مدافعان حقوق زن: ادعاهای سوءاستفادۀ‌ جنسی با جدیت بررسی شود

گزارشگر:ناجیه نوری ۲۵ سرطان ۱۳۹۸

تبعات عدم پیگیری قضیه دادن رشوۀ جنسی شماری از زنان به مقامات بلند رتبۀ حکومتی، برای زنان و دختران افغانستان تباه‌کننده است.
مسوولان در نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان با بیان این مطلب تأکید دارند که بحث آمدن طالبان مطرح است و یکی از شرط‌های این گروه محدود کردن کار زنان است که عدم پیگیری چنین قضایا تبر طالبان را دسته می‌کند.
mandegarبه باور آنان، این قضایا حتا می‌تواند برای زنان افغانستان تباه‌کننده باشد، چون زمانی ‌که اعتماد و اعتبار در فضای اجتماعی کار از بین برود، هیچ خانواده اجازۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی را برای خانم، خواهر، دختر و مادر خود نخواهد داد.
این واکنش‌ها در پی ادعا حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق غنی که مدعی شد بود، شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نماینده‌گان مجلس در «ترویج فحشا نقش دارند» و برخی زنان «براساس روابط جنسی» به مجلس نماینده‌گان و مقامات بلند دولتی راه یافتند.
پس از ادعای آقای احمدزی شماری از زنان نیز مدعی شدند که شماری از مشاوران آقا غنی و برخی از وزیران برحال در حکومت فعلی در بدل دادن کار از آنان تقاضا رابطۀ جنسی کرده‌اند.
فتانه گیلانی فعال حقوق زن می‌گوید، هیچ‌گاه ارگ حاضر نخواهد شد که این قضیه پیگیری شود. او از نهادهای مدافع حقوق زنان و کمیسیون حقوق بشر می‌خواهد تا این پرونده‌ها را بررسی کنند.
بانو گیلانی می‌گوید، تبعات اجتماعی این قضیه برای زنان افغانستان بسیار زیان‌بار و جبران ناپذیر است، پس باید این مسایل جدی گرفته شود.
به گفتۀ او، نهادهای مدافع حقوق زن، وزارت امور زنان که خود را مدافع و حامی حقوق زن عنوان می‌کند، کمیسیون حقوق بشر و خود زنان باید این قضایا را جدی بگیرند و به ساده‌گی از آن گذشت نکنند، زیرا پس لرزه‌های آن برای زنان و دختران افغانستان که در یک جامعه سنتی و به شدت مردسالار زنده‌گی می‌کنند جبران ناپذیر است.
لطیفه سلطانی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان اما می‌گوید، در صورتی ‌که ادعایی وجود داشته باشد، کمیسیون قضیه را بررسی می‌کند، اما در مورد قضایای ارگ تاکنون هیچ ادعا یا شکایتی به ما نرسیده‌است.
بانو سلطانی تأکید کرد، هر بانویی که در این خصوص ادعا یا شکایتی دارد به ما مراجعه کند تا ما براساس شکایت آنان قضیه را بررسی کنیم.
او در مورد تبعات اجتماعی این قضیه می‌گوید، اگر خانم‌های متضرر این قضیه را جدی نگیرند و آن را پیگیری نکنند، تبعات اجتماعی آن برای جامعه سنتی افغانستان بسیار خطرناک و زیان‌بار است.
بااین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، طالبان در حال آمدن هستند و یکی از شرط‌های‌شان محدود کردن کار زنان است و عدم پیگیری چنین قضایا تبر طالبان را دسته می‌کند.
وی افزود، زمانی ‌که به چنین قضایا توجه نمی‌شود، طالبان ادعا خواهند کرد که ما گفته بودیم که فضا برای کار زنان در بیرون از منزل مناسب نیست، بنابراین عدم پیگیری چنین قضایا پس لرزه‌های بسیار تباه‌کننده برای زنان افغانستان دارد.
به گفتۀ رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، این چنین قضایا نظر به فضای اجتماعی حاکم در افغانستان که مخالف مشارکت و حضور سیاسی و اجتماعی زنان اند، بسیار خطرناک است.
به باور او، اگر چنین قضایا پیگیری و جدی گرفته نشود، بدون شک عواقب ناگوار و بسیار خطرناک برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه دارد.
آقای رفیعی تأکید کرد، این قضایا حتا می‌تواند برای زنان افغانستان تباه‌کننده باشد چون زمانی‌ که اعتماد و اعتبار در فضای اجتماعی کار از بین برود، هیچ خانوادۀ اجازه مشارکت سیاسی و اجتماعی را برای خانم، خواهر، دختر و مادر خود نخواهد داد.
او می‌گوید، تنها راه‌حل این چنین معضلات اجتماعی بسته‌گی به معارف دارد و تا زمانی‌ که یک جامعه باسواد و آگاه از مسایل روز نداشته باشیم این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
به تازه‌گی عبدالمعروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان یک بانوی گردش‌گر استرالیایی را مورد آزار جنسی قرار داده است. وظیفۀ ولسوال واخان ولایت بدخشان از سوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به دلیل وجود اتهام آزار جنسی گردش‌گر زن خارجی توسط او، به حالت تعلیق درآورده شده است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اقدام حکومت واکنش نشان داده و نگاشته اند که اگر زنان خارجی را مورد آزارجنسی قرار بدهید، وظیفه‌تان به تعلیق در می‌آید و احتمالًا محکمه نیز می‌شوید (باید شوید)؛ اما آزار جنسی زنان داخلی و افغانستانی توسط مقامات حکومت، مساله و مشکلی ندارد، نگران نباشید. زیرا تا هنوز مقام‌های مرد که در ارگ به آزار جنسی و رشوه‌گیری جنسی متهم اند، وظیفه‌شان به تعلیق درنیامده‌است، استعفا نداده‌اند؛ همچنان مورد مهربانی ارگ قرار دارند. باید نگران «عدالت» بود. عدالت نباید گزینشی و مصلحتی شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.