در همایش‌های حمایتی از تکت انتخاباتی وفاق ملی مطرح شد: وفاق ملی برای تغییر افغانستان برنامه دارد

- ۳۰ سنبله ۱۳۹۸

باشنده‌گان ولایت‌های مختلف کشور اخیراً با راه‌اندازی محافلی از تکت انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کردند.
باشنده‌گان ولایت‌های مختلف کشور تیم وفاق ملی را یکی از با برنامه‌ترین تکت‌های انتخاباتی می‌دانند.
mandegarاشتراک کننده‌گان در این نشست‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند که تکت انتخاباتی وفاق ملی، به رهبری احمدولی مسعود یکی از با برنامه‌ترین تکت‌های انتخاباتی است. به گفتۀ آنان، این تکت برای تغییر کشور برنامه‌های مدون دارد و رهبری آن سال‌های درازی در این زمینه کار کرده است.
اشتراک کننده‌گان همچنان منشور وفاق ملی از نگاه محتوا مکمل‌ترین منشور در سطح تکت‌های انتخاباتی می‌دانند و می‌گویند که تکت انتخاباتی وفاق ملی چتر برای تمام مردم افغانستان است.

هلمند
صدها تن باشنده‌گان ولایت هلمند با گردهمایی حمایت خود را از تکت انتخاباتی وفاق ملی اعلام کردند.
باشنده‌گان ولایت هلمند می‌گویند که تیم وفاق ملی بستر برای همدلی، صلح و آشتی اقوام مختلف افغانستان در زیر یک چتر بزرگ است.
در محفلی که به حمایت از تکت انتخاباتی وفاق ملی در لشکر گاه مرکز این ولایت راه‌اندازی شده بود، اشتراک کننده‌گان؛ تکت وفاق ملی را مناسبت‌ترین تکت در شرایط امروزی دانسته و حمایت قاطع خود را از این تیم اعلام کردند.
در اعلامیۀ مشترک حامیان تکت انتخابات وفاق ملی در ولایت هلمند گفته شده است که حمایت از تکت انتخاباتی وفاق ملی، حمایت از چتر بزرگ است که تمام شهروندان کشور تحت آن با صلح و آرامش زنده‌گی کنند.
اشتراک کننده‌گان با اعلام حمایت از تکت انتخابات وفاق ملی می‌گویند که این تیم با تکیه به جوان محوری و تغییر روی صحنه آمده است، می‌تواند زمینه‌ساز یک حکومت متفاوت نسبت به گذشته باشد.

70409726_2439862406332464_6250624471766401024_nبغلان
در عین حال، صدها تن از باشنده‌گان ولایت بغلان نیز با گردهمایی حمایت خود را از تکت انتخاباتی وفاق ملی اعلام حمایت کردند.
شهروندان ولایت بغلان می‌گویند که تکت انتخاباتی وفاق ملی از چهره‌های شاخص و مربوط به خانوادۀ شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور است و می‌تواند یک محور و چتر خوب برای مردمان افغانستان باشد.
باشنده‌گان این ولایت همچنان با تأکید بر این که تکت انتخاباتی وفاق ملی در وضعیت کنونی که گسست‌های اجتماعی و زبانی و سمتی افزایش یافته می‌گویند که تنها چتری می‌تواند حلقات مختلف اقوام و شهروندان افغانستان را وصل کند و زیر یک چتر قرار دهد چتر وفاق ملی است.
باشنده‌گان بغلان تأکید کردند که وفاق ملی محور تمام مردم افغانستان است.

70583937_2438923479759690_2269047513287753728_nجوزجان
باشنده‌گان ولایت جوزجان نیز با گرد هم آمدن در مرکز این ولایت با حمایت از تکت انتخاباتی وفاق ملی، می‌گویند که به این تکت از چهره‌های شاخص و اکادمیک تشکیل شده است.
آنان اشاره به عملکر رهبری تکت وفاق ملی، می‌گویند که این چهره‌های اکادمیک می‌توانند کشور را از حالت بحرانی نجات دهند.
جوزجانیان، می‌گویند که احمد ولی مسعود که از خانوادۀ قهرمان ملی کشور است و چتری را که به نام وفاق ملی ایجاد کرده است، می‌تواند یک چتر همدلی برای تمام شهروندان کشور باشد.

70846123_2439914326327272_7872374118094471168_nغزنی
شهروندان ولایت غزنی همچنان با اعلام حمایت از تکت انتخاباتی وفاق ملی، می‌گویند که تنها تکت انتخاباتی می‌تواند در فرصت کنونی در میان سایر تکت‌های انتخاباتی خوب بدرخشد، تکت انتخاباتی وفاق ملی است.
در گردهمایی که روز جمعه در این ولایت به مناسبت حمایت از تکت انتخابات وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود، راه‌اندازی شده بود، اشتراک کننده‌کان تکت انتخاباتی وفاق ملی را یک تکت نمونه در میان سایر تکت‌های انتخاباتی دانسته‌اند.
شهروندان ولایت غزنی همچنان، می‌گویند که وفاق ملی می‌تواند یک چتر همدلی و ثبات برای تمام مردم کشور باشد.
این در حالی است که روز چهارشنبۀ هفتۀ پیش شهروندان ولایت کابل در گردهمایی در خیمه لویه جرگه حمایت قاطع خود را از تکت انتخاباتی وفاق ملی اعلام کردند.
احمدولی مسعود، رهبری تکت انتخابات وفاق ملی در این محفل با اشاره به منشور و برنامۀ پنج‌سالۀ تکت انتخاباتی وفاق ملی، گفت: تغییر ساختاری نظامی سیاسی و تقسیم افقی قدرت، شریک‌سازی تمام اقوام افغانستان در تصمیم‌گیری‌های حکومت و همچنان انتقال قدرت به نسل جوانان و تغییر در سیاست خارجی کشور از اولویت‌های این تیم در صورت پیروزی است.
70615262_2440370692948302_2732328279544430592_nتکت انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود، معاونیت اول داکتر فریده مومند و معاونیت دوم دکتر عبداللطیف نظری ایجاد گردیده است.
منشور تکت انتخاباتی وفاق ملی روی تغییر نظام سیاسی، تغییر سیاست خارجی، همچنان انتقال قدرت به نسل جوان تأکید دارد.
نظام اقتصادی حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در امور مختلف از جمله حمایت از حقوق زنان، نهادهای آموزش و پرورش همچنان تعدیل قانون اساسی تأکید دارد.
منشور وفاق ملی تأکید می‌کند که تمرکز قدرت در سال‌های متمادی سبب چالش‌های بزرگ داخلی و بیرونی برای افغانستان ایجاد کرده است و باید این موضوع به صورت بنیادی و علمی مورد دقت نظر قرار گرفته و راه‌حل‌های مناسب برای آن سنجیده شود.
گفتنی است که انتخاباتی ریاست‌جمهوری قرار است که به تاریخ شش میزان سال جاری خورشیدی برگزاری گردد. در این انتخابات پانزده تیم انتخاباتی برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری به مصاف هم می‌روند.
در اوایل ثبت نام نامزدان به انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۸ تیم خود را ثبت کردند، اما در طول ماه‌های اخیر تیم صلح و اعتدال به دلیل مخالفت‌های داخلی از هم پاشید و دو تیم دیگر به رهبری زلمی رسول و شیدامحمد ابدالی به نفع تیم دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی کنار رفته‌اند و هنوز روشن نیست تا فرصت باقی مانده کدام‌ تیم‌ها کنار خواهند رفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.