حوزۀ مقاومت خواست تا در این مورد تصمیم نهایی خود را بگیرند.
او گفت که جایگاه حوزۀ جهاد و مقاومت باید نقش اساسی را در مذاکرات صلح با طالبان داشته باشند و بزرگان این جریان‌ها خواست که با یک انسجام در این مورد تصمیم‌ بگیرند.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین در این مراسم گفت که در سخنان مارشال افغانستان حس همدیگرپذیری وجود داشت و از رسانه‌ها خواست تا این سخنان مارشال را در این شرایط حساس بار بار نشر کنند تا به گوش مردم کشور برسد.
به گفتۀ رییس‌جمهور پیشین، مارشال افغانستان تشنۀ صلح در کشور بود و ذره ذرۀ خاک افغانستان را دوست داشت.
آقای کرزی افزود: «مردم افغانستان صلح می‌خواهند؛ کوشش‌های امریکا و کشورها دیگر را تایید می‌کنیم و به همین دلیل به مسکو رفتیم. با دیگر بزرگان نشست داشتیم، در آن‌جا دیدیم که جنگ بر ما تحمیل شده و هیچ فرد افغانستان جنگ نمی‌خواهد».
رییس‌جمهور پیشین گفت که در نشست مسکو متوجه شده که طالبان تنها برادر او نیست، بلکه برادر همۀ کسانیِ بوده که در آن نشست شرکت کرده بودند. به گفته او، آنان با هم صحبت و دردل می‌کردند.
آقای کرزی تاکید کرد که: «صلح ما به خیر ماست و انشاالله که به‌زودترین فرصت به این صلح برسیم تا دیگر جگر گوشه‌های ما در این خاک دفن نشوند.»
محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می‌گوید: «من و مارشال فهیم مدتی در زمان حکومت حامد کرزی همکار بودیم و به عنوان دو رفیق و دو دوست باهم کار می‌کردیم».
او تاکید کرد، زمانی ‌که مسایل افغانستان مطرح می‌شد، گلوی مارشال را بُغض می‌گرفت و اشک می‌ریخت. من بارها شاهد اشک ریختن مارشال افغانستان به خاطر دردهای این وطن بوده‌ام.
رییس شورای عالی صلح گفت: بحث همیشه‌گی من و مارشال این بود که افغانستان چگونه از این وضعیت بیرون خواهد شد و اینکه جنگ چگونه پایان بیابد.
او افزود: «همواره نتیجه بحث ما این بود، ما روزی به صلح خواهیم رسید که همدیگر پذیری حاکم شود و همه ما همدیگر را بپذیریم».
خلیلی خاطر نشان کرد: «در یکی از سخن‌رانی‌های مارشال شاهد بودم که تاکید داشت، صلح و ختم جنگ اصول و روش می‌خواهد، برنامه می‌خواهد با یک سلسله شعارها به صلح دست پیدا نخواهیم کرد و صلح یک جانبه هرگز عملی نخواهد بود، زیرا صلح داد و ستد است، باید چیزی را بدهیم تا چیزی را بگیریم».
رییس شورای عالی صلح افزود: «روزانه ۲۰۰ جوان افغانستان از هر دو طرف جنگ، به زمین می‌افتند؛ بنابراین با این وضعیت هرگز صلح یک‌جانبه نتیجه‌بخش نخواهد بود. ما نمی‌خواهیم که به امارت اسلامی برگردیم».
خلیلی تاکید کرد که امروز هم به حکومت افغانستان و هم به امارت طالبان صدا می‌کند که صلح خواست همۀ مردم افغانستان است. اگر طالبان بخواهد به امارت گذشته برگردند، بدانند که حالا مردم افغانستان تغییر کرده‌اند.
محمد قسیم فهیم، در سال ۱۳۳۶هجری خورشیدی در روستای «عمرض» ولایت پنجشیر، چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۹۲ از اثر ایست قلبی وفات یافت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.