اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی با دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌های طبی مخالفت کرد

- ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

mandegarاتحادیه دانشگاه‌های خصوصی با اقدام وزارت تحصیلات عالی مبنی بر وضع مقرره جدید که بر مبنای آن امتحان ورودی دانشگاه‌های خصوصی از سوی ادارۀ ملی کانکور گرفته می‌شود، مخالفت کرد.
اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، در حضور نماینده‌گان صدها دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و با صدور یک قطع‌نامه، اقدام‌های اخیر حکومت درقبال دانشگاه‌های خصوصی را غیرقانونی خواند.
داکتر ذاکر حسین ارشاد عضو هیأت مدیره اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی با خوانش این قطع‌نامه، دخیل شدن ادارۀ امتحانات ملی کانکور در امتحانات ورودی دانشگاه‌های خصوصی و تعطیلی رشته‌های طبی در اکثر این دانشگاه‌ها را غیرقانونی خواند.
گفتنی است که اوایل هفتۀ جاری، وزارت تحصیلات عالی طرزالعمل جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن اداره امتحانات کانکور مسوولیت دارد تا امتحانات کانکور دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات خصوصی را اخذ کند.
آقای ارشاد اما می‌گوید، دانشگاه‌های خصوصی بر اساس قانون اساسی و قانون ویژه دانشگاه‌های خصوصی، شکل گرفته و دولتی شدن کانکور این دانشگاه‌ها تعرض به ملکیت شخصی محسوب می‌شود.
او با اشاره به تعطیلی رشته‌های طبی در دانشگاه‌های خصوصی از سوی حکومت نیز گفت که حکومت در وضع مقرره جدید فرایند قانونی را در نظر نگرفته و یک اقدام غیر مسئولانه را انجام داده است که با روحیه قانون اساسی سازگار نیست.
آقای ارشاد تاکید کرد که این مقرره جدید بدون مشوره با مسوولین دانشگاه‌های خصوصی تنظیم شده؛ بناءً مبنای قانونی ندارد و عملی نخواهد شد.
ارشاد در این قطع‌نامه تاکید کرد که دانشگاه‌های خصوصی به‌ویژه در چگونگی اخذ امتحانات کانکور و تدریس رشته‌های طبی باید مثل گذشته عمل کنند.
دانشگاه‌های خصوصی دولت را به پرهیز از اقدامات چالش بر انگیز فرا خواند و از شهروندان و جامعۀ جهانی نیز خواسته‌اند که از حقوق اساسی شهروندان کشور محافظت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.