خبرنگاران: کار خبرنگاری در افغانستان دشوارتر می‌شود

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۳ سرطان ۱۳۹۸

مشاور ارشد ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید که سیاست حکومت وحدت ملی در مقابل رسانه‌ها و خبرنگاران، «سیاست تساهل، تفاهم و روحیۀ همکاری» است.
وحید عمر، مشاور ارشد رییس حکومت در امور روابط عامه و استراتژیک که دیروز در نشست عقد پیمان بیمۀ حوادث کارمندان رسانه‌های کمپنی موبی با یک شرکت بیمه سخن می‌گفت، افزود که حکومت وحدت ملی رسانه و حکومت را متمم یکدیگر می‌داند و رسانه و خبرنگاران را mandegarرقیب خود تعریف نکرده است.
در نشست دیروز سخنرانان همچنان بر ضرورت بیمۀ خبرنگاران تأکید ورزیده و گفتند که کارمندان رسانه‌های افغانستان در وضعیت بسیار دشواری کار می‌کنند.
لطف‌الله نجفی‌زاده، رییس طلوع‌نیوز در این نشست گفت که کار رسانه‌یی در افغانستان هر روز دشوارتر می‌شود. آقای نجفی‌زاده افزود که قرارداد بیمه برای کارمندان موبی گروپ به این دلیل عقد می‌شود که نشان داده شود، سکتور رسانه در افغانستان به صورت واقعی پیشرفت داشته است.
او با بیان این‌که هفت‌صد کارمند موبی گروپ از این بیمه مستفید می‌شوند، اظهار داشت که تمام مسوولان ارشد رسانه‌ها، کارمندان رسانه‌ها، شرکت‌های رسانه‌یی و دولت مسوولیت دارند تا دست‌به‌دست هم دهند و از حقوق و امتیازهای کارمندان رسانه‌یی حمایت و از جان‌های‌شان حفاظت کنند.
در سوی دیگر، سیدشفیق گوهری، مدیر عامل کمپنی موبی گروپ در این نشست به حملۀ ۲۰ جنوری سال ۲۰۱۶ به گروهی از کارمندان این کمپنی اشاره کرد و گفت که کارمندان رسانه‌های افغانستان در وضعیت بسیار دشواری کار می‌کنند.
آقای گوهری افزود که بربنیاد پیمانی که با شرکت بیمه افغانستان انجام می‌دهند، در صورتی که یکی از کارمندان موبی گروپ بمیرد و یا کشته شود، تا یک‌سال تمام معاش‌اش و تا ۹ سال دیگر، پنجاه درصد معاش‌اش به خانواده‌اش داده می‌شود.
او همچنان افزود: در صورت اتفاق افتادن چنین حادثه‌یی، مصارف آموزش فرزندان کارمند موبی گروپ نیز از سوی این کمپنی پرداخته خواهد شد. آقای گوهری اظهار داشت که در صورت معیوب و یا معلول شدن کارمندان این کمپنی، شخص تا آخر عمر کارمند موبی گروپ می‌تواند باشد.
مدیر عامل موبی گروپ به این باور است که مسوولان رسانه‌ها باید برای کارمندان‌شان خدمات بیمه را فراهم کنند. شفیق گوهری از حکومت خواست تا کارشیوۀ بیمۀ بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی را هر چه زوتر نهایی سازند و به پارلمان بفرستد تا نافذ گردد.
از سویی هم، فهیم دشتی، رییس اجرایی فدراسیون خبرنگاران در این نشست بیان داشت که برخی از مقرری‌ها را به همکاری نهادهای رسانه‌یی، رسانه‌ها و حکومت برای حمایت از خبرنگاران ساختند، اما از این میان تنها مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی تصویب و نافذ شد که آن‌هم تا کنون تطبیق نشده است.
آقای دشتی از تصویب نشدن مقرره‌های دیگری که در حمایت از خبرنگاران ساخته شده است، انتقاد کرد و گفت: «برخی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها از ما توقع دارند مقرره‌ها را تطبیق کنیم؛ در حالی که ما صلاحیت و توان اجرایی چنین کاری را نداریم. صلاحیت اجرایی این مقرره‌ها را حکومت و نهادهای مرتبط حکومتی دارند».
فهیم دشتی بیان داشت که بسیاری از رسانه‌های افغانستان با مشکلات فراوانی مواجه اند. او به عنوان نمونه از پرداخت نشدن ماه‌ها معاش و حقوق کارمندان رسانه‌ها یادکرد و اظهار داشت که حل این مشکل تنها با تصویب و تطبیق شدن مقرره‌ها از سوی حکومت ممکن است و نهادهای حامی رسانه‌ها تنها می‌توانند دادخواهی کنند.
همزمان بااین، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اظهار داشت که ایجاد مصونیت برای خبرنگاران که در کشورهای جنگ‌زده مانند افغانستان فعالیت می‌کنند، یک نیاز بسیار اساسی است. او از عدم چتر حمایتی و مصونیتی برای سکتور خصوصی و دولتی انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها و در مجموع سکتور خصوصی برای کارمندان‌شان امتیاز اضافه‌کاری نیز در نظر بگیرند.
سیدانور سادات، وزیر کار و امور اجتماعی در این نشست گفت که جامعۀ رسانه‌یی افغانستان با تهدیدهای بسیاری مواجه است. آقای سادات افزود که این تهدیدها رسانه‌ها را وا می‌دارد که برای خبرنگاران‌شان چترهای مصونیتی و حفاظتی ایجاد کنند. وزیر کار از ضرورت ایجاد «بیمۀ فقر» برای کارمندان سکتور خصوصی و دولتی یاد کرد و گفت که حکومت خود را مکلف می‌داند چنین بیمه‌یی را برای کارمندان دولتی فراهم کند و در این زمینه کارهای نیز جریان دارد.
وحید عمر، مشاور ارشد رییس حکومت وحدت ملی در این نشست به اعلامیۀ اخیر طالبان که در آن رسانه‌ها را تهدید کرده‌اند، اشاره کرد و گفت که حکومت تمام اقدامات را برای مصونیت خبرنگاران انجام خواهد داد. آقای عمر افزود که رهبری رسانه‌ها نیز مسوولیت دارند اقداماتی را برای جلوگیری از به خطر افتادن جان خبرنگاران شان انجام دهند.
مشاور رییس حکومت وحدت ملی از بهتر شدن رابطۀ خبرنگاران و رسانه‌ها با رهبری نهادهای امنیتی سخن گفت و مدعی شد که سیاست حکومت وحدت ملی، «سیاست تقابل و تنشج با رسانه‌ها» نیست. وحید عمر بیان داشت که سیاست اصلی حکومت در برابر خبرنگاران، «سیاست تساهل، تفاهم و روحیۀ همکاری» است. آقای عمر با اشاره به این که یکی از ارکان جامعۀ باز، رسانه است، گفت که حکومت وحدت ملی رسانه‌ها را رقیب خود نمی‌داند، بلکه رسانه و حکومت را متمم یکدیگر می‌‌داند.
گفتنی است که در نزدیک به دو دهۀ گذشته، رسانه‌ها در افغانستان از رشد کمی‌وکیفی چشم‌گیری برخوردار بوده، اما افزایش خشونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات و نداشتن امنیت شغلی و بیمه در رسانه‌های خصوصی از چالش‌های عمدۀ خبرنگاران افغانستان محسوب می‌شود.
پیش از این تلاش‌هایی در راستای بیمه شدن خبرنگاران از سوی نهادها حامی خبرنگاران انجام شده است، اما این تلاش‌ها ناموفق بوده است. از سویی هم، در بیش از یک‌ونیم دهه فعالیت رسانه‌ها در افغانستان، میلیون‌ها دالر از سوی جامعۀ جهانی برای حمایت از جامعه رسانه‌یی به نهادهای حمایت‌کننده از خبرنگاران در افغانستان سپرده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.