وزارت انـرژی و آب از وقـوع سیـلاب‌ها هشـدار داد

۲۱ جوزا ۱۳۹۸

ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب افغانستان نسبت به وقوع سیل و بالا آمدن سطح آب در شماری از رودخانه‌‎ها هشدار می‌دهد.
ریاست منابع آب این وزارت دیروز در یک خبرنامه گفته است، از تاریخ ۲۱ الی ۲۲ جوزا با در نظرداشت پیش‌گویی سازمان‌های هواشناسی جهانی و دستگاه‌های هایدرولوژیکی، احتمال وقوع سیلاب‌های ناشی از بارندهگی و بلند رفتن سطح آب رودخانه‌ها ناشی از ذوب شدن برف در بعضی از نقاط پیش‌بینی شده است.
در خبرنامۀ این ریاست آمده است، سیلاب‌های ناشی از بارندهگی و بلند رفتن سطح آب ناشی از ذوب برف در بعضی از ساحات حوزۀ دریایی پنج آمو و حوزۀ دریای کابل پیش‌بینی شده است.
به گفتۀ ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب، در این تاریخ‌ها سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند شدن سطح آب ناشی از ذوب شدن برف در مسیر رودخانه کوکچه، پنج، تالقان، بغلان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، کنر و ننگرهار متصور است.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.