مرکز ویژۀ تایید شناس‌نامه‌ ایجاد شد

- ۰۲ سنبله ۱۳۹۸

ادارۀ ملی آمار و معلومات افغانستان گفته یک مرکز ویژه را برای تایید شناس‌نامه‌های کاغذی ایجاد کرده است. این مرکز جدید ۸۰ کارمند دارد که می‌تواند روزانه تا دو هزار شناس‌نامه (تذکره) کاغذی را در این مرکز تایید کند.
احمد جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی آمار و معلومات می‌گوید، این مرکز در نزدیکی ریاست پاسپورت در ناحیه سوم شهر کابل ایجاد شده است.
mandegarهنوز بیشتر شناس‌نامه‌ها در افغانستان به صورت ورقی و کاغذی صادر می‌شود که به دلیل پایین بودن ضریب امنیتی آنها امکان جعل و تقلب وجود دارد. دولت افغانستان برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تذکره‌ها، دارندهگان آنها را تایید مجدد می‌کند.
تایید مجدد شناس‌نامه‌های کاغذی پیش از این زمان می‌گرفت و هدف از ایجاد این مرکز «سرعت، سهولت و شفافیت» در روند خدمات به شهروندان اعلام شده است.
آقای رسولی افزوده است که تمام کتاب‌های ثبت احوال نفوس در کشور دیجتالی شده که این موضوع زمان تایید تذکره را کم می‌کند.
براساس اعلام اداره ملی آمار روند قبلی تایید تذکره برای شهروندان افغانستان «طاقت فرسا» بوده و در این خصوص این نهاد گفته که روند جدید، فساد اداری و کمیشن‌کاری را نیز از بین می‌برد.
پیش از این تذکره‌های کاغذی جمع‌آوری و برای تایید با کتاب‌هایی که در آرشیو وجود داشت تطابق داده می‌شد. این روند زمان‌گیر بود ولی اکنون با بازگشایی مرکز جدید انتظار می‌رود که مشکلات شهروندان افغانستان کمتر شود.
آقای رسولی افزود که دو الی دو هزار و پنج‌صد شناس‌نامه روزانه در این مرکز تایید خواهد شد.
او دربارۀ آمار کسانی که شناسنامه کاغذی در این کشور گرفته افزود که به نظر می‌رسد که حدود ۲۵ میلیون نفر در این کشور شناس‌نامۀ کاغذی گرفته باشند.
افغانستان در سال ۱۳۹۷ توزیع شناس‌نامۀ الکترونیک را آغاز کرد و تاکنون فقط اندکی بیشتر از ۲۰۵ هزار نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کرده‌اند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با این روند مخالفت کرده و گفته بود که توزیع تذکره‌های الکترونیک به عنوان یک قضیه کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید. ریاست اجرایی خواهان معطل‌شدن (تعلیق) توزیع این شناس‌نامه‌ها شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.