یازده‌ساله‌گیِ ماندگار و هشت نکتـۀ مهـم بـرای روزنامه‌نگاری حـرفه‌یـی در کشـور

گزارشگر:عبدالقهـار سروری - ۱۶ حمل ۱۳۹۸

روزنامۀ ماندگار یکی از روزنامه‌های مهم، مشهور و اثرگذار در عرصۀ فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در کشور محسوب می‌شود که ده سال کار و فعالیت‌های پی‌همِ نشراتی را درج کارنامه‌های خود کرده و قرار است وارد یازدهمین سال نشراتی خود شود. روزنامۀ ماندگار در جریان ۱۰ سال فعالیت‌های منظمِ نشراتیِ خود در عرصه‌های اطلاع‌رسانی، منعکس‌سازی حقایق و روشن‌سازی اذهان عامه، در حد توان و محدودۀ پوشش و امکاناتِ خود کارهای ارزنده‌یی انجام داده است. بدون شک، تداوم فعالیت‌های نشراتی روزنامۀ ماندگار به نفع عرصۀ روزنامه‌نگاری بوده و mandegarمی‌تواند در جهت حرفه‌یی‌سازیِ فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، نقش خود را داشته باشد.
ضمن آن‌که برای روزنامۀ ماندگار، ماندگاری و ارزش‌مداریِ بیشتر و برای دست‌اندرکاران آن موفقیت، پویایی و پایداریِ بیشتر آرزو می‌کنم، می‌خواهم چند نکته را که برای فعالیت‌های حرفه‌یی و اثرگذار روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور مهم و مفیدند، به گونۀ خلاصه ذکر کنم:
۱. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌ها باید به‌خاطر حرفه‌یی شدن فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، در پهلوی پرداختن به تحلیل و تبصرۀ مسایلِ روز بر مبنای باورهای نویسنده‌گان و صاحب‌نظران، به کارهای پژوهشی و مستندسازی مسایل (روزنامه‌نگاری پژوهشی) توجه جدی کرده و با بررسی و ارزیابی مسایلِ مهم به گونۀ حرفه‌یی، معلومات، مفاهیم و راهکار‌های ارزنده و مفید را تولید کرده و به مخاطبانِ خود ارایه کنند.
۲. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور به‌خاطر حرفه‌یی شدنِ عرصۀ روزنامه‌نگاری، باید مسوولانه نوشتن و مسوولانه سخن‌ گفتن را رایج کرده و هر حکم و نظر قطعی نویسنده‌گان و یا صاحب‌نظران باید توسط نتایج پژوهش‌های معیاری و یا هم شواهد و دلایل قابل‌پذیرش حمایت شوند و یا هم از حکم کردن بر مبنای باورها و نظریات شخصی خودداری کنند.
۳. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در پی نهادینه شدنِ فعالیت‌های حرفه‌یی روزنامه‌نگاری باشند و برای این کار ضمن فعالیت‌های روزمرۀ خود، در قبال ظرفیت‌سازی، تولید ظرفیت و راهکار‌های حرفه‌یی متوازن با نیازمندی‌ها و شرایط کاری کشور، برنامه‌های علمی و عملی را روی دست گیرند.
۴. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید بهبود اوضاع در کشور و تولید و گسترش ذهنیت مثبت و مفید در میان مردم را در اولویت کاریِ خود قرار داده و به گونۀ حرفه‌یی رسالت کاری خود را انجام دهند.
۵. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید توازن محتوایی و ساختاری را در نشراتِ خود در نظر گرفته و برای هر طرز دید و باور و برای هر عرصه و ارزش، جایگاه در نظر گیرند و برای علاقه‌مندان هر فکتورِ یاد شده مطلبی داشته باشند.
۶. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید در محدوده و ساحاتِ تحت پوششِ نشراتی خود توازن را در نظر گرفته و با دید ملی و عام‌شمول همۀ مردم را به گونۀ یک‌سان مخاطب خود بدانند.
۷. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید حد تأثیرگذاری فعالیت‌های نشراتی خود در میان مردم را بدانند و از فرصت‌های کاریِ خود در جهت فراهم‌سازی زمینه‌های تماس و تفاهم در میان مردم و کاهش بدباوری‌ها و فاصله‌ها از میان آنان تلاش کنند؛ چون یک رسانۀ معیاری باید به گونه‌یی هدف‌مندانه و برنامه‌ریزی شده فعالیت کند.
۸. روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در فعالیت‌های نشراتی خود از زبان و لحن معیاری و حرفه‌یی روزنامه‌نگاری استفاده کرده و از توهین و تحقیر دیگران و پرداختن به مسایل غیرضروری و غیرحرفه‌یی خودداری کنند و همچنان در هر حالت، مردم و مخاطبانِ خود را در اولویت کاری خود قرار دهند. یعنی بدانند که روزنامه و روزنامه‌نگار و همه وسایل که برای انجام کارهای روزنامه‌نگاری استفاده می‌شوند، به خاطر رساندن پیام‌ها به مردم و روشن‌سازی افکار مردم‌اند.

در پایان، برای روزنامۀ ماندگار موفقیت‌های بیشتر آرزو دارم و امیدوار هستم که کارکنان و مسوولانِ رسانه‌ها به گونۀ پی‌گیر و هدف‌مندانه در قبال حرفه‌یی شدن و رشد کیفی عرصۀ روزنامه‌نگاری تلاش کرده و به گونۀ هدف‌مندانه و مسوولانه فعالیت کنند تا همواره مفید و ماندگار باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.