میر رحمان رحمانی رییس مجلس انتخاب شد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۸ ثور ۱۳۹۸

میررحمان رحمانی، نمایندۀ مرم پروان به عنوان رییس دور هفدهم مجلس نماینده‌گان برگزیده شد.
در انتخابات عمومی این مجلس که دیروز شنبه، ۲۸ ثور برگزار گردید، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، برای کسب کرسی ریاست پارلمان به رقابت پرداختند، آقای رحمانی با کسب ۱۲۳ رأی به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان انتخاب شد و توانست کمال ناصر اصولی رقیب خود را mandegarکه ۵۵ رأی گرفته بود شکست دهد.
عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نماینده‌گان در پایان دومین دور انتخابات اعضای این مجلس، برای تعیین رییس پارلمان، میررحمان رحمانی را به‌حیث رییس مجلس نماینده‌گان اعلام کرد.
در انتخابات روز گذشته در مجلس نماینده‌گان، مجموع نصاب ۲۴۷ تن بود که ۲۴۴ تن رأی خود را استفاده کردند، برای به دست آوردن کرسی ریاست پارلمان ۱۲۳ رای نیاز بود.
آقای رحمانی ۱۲۳، آقای اصولی ۵۵ رأی دریافت کردندن، همچنان، ۱۳ رای سپید و ۵۳ باطل اعلام شد.
انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۸-۹ میزان سال گذشته برگزار گردید، اما به دلیل چالش‌های موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی، پس از هفت ماه نتیجۀ آن اعلام و در نهایت این مجلس به کار آغاز کرد.
تنــش‌ها‌‌
عطا محمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نماینده‌گان که در ابتدا پنجاه جمع یک را ۱۲۴ رأی اعلام کرده بود، اما نظر به مجموع ۲۴۴ رأی ریخته شد، میر‌رحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ لحظات بعد برنده اعلام شد.
اما پس برنده اعلام شدن آقای رحمانی، مخالفت‌ها و جنجال‌ها در میان حامیان دو طرف بلند شد. پیش از جریان رأی دهی، نیز به دلیل تنش میان نماینده‌گان، مجلس برای لحظاتی از طرف رییس موقت توقف داده شد. ظاهراً این توقف به دلیل بلند شدن برخی از نماینده‌گان از کرسی‌های‌شان بود، عطامحمد دهقان‌پور رییس موقت مجلس در نیمۀ اول مجلس خطاب به نماینده‌گان گفت که در داخل مجلس و در جریان رای دهی «معامله گری» را متوقف کنید.
او همچنان به تکرار از نماینده‌گان می‌خواست که از برگه رأی دهی خود عکس نگیرند.
هرچند تنش نماینده‌گان و این‌که کدام آنها باهم در تنش شده‌اند مشخص نشد؛ اما رییس موقت مجلس به تکراراً از کمال ناصر اصولی، میررحمان رحمانی، احمد شاه رمضان نام گرفت و تاکید داشت که آرامش خود را حفظ کنند.
واکنش‌ها
پس از آن‌که روز پنجشنبه، ۲۶ ثور هیچ از چهار نامزد نتوانستند رأی مورد نظر برای کسب ریاست پارلمان به دست آوردند، رقابت میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای روز شنبه ۲۸ ثور به تعویق افتاد. اما پس اعلام برنده شدن آقای رحمانی به عنوان رییس مجلس، این موضوع در رسانه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های را به دنبال داشت.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی و محمد اشرف رییس حکومت وحدت ملی، پیروزی میر رحمان رحمانی را به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان تبریک گفتند.
محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر نیز در فیسبوک خود نگاشته است: امیدوارم شکست اصولی در انتخابات ریاست مجلس، او و همفکرانش را به باز بینی باورهای «برتری جویانه و برتری طلبانۀ» قومی بکشاند.
او افزوده که یاد اصولی نرود که برای او بسیاری از وکیلاها متعلق به «قوم پشتون»رای ندادند. این می‌تواند برای او درس بزرگی باشد که افغانستان وطن تمام کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند.
رحمانی کیست؟
میر رحمان رحمانی، فرزند حاجی قلندرخان درسال ۱۳۴۱خورشیدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان تولد شده است.
آقای رحمانی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی از لیسه بگرام فارغ شده و تحصیلات خویش را در روسیه ادامه داده و در سال ۱۳۶۱ خورشیدی از پوهنتون نظامی روسیه فارغ شده است.
رحمانی بحیث رییس شورای اجتماعی مردم بگرام و همچنان، رییس اتاق تجارت وصنایع ولایت پروان وظیقه اجرا کرده است.
او متاهل است و در دور شانزدهم نیز نمایندۀ مردم ولایت پروان در مجلس کنونی بود.
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در تماس‌های تلفنی رسیدنش به این سمت را به او تبریک گفته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.