انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس دوباره برگزار می‌شود

۳ سرطان ۱۳۹۸

پس از نزدیک به دو ماه تنش بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان میان میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی، هیچ یک از این نامزدان نتوانستند به ریاست مجلس راه‌ یابند.
در نشست دیروز مجلس نماینده‌گان فیصله بر این شد تا بر سر یک «رأی ‌مشکوک» صندوق گذاشته شود و بر اساس اعضای حاضر، اگر ۵۰ به اضافه یک رأی را آقای رحمانی بهدست آورد رییس مجلس نماینده‌گان است. در پایان رأی‌گیری، آقای رحمانی با کسب ۹۰ رأی تائید نتوانستد به کرسی مجلس نماینده‌گان راه پیدا کند و انتخابات برسر کرسی مجلس به دور دوم رفت.
پس از آغاز دور هفدهم مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس برای انتخاب رییس رای‌گیری کردند. بر اساس طرزالعمل داخلی مجلس، نامزدی که ۵۰ به اضافه ۱ را از آن خود کند، رییس مجلس است.
قرار است امروز بار دیگر برای گزینش رییس مجلس نماینده‌گان صندوق گذاشته شود و هر نامزدی که بتواند رأی ۵۰ به اضافه یک را بهدست بیاورد به عنوان رییس مجلس انتخاب خواهد شد.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.