رییس‌جمهور کرزی: خارجی‌ها در گفت‌وگوهای صلح دسیسه‌چینی می‌کنند

- ۱۰ دلو ۱۳۹۱

رییس‌جمهور کرزی می‌گوید که خارجی‌ها با دسیسه‌چینی در تلاش راه‌اندازی گفت‌وگوهای متفرقِ صلح هستند، اما آن‌ها(حکومت افغانستان) اجازۀ چنین گفت‌وگوهایی را نمی‌دهند.
آقای کرزی روز گذشته در سومین کنفرانس مدیریت و انکشاف منابع آبی افغانستان گفت، یگانه مرجع مذاکره با طالبان، شورای صلح است؛ زیرا در این شورا شخصیت‌های سیاسی تمام اقوام افغانستان حضور دارند. کرزی گفت که تلاش‌های متفرق برای صلح امکان ندارد و حکومت نیز اجازه آن را نمی‌دهد.
آقای کرزی گفت، خارجی‌ها تلاش می‌کنند افغان‌ها را برای گفت‌وگو با طالبان خارج از چوکات شورای عالی صلح تشویق کنند. اما هر کوشش متفرق به این منظور آینده نامعلوم و شاید دشوار برای خود آن‌هایی که در این راه تلاش می‌کنند و برای کشور به دنبال خواهد داشت. رییس‌جمهور افغانستان گفت که دولت اجازه نخواهد داد که «هیچ دست خارجی» پروسه صلح را به تضعیف افغانستان منتج کند.
رییس جمهور افغانستان از دفتر طالبان در قطر یادی نکرد. این در حالی است که مقام‌های حکومتی پیشتر، به عنوان یگانه آدرس گفتگو با طالبان در خارج از قطر نام برده بودند.

تلاش‌های داخلی
رییس جمهور کرزی به سیاست مداران افغانستان نیز خطاب کرد که اقدام به صلح متفرق با طالبان نکنند. او به رهبران سیاسی افغانستان گفت که در ده سال اخیر به هر آنچه که خواسته اند، دست یافته اند و از آن ها خواست که در راه صلحی تلاش نکنند که نتیجه آن برگشت به جنگ های سی سال گذشته باشد.
او از طالبان نیز خواست صلحی را قبول نکنند که منجر به تضعیف افغانستان شود: «بالای طالبان خیر اندیش، وطن دوست و مسلمان صدا می کنم که آغاز مذاکرات باید نتیجه اش صلح و افغانستان قوی و متحد باشد و فریب خارجی ها را نخورند. مذاکرات صلح ما تنها از یک مرجع، شورای عالی صلح افغانستان (ممکن) می شود». کرزی از کشورهای همسایه نیز خواست که برای صلح متفرق تلاش نکنند.

استفاده از آب
در این کنفرانس، رییس‌جمهور کرزی گفت که جامعه جهانی، افغانستان را برای ساخت بندهای آب و برق کمک نمی‌کند. او گفت که حکومت افغانستان به این دلیل خود تصمیم دارد به تدریج بندهای آب و برق را بسازد: «افغانستان امروز منابع مالی دارد که به تدریج برای ساخت بندهای بزرگ خود ما اقدام کنیم. مساله بعدی احداث بندهای کوچک آب گردان در سراسر کشور ما است.»
کرزی گفت، آب‌های افغانستان را کشورهای همسایه می‌برند و افغانستان این حق را دارد که از آن برای آب یاری و تولید برق استفاده کند. او در ادامه گفت که همسایه‌ها می توانند حق خود را از آب‌های افغانستان بگیرند، اما باید بدانند که مردم این کشور نیز حق ترقی و زنده‌گی خوب را دارند. او گفت که کشورش حتماً از این حق استفاده می‌کند ولی می‌خواهد درباره آن با همسایه‌ها دوستانه گفت‌وگو کند.
اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب در این کنفرانس گفت، افغانستان به طور متوسط دارای ۷۵ میلیارد متر مکعب آب است، ولی درصدی کمی از آن در داخل کشور استفاده می‌شود. وزیر انرژی و آب گفت که افغانستان ۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد و در صورتی که از آب‌های آن برای تولید برق استفاده شود، این کشور می‌تواند سالانه ۲۳ هزار میگاوات برق تولید کند.
در حال حاضر کشورهای ایران و پاکستان به شکل غیرعلنی با ساخت بندهای بزرگ مخالفت دارند، زیرا مشکل آب بین افغانستان و این کشورها حل ناشده باقی مانده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.