نامۀ سرگشادۀ کارمندان و مسوولین قبلی پروژۀ پی.ام.یو «توزیع تذکرۀ کاغذی» به سران حکومت وحدت ملی!

- ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

با درود و سلام!
طوری که سران و مقامات عالی‌رتبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان قرار دارند، به اساس فیصلۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۴ / ۰۸ / ۱۳۹۶ طی فقرۀ (۱) مصوبۀ شماره (۱۴) طرح ترتیب لیست رأی‌دهنده‌گان با استفاده از تکنالوژی و تذکرۀ کاغذی در پرنسیپ تصویب و برمبنای آن، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، طرح توزیع تذکرۀ عادی را به سطح کشور آماده و به مقامات ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کرد که طرح متذکره نیز مورد تأیید قرار گرفت و این پلان از جانب ادارۀ مرکزی ثبتِ احوال نفوس، ترتیب و کمپاین mandegarتوزیع تذکره به اساس آن، به سطح کشور تطبیق و عملی شد.
ادارۀ مرکزی ثبتِ احوال نفوس، آمریت پروژۀ PMU را – تحت ریاست محترم عبدالصبور عطاری، رییس توزیع و خدمات – ایجاد کرد که در هماهنگی با نهادهای ذی‌دخل از قبیل: وزارت محترم امور داخله و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، تفاهم‌ صورت گرفت که در خصوص عملی‌سازی اهداف این پروژۀ ملی همکاری همه‌جانبه صورت بگیرد. این کمپاین در مرحلۀ نخست مراکز ولایات و در مرحلۀ دوم تمامی ولسوالی‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌داد. بناءً به اساس هدایت رسمی ۱۴۵۷ / ۹۶۰ مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ هـ ش، رییس محترم ادارۀ مرکزی ثبتِ احوال نفوس، تیم‌های ولایتی PMU در ولایات مربوطه کار خویش را آغاز کردند و این پروژه برای چهار ماه طول کشید که سپس بنا بر ضرورت و به اساس هدایت مقام عالی ریاست‌جمهوری، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس برنامۀ توزیع تذکره را برای مدت یک ماه؛ یعنی تا اخیر ماه اسد تمدید کرد که موضوع تمدید در پیشنهاد شماره ۹۰۷ مؤرخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷ ادارۀ مرکزی و حکم شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست‌جمهوری تصریح شده است.
به تعقیب آن بالاثر ۵۵۹ / ۴۹۷ مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۷ ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس کارمندان توزیع تذکره ارزیابی به کار گماشته شدند و مسوولین هم به‌صورت روزانه گزارش‌های خویش را به مرکز ارسال می‌کردند، اما به اثر مکتوب شماره ۴۸۰ / ۵۷۱ مورخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۷ ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس پروژۀ توزیع تذکرۀ کاغذی به استثنای مسوولین ولایتی در سراسر افغانستان اعتبار از تاریخ ۰۳ / ۶ / ۱۳۹۷ ختم‌شده اعلان گردید و به سمع کارمندان در مرکز و ولایات رسانیده شد و طبق روال عادی مسوولین ولایتی در جهت جمع‌آوری کتاب‌های اساس از ولسوالی‌ها به مراکز ولایات و از ولایات به مرکز (کابل) کار روزانۀ خویش را ادامه دادند و از جریان کار به اداره گزارش ارایه می‌کردند.
اما بعد از ارسال گزارش حاضری تمام کارمندان قراردادی پروژه، کارمندان ثبت احوال نفوس، مسوولین ولایتی به شمول مسوول منابع بشری، مالی و تدارکات و کارمندان مرکزی اداره به استثنای بیشتر کارمندان قراردادی، مسوولین ولایتی، پنج‌ماهه معاش و بقیه دوماهه معاش خویش را دریافت نکردند که موضوع عدم پرداخت معاشات بارها در جلسات مشترک مسوولین پروژه و ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس مطرح گردیده و آن‌ها از پرداخت معاشات اطمینان می‌دادند، مگر ادغام ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس در ۲۷ دلو ۱۳۹۷ به ادارۀ ملی احصائیه و معلومات مشکلات این کارمندان را بیشتر ساخت که روزها و ساعت‌ها در این اداره در انتظار پرداخت معاش خویش بودیم و آنان از عدم پرداخت معاشات کارمندان سخن گفتند که این مسأله در جلسات مختلف با رییس این اداره، معین مالی و اداری، رییس مالی و مسوولین قبلی ثبتِ احوال نفوس از جمله عبدالحسیب حکیمی رییس مالی آن اداره و آمریت پروژۀ پی. ام. یو. نیز مورد بحث قرار گرفته است و در جلسات جداگانۀ دیگر موضوع عدم پرداخت معاشات با معاون مالی و اداری قبلی ادارۀ ملی احصائیه محترم محمد کاظم حبیبی و رییس مالی ادارۀ ملی احصائیه نیز در میان گذاشته شده است که به استثنای آقای محمد حامد مرادی آمر پروژۀ پی.ام.یو که معاشات خود را دریافت نموده‌اند، دیگر هیچ کارمندی از کارمندان قراردادی مربوط در پروژۀ پی.ام.یو معاشات خویش را به دست نیاورده‌اند.
از مقام محترم درخواست می‌شود که:
۱- معاشات ماه اسد و سنبله، میزان، عقرب و قوس مسوولین ولایتی و دوماهه معاش مسوولین مالی، تدارکات و منابع بشری و کارمندانی را که به‌صورت متفرقه معاشات خویش را بنا به دلایلی دریافت نکرده‌اند و از کارمندانی که به صورت عموم از ماه سنبله معاش نگرفته‌اند و کارمندان توزیع تذکرۀ اقوام شریف کوچی‌ها و مهاجرین را هرچه عاجل پرداخت نمایند.
۲- مصارفات کارمندان ولایتی را که در جلسات رسمی اشتراک کردند، مواد و قرطاسیه باب و کتاب‌های اساس را جهت دیجیتل سازی به مرکز انتقال دادند، پرداخت نماید.
۳- تعدادی از ولایات کرایۀ دو عراده موترهای خویش را که در پروژه کار می‌کردند هم به صورت ۵ ماهه و هم به صورت یک ماهه دریافت نکرده اند که نیز باید پرداخت گردد.
۴- معاشات امتیازی کارمندان دایمی ثبت احوال نفوس را که در پروژه کار کردند و به صورت متفرقه تعدادی از آنان معاشات خویش را دریافت نکرده‌اند؛ اما بعد از ادغام ادارۀ ثبت احوال نفوس هنوز حواله نگردیده، اجرا کنند.
از اینکه ما با قبول مشکلات فراوان در دشوارترین حالات در گوشه گوشۀ افغانستان کار کردیم و بودجۀ این پروژه نیز قبلاً پاس شده است، امیدواریم که حق مشروع و قانونی مان بر ما برگردانده شود.
موضوع به صورت مفصل به مقام محترم نگاشته شد.

مسوولین و کارمندان قبلی توزیع تذکرۀ کاغذی پروژۀ پی.ام.یو

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.