۴۷ درصد روستانشینان افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده که ۴۷ درصد باشنده‌گان روستاهای کشور تاکنون به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
عیسی قدرت معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات دیروز در مراسم تجلیل از هفتۀ آب در کابل گفت که درصدی بالای از باشنده‌گان روستاها به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
mandegarآقای قدرت گفت که بررسی‌های که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد که هم اکنون ۴۷ درصد جمعیت روستاها در کشور با کمبود دسترسی به آب آشامیدنی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبه‌رو هستند.
او میزان دسترسی روستانشینان به آب آشامیدنی صحی را ۵۳ درصد یاد کرده افزود که وزارت انکشاف دهات برنامۀ افزایش میزان دسترسی روستانشینان به آب آشامیدنی را در سال‌های اخیر با جدیت تعقیب کرده است.
به گفتۀ او، براساس برنامه‌های انکشافی این وزارت تلاش خواهد شد تا مشکل فقدان و کمبود دسترسی به آب آشامیدنی صحی در روستاها تا سال ۲۰۳۰ میلادی کاملا برطرف شود.
در همین حال، محمدگل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب در این نشست، کاهش سریع سفره‌های آبی زیر زمینی را موجب نگرانی در کشور خواند.
آقای خُلمی گفت، این مشکل به دلیل افزایش بی‌رویه نفوس در شهرها بیشتر نگران کننده است طوری که نشان می‌دهد سطح سفره‌های آب زیر زمینی در شهر کابل در برخی ساحات بیش از ۳۰ متر پایین رفته است.
او هرچند ذخایر آبی سطحی و زیر زمینی را در جریان امسال که به گفتۀ او به قدر کافی بارنده‌گی وجود داشته، برای مصارف شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسنده دانست، اما تأکید کرد که این مشکل با بارنده‌گی‌های امسال کاملاً برطرف نشده و ممکن است معضل کمبود آب در سال‌های آینده نیز بروز کند.
او گفت، به همین دلیل وزارت انرژی و آب در همکاری با تمام ادارات مرتبط به آب آشامیدنی، برنامه پنج ساله مدیریت آب را تدوین کرده و در همکاری با شهروندان آن را تطبیق خواهد کرد. او مشارکت شهروندان برای مدیریت آب و مصرف متوازن آب‌های سطحی و زیر زمینی را بخشی از این پلان یاد کرد.
وزیر آب، تغییرات اقلیم و استفاده بی‌رویه باشنده‌گان شهرهای بزرگ از آب‌های شیرین برای آب یاری را عواملی خواند که در بروز بحران کمبود آب نقش دارد.
گفتنی است که مشکل کمبود آب در سال‌های اخیر شهرهای بزرگ افغانستان را با تهدید روبه‌رو کرده است؛ سال‌های پیش این مشکل در شهرکابل اوج گرفته و نگرانی‌های گسترده‌یی را ایجاد کرد.
حکومت برنامه ایجاد بندهای آبی و تغذیه مصنوعی آب‌های زیر زمینی را در سال‌های اخیر برای رفع مشکل کمبود آب روی دست گرفته است. گفته می‌شود که تکمیل این پروژه‌ها دستکم، ۵ سال زمان خواهد گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.