۲۰ میلیـون افغـانی بـرای سـاخت چـهار تـرانه

حکومت وحدت ملی برای تجلیل از ۲۸ اسد، روز استقلال افغانستان برنامه‌های باشکوه و پُرهزینه‌یی را روی دست گرفته است. از این میان ساخت چند ترانه برای معارف است که بیشتر از ۲۰ میلیون افغانی هزینه دارد.
حکومت وحدت ملی برای ساخت چهار ترانۀ معارف بیشتر از ۸۰۰ دختروپسر را از ۳۴ ولایت کشور و از تبار و قوم‌های مختلف به کابل دعوت کرده و از این میان ۱۰۰ تن را برای تهیۀ این ترانه‌ها برگزیده است.
mandegarحضرت وهریز، نویسنده و عضو گروه ادبیات کودک گهواره می‌گوید، خبر تهیۀ چهار ترانۀ معارف با هزینۀ ۲۰ میلیون افغانی او را یاد پرسشی که از گرسنه‌یی کرده بودند، انداخت. او می‌گوید: «روزی از گرسنه پرسیدند که دو جمع دو چند می‌شود؟ گرسنه بدون تعلل پاسخ می‌دهد که چهار نان.» به گفتۀ این نویسنده، پس از شنیدن این خبر در ذهن او این که ۲۰ میلیون افغانی معادل ۵۰۰ هزار جلد کتاب برای کودکان می‌شود، تداعی شده است.
بنفشه بهار، شاعر و نویسندۀ دیگر نیز چگونه‌گی مصرف این مقدار پول هنگفت را برای ساخت چند ترانه، ظلمی در حق معارف، آموزگاران، بازنشسته‌ها، یتیمان و بازمانده‌گان سربازان سربه‌کف نیروهای امنیتی دانسته و می‌گوید، وزارت معارف بابت این کارش باید پاسخ‌گو باشد.
به گفتۀ بانو بهار، اخیراً جز کارهای نمایشی، حیف‌ومیل بودجۀ معارف، راه‌اندازی نمایش‌های فیس‌بوکی، مردم شاهد کار جدیِ این وزارت نبوده‌اند.
اما نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف در پاسخ به این نقد و انتقادها از چگونه‌گی مصرف این مقدار پول در صفحۀ فیس‌بوکش نوشته است، دانش‌آموزان تنها به مکتب، کتاب، قلم و قرطاسیه نیاز ندارند، بل باید استعدادشناسی شوند. او در بخشی از این نوشته گفته است که قرار نیست همه فارغان مکاتب دکتر و یا هم مهندس آیندۀ کشور باشند.
به گفتۀ بانو نزهت، دیگر کشورها برای ایجاد تنوع در سیستم آموزشی، رشد استعدادها و افزایش معلومات دانش‌آموزان، آنان را با مصارف هنگفتی به سفر می‌فرستند، اما دانش‌آموزان افغانستان به علت نبود امکانات مالی از این امر مهم باز می‌مانند.
سخنگوی وزارت معارف هم‌چنان نوشته است، در مدتی که این شمار از دانش‌آموزان در کابل بودند، با فرهنگ، عنعنات و رسم و رواج‌های مختلف از ۳۴ ولایت آشنا شدند و این برنامه به مثابۀ یک سیر عملی نیز تلقی می‌شود.
با این حال، در معلومات درزشده به شبکه‌های اجتماعی رقم اختصاص‌یافته به ساخت ترانه‌های معارف، ۵۰ میلیون افغانی آمده، اما هزینۀ این مقدار پول تا حال رسماً تأیید نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.