تبعیض و بی‌عدالتی در رادیو تلویزیون ملی بیداد می‌کند

- ۲۰ حوت ۱۳۹۷

mandegarنامه سرگشاده
به مقام ریاست حکومت وحدت ملی
محترما! مایان کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان به نماینده‌گی تمام کارکنان این اداره احتراماً به عرض می‌رسانیم این‌که:
طبق آگاهی، در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون ملی اختلاص مالی و فساد اداری و تبعیض زبانی به اوج خود رسیده است.
شایان ذکر است که ۷۰ درصد کارکنان رادیو تلویزیون ملی را از اقوام و ولایات خاص همچون ولایت جلال‌آباد، لغمان و لوگر، در بست‌های سوم و چهارم در حالی تعیین بست گردیدهاند که کارمندان شایسته و تجربه کار در بست های ۵و ۶ تحت اثر آن‌ها اجرایی وظیفه می‌نمایند.
طبق بررسی‌ها اشخاص و افرادی که در این بست‌ها تعیین گردیده اند، براساس شایسته‌گی و لیاقت تعیین نشده اند، بل با امتحان ساخته‌گی جا به‌جا گردیده و مشکلات زیادی را برای کارکنان به میان آورده‌اند.
باید یادآور شد افرادی که سوءاستفاده می‌کنند از جمله محترم زرین انزور رییس پیشین رادیو تلویزیون ملی، محمد عیسی آریا معاون ریاست عمومی، انجنیر احسان رییس پیشین ریاست تخنیکی، محمد همایون فیروز رییس برنامه‌های هنری و ادبی، عبدالغنی مدقق رییس نشرات تلویزیون، حقمل آمر ارزیابی، دوست محمد دوست آمر برنامه‌های ادبی و کامران آمر تفتیش داخلی بوده که از مسوولیت‌های خود پا فراتر گذاشته و فیلم‌های مستند، سریال‌های و برنامه‌های زیادی را با بودجه گزاف به مصرف کم به ثبت رسانیده و میلیون‌ها افغانی را اختلاس کردند.
همچنان از پول بازسازی، ملی‌نیوز و خریداری سامان آلات تخنیکی نیز سود زیادی برده اند. پول از بودجۀ دولت خارج گریدیده است، ولی وسایل فعلاً در دسترس نیستند.
پول‌هایی که از طریق اسپانسر برنامه‌ها از جمله پول برنامه‌های بی.بی.سی به دست می‌آید یک مقدار محدود آن در بودجۀ دولت اضافه شده و متباقی آن میان کارمندان مربوطه به این تیم خاص از قومیت خاصی توزیع می‌گردد.
پولی که از بودجه انکشافی برای ثبت مستندها و سریال‌ها مزخرف به دسترس‌شان قرار می‌گیرد. افرادی که از این زمینه‌ها سود می‌برند، عبارت اند از: محبوب‌الله، دوست محمد دوست، موسی رامنش و منجمله افراد همین تیم.
همچنان از پول روغنیات جنراتورها، ترانسپورت نیز این اقوام سود بی‌شماری را کسب می‌نمایند.
قابل ذکر است که چندین مراتب مفتشین ریاست تفتیش و اداره امور نیز به رادیو تلویزیون ملی تشریف آوردند. اما مسوولین این اداره آنان را به مهمانی‌ها دعوت کرده و مراسم شورباخوری و کباب‌خوری را برای‌شان مهیا نموده اند که آنها نیز از این خیانت بزرگ چشم پوشی نمودند.
همچنان از پول معاشات تشویقی کارکنان، شخص زرین انزور-رییس پیشین این اداره- و روسایی مربوط نیز استفاده سوء کرده اند که کارکنان نیز آگاهی کامل دارند.
از همه مهمتر این‌که تعدادی از مواد آرشیف تلویزیون ملی افغانستان که مهد تاریخی این کشور بوده نیز نابود گردیده و در آن دست‌برد صورت گرفته است.
به نماینده‌گی تمام کارمندان رادیو تلویزیون ملی تقاضامندیم تا در این زمینه مفتشین مجرب را توظیف فرمایند تا تمام اسناد مالی این اداره بررسی گردد.
بااحترام
کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.