اعضای مجلس: جامعـۀ جهـانی صلـح را اولـویت داده‌‌انـد

۲۴ سرطان ۱۳۹۸

شماری از نماینده‌گان مجلس به تمویل بودجه انتخابات از سوی حکومت به دیده شک نگرسته و می‌گویند که جامعه جهانی به‌خاطر اولویت دادن به صلح، از تمویل انتخابات ریاست‌جمهوری ابا ورزیده است.
دو روز پیش حکومت از دو مجلس شورای ملی خواسته تا رخصتی‌های تابستانی خود را تا تصویب بودجه انتخابات در چارچوب بودجه وسط سال دولت، معطل قرار دهند.
mandegarپیش از این وزارت مالیه اعلام کرده که بیش از ۸ میلیارد افغانی معادل ۶۰ میلیون دالر امریکایی، بودجه انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را تامین می‌کند.
با این وجود، شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که تأمین بودجه انتخابات از سوی حکومت سبب تنقیص در سایر موارد بودجه خواهد شد و مشکلات زیادی را بر زنده‌گی مردم تحمیل خواهد کرد.
نفیسه عظیمی یک عضو مجلس در این مورد گفت: «با تأمین بودجه انتخابات از سوی حکومت، تغییرات جدی در بودجه ملی به وجود خواهد آمد؛ زیرا وزارت مالیه این پول را از پروژه‌های انکشافی تنقیص خواهد کرد.»
به گفتۀ بانو عظیمی: عدم اجرای پروژه‌های انکشافی دولت در سال جاری، بالای اقتصاد و زنده‌گی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا یکی از اهداف تطبیق پروژه‌های انکشافی توجه به رشد اقتصادی شهروندان است.
قرار بود، جامعه جهانی و شرکای انتخاباتی افغانستان بودجه انتخابات را تمویل کنند؛ اما گفته می‌شود که به دلیل تشدید مذاکرات صلح، جامعه جهانی مایل نیست در حال حاضر انتخابات را تمویل کند.
با این وجود، رمضان بشردوست در این خصوص گفت: «جامعه جهانی در افغانستان یعنی امریکا؛ اگر امریکا انتخابات افغانستان را تمویل کند به اندازه خریداری یک نخود برایش آسان است؛ اما عدم تمویل انتخابات از سوی امریکا چنین برداشت می‌شود که این کشور می‌خواهد کسانی را بیاورد و در ارگ داخل کند.»
علی اکبر جمشیدی نیز با اشاره به اینکه نظام سیاسی افغانستان وابسته به حمایت جامعه جهانی است؛ ولی زمانی که جامعه جهانی بودجه انتخابات را تمویل نمی‌کند واضح است که آنان صلح را بر انتخابات ترجیح داده و قصد ندارند انتخابات را برگزار کنند.
عظیم کبرزانی عضو دیگر مجلس اما می‌گوید، دولت افغانستان به منظور اجرای تعهد برگزاری انتخابات خود تلاش دارد به هر شکل ممکن بودجه انتخابات را از در آمد داخلی تأمین کند؛ اما بدون شک در سایر بخش‌های مالی به‌ویژه تطبیق پروژه‌های انکشافی با مشکل مواجه خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این حکومت افغانستان با تعویق انتخابات زیر عنوان هر بهانه را نپذیرفته و با احتمال تشکیل حکومت موقت در نتیجه توافق صلح با طالبان نیز مخالفت کرده است.
با این وجود، نماینده‌گان می‌گویند که احتمال تشکیل حکومت موقت و تعویق انتخابات در نتیجه توافق احتمالی صلح با طالبان، قوت گرفته است.
در همین حال، کمیسیون انتخابات در اعلامیه‌یی گفته است که این کمیسیون متعهد است تا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری را در ۶ میزان سال ۱۳۹۸ برگزار نماید.
در اعلامیه آمده است: «خوشبختانه بودجه مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۰/ ۴/۱۳۹۸ منظور شده…باید متذکر شد که از مجموع ۱۴۹ میلیون دالر بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، مبلغ ۹۰ میلیون دالر آن از جانب دولت افغانستان و ۵۹ میلیون دالر دیگر آن از جانب جامعه جهانی تأمین می‌شود.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.