تشکیلات دبیرخانۀ شورای عالی صلح با وزارت صلح مدغم می‌شود

۲۵ سرطان ۱۳۹۸

برخی منابع از انتقال برخی صلاحیت‌ها و همچنان تشکیلات دبیرخانۀ شورای عالی صلح به وزارت دولت در امور صلح خبر می‌دهند. همزمان ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای کار و مدیریت برنامه‌های صلح، وزارت دولت در امور صلح مسوولیت بیشتر خواهد داشت و اما در حال حاضر تصمیمی برای لغو شورای عالی صلح وجود ندارد.
mandegarبا ایجاد وزارت دولت در امور صلح، اکنون پرسش‌ها در مورد کارکرد و آینده شورای عالی صلح به میان آمده است.
شورای عالی صلح یکی از نهادهای هزینه‌بر درسال‌های گذشته بوده است.
این شورا ده‌ها عضو با حقوق بالا و دبیرخانه با عضوهای زیاد دارد.
تلویزیون یک گزارش داده است که به باور برخی آگاهان چون احمد سعیدی، از گذشته‌ها تا اکنون انتقادهای زیادی متوجه شورای عالی صلح بوده که با وجود هزینه‌ میلیون‌ها دالر، کارکرد آنچنانی در راستای صلح در کشور نداشته است.
برخی منابع می‌گویند که قرار است دبیرخانه شورای عالی صلح با تمام کارمندانش به وزارت دولت در امور صلح مدغم شود. هم اکنون این روند آغاز شده است. اما تا هنوز در مورد اعضای شورای عالی صلح تصمیم گرفته نشده است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید، هم‌اکنون تصمیمی برای لغو شورای عالی صلح وجود ندارد، اما اصلاحات در این شورا و نیز دادن مسوولیت بیشتر به وزارت دولت در امور صلح در برنامه حکومت وجود دارد.
اسدالله زایری معاون سخنگوی شورای عالی صلح در مورد انتقال برخی از تشکیلات و صلاحیت‌های شورای عالی صلح به وزارت دولت در امور صلح چیزی نمی‌گوید؛ اما از کار مشترک دو نهاد برای تامین صلح در کشور سخن می‌زند.
پیش از این برخی اعضای شورای عالی صلح در واکنش به گزارش‌ها درباره لغو شورای عالی صلح گفته اند که این شورا بر بنیاد فیصله لویه‌جرگۀ مشورتی صلح ایجاد شده و لغو آن نیاز به تصمیم دوباره لوی‌جرگه دارد.
همزمان با این، سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح دو روز پیش با محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح دیدار کرده و بر بنیاد خبرنامه شورای عالی صلح، دو طرف در مورد همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان دو نهاد گفت‌وگو کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.