نماینده‌گان غزنی: نـام‌نویسـی در غـزنی تمـدید شـود

گزارشگر:ناجیه نوری ۱۵ سرطان ۱۳۹۸

روند ثبت نام در ۳۳ ولایت تقویتی، اما برای غزنی ابتدایی بود. پس باید مدت زمان آن دو برابر سایر ولایتی در نظر گرفته می‌شد تا مردم با خیال آسوده دراین روند اشتراک می‌کردند.
شماری از نماینده‌گان مردم غزنی در مجلس و شورای ولایتی این ولایت با بیان این مطلب می‌گویند، در بسیاری از ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی مردم از این حق شهروندی استفاده کرده نتوانستند، اما در ولسوالی‌هایی که امنیت هم تأمین بود، به دلیل دور بودن سایت‌های ثبت نام و دیر mandegarباز شدن این مراکز، بیشتر مردم از این روند باز ماندند.
اما مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند، نمی‌توانستیم جان شهروندان و کارمندان انتخابات را به خطر بیندازیم. در هر منطقه که نیروهای امنیتی تأمین امنیت کرده بودند، سایت ایجاد کرده بودیم. اما در مناطق ناامن ممکن نبود.
این واکنش‌ها در پی محدود بودن زمان برای ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در ولایت غزنی که برای مدت ۱۵ روز ادامه داشت، ابراز می‌شود.
نماینده‌گان و باشنده‌گان ولایت غزنی مدت زمان ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در ولایت غزنی را اندک دانسته و تاکید دارند که این روند برای سایر ولایتی تقویتی، اما برای غزنی ثبت نام ابتدایی بود، پس باید مدت زمان آن با سایر ولایت تفاوت می‌داشت تا مردم با خیال آسوده در این روند اشتراک می‌کردند.
نصیراحمد فقیری نماینده شورای ولایتی غزنی در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار می‌گوید، روند ثبت نام در ولایت غزنی چندان قناعت بخش نبود، زیرا از یک سو ناامنی و از سوی دیگر اندک بودن سایت‌های انتخاباتی و کوتاه بودن زمان سبب شد تا تعداد زیادی از مردم از این روند باز بمانند.
آقای فقیری گفت، در بسیاری از ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، مردم نتوانستند از این حق شهروندی استفاده کنند، اما در ولسوالی‌های که امنیت هم تأمین بود، بیشتر مردم از روند ثبت نام باز ماندند.
او دلیل باز ماندن مردم از ثبت نام در مناطق امن را کم‌کاری کمیسیون انتخابات عنوان کرده تاکید کرد، دور بودن مراکز ثبت نام، دیر باز شدن سایت‌های ثبت نام و اندک بودن سایت‌ها از جمله مواردی است که سبب شد تا تعداد زیادی از مردم این روند باز بمانند.
به باور آقای فقیری، مشکلات امنیتی یکی از چالش‌های اصلی فرا راه مردم غزنی برای ثبت نام بود، اما حتا مراکز ثبت نام در مناطق امن نیز با چالش‌ها و مشکلات فراوان مواجه بود.
آقای فقیری خاطر نشان کرد، مدت زمانی‌که برای این روند در نظر گرفته شده بود، کافی نبود، زیرا تعداد ثبت نام کننده‌گان زیاد و زمان کم بود؛ بنابراین مردم از این روند چندان راضی نیستند.
به گفتۀ این عضو شورای ولایتی غزنی، چون مردم این ولایت خواهان تمدید این روند برای یک یا بیشتر از یک هفته دیگر اند. ما از کمیسیون انتخابات تقاضا کردیم تا این روند برای بیشتر از یک هفته دیگر تمدید شود.
بااین حال عارف، رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده‌گان تاکید دارد که روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در ولایت غزنی به دلیل باز ماندن تعدا زیادی از مردم این روند، باید دوباره تمدید شود.
به گفتۀ آقای رحمانی، روند ثبت نام در ۳۳ ولایت تقویتی، اما برای غزنی این روند ابتدایی بود. پس باید مدت زمان آن دو برابر سایر ولایتی در نظر گرفته می‌شد تا مردم با خیال آسوده ثبت نام می‌کردند.
آقای رحمانی، مشکلات امنیتی را چالش اصلی فرا راه این روند عنوان کرده می‌‌گوید، مردم نگران اند که اگر تذکره‌های شان برچسب داشته باشد، با مشکلات امنیتی مواجه نشوند و به همین دلیل اکثریت کسانی‌که در مناطق ناامن زنده‌گی می‌کنند، ثبت نام نکردند.
او گفت، اما کسانی‌که می‌خواستند ثبت نام کنند و با مشکلات امنیتی هم مواجه نبودند، به دلیل محدود بودن زمان و دور بودن سایت‌ها از مکان زنده‌گی شان از این روند باز ماندند.
اما مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که این روند به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و مردم غزنی تا پایان امروز (دیروز) فرصت دارند تا ثبت نام کنند.
عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار گفت که تا پایان ۱۳ سرطان سال جاری حدود ۱۵۱ هزار نفر در ولایت غزنی ثبت نام کردند. دراین ولایت ۲۵۲ مرکز ثبت نام ایجا شده بود که ۲۱۵ مرکز آن فعال و ۳۱ مرکز آن به دلیل ناامنی مسدود بود.
آقای ابراهیمی در خصوص اینکه در مناطق ناامن هیچ سایت باز نبود گفت، کمیسیون انتخابات در هر منطقه که نیروهای امنیتی تأمین امنیت کرده بودند، سایت ایجاد کرده بود. اما در مناطق ناامن ممکن نبود و نمی‌توانستیم جان شهروندان و کارمندان انتخابات را به خطر بی‌اندازیم.
این درحالی‌ست که براساس تازه‌ترین نظارت و یافته‌های نهادهای ناظر برانتخابات، ثبت نام در سراسر افغانستان اندک بوده است و این اندک بودن ثبت نام رأی‌دهندگان دلایل زیادی دارد. کمیسیون انتخابات نتوانسته این روند را درست مدیریت نمایند تا زمینه اشتراک بیشتر رأی‌دهندگان واجد شرایط را فراهم شود.
به اساس یافته‌های نظارتی نهادهای ناظر برانتخابات، درکنار مشکلات امنیتی این روند با مشکلاتی دیگری همچو کمرنگ بودن برنامه‌های آگاهی عامه، عدم هم‌آهنگی کارا و سازنده میان کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای ذیدخل انتخاباتی، نامتوازن بودن مراکز ثبت نام، دور بودن و عدم دسترسی مراکز ثبت نام به تعداد زیادی از مردم، خودداری از شریک سازی معلومات به ناظرین، استخدام افراد زیرسن منحیث کارمند، ثبت نام‌های غیابی مخصوصاً در محلات زنانه، کمبود کارمندان زن، کوتاه بودن مدت زمان ثبت نام تقویتی و نبود تیم‌های سیار رو به‌رو بوده است که در نهایت نتایج این روند را با سوالات جدی مواجه ساخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.