آیین مصاحبه

- ۱۳ میزان ۱۳۹۸

 بخش پنجاه‌ونهـم/

mandegarکارشناسِ مجرب

   یافتن کارشناس مجرب، از چالش‎های اساسی در راه انجام دادنِ مصاحبه است؛ زیرا اکثراً کارشناسان در دسترس نیستند و شمارِ زیادشان در سفر می‌باشند. آن‎هایی که به ارگان‎ها و سازمان‎های بزرگ کار می‎کنند، وقتِ کافی برای مصاحبه ندارند و حاضر به مصاحبه نمی‎گردند و یا عده‌یی هم اصلاً به مصاحبه علاقه ندارند.
کارشناسان، اشخاصِ خبره و بافهم ‌اند؛ اما عده‎یی شاید سخنورانِ خوبی نیستند و به‌ندرت به میزهای مدور حضور پیدا می‎کنند. در پهلوی این مسایل، کبر سن و تکالیف صحی، یکی دیگر از چالش‎هایی‌ست که کارشناسان را از شرکت در میز‎های مدور، بحث‎ها و مصاحبه‎های تفسیری باز می‎دارد.

عدم نشر مصاحبه
هر مصاحبه قابل نشر نیست و از طرفی هم مصاحبه‎کننده، تصمیم‌گیرندۀ نهانی نمی‎باشد و صــلاحــیتِ عـام و تــام نــدارد. تهیه‎کننده‎گان، متصدیان صفحاتِ روزنامه‌ها و جراید، مسؤولین و تا اندازۀ زیاد هم خبرهایِ داغ مانعِ نشر مصاحبه شده می‏توانند، اما این عدم نشر مصاحبه روابط میان رسانه، مصاحبه‎کننده و مصاحبه‎شونده را تیره می‎سازد و بار دیگر مصاحبه‎شونده حاضر نمی‎شود با آن رسانه یا مصاحبه‎کننده همکاری نماید.
بعضاً تحولات به‌سرعت رخ می‎دهند و رسانه‌ها به دنبالِ اخبار مهمِ روز و تابع اخبارِ داغ‌ اند.‌ در این صورت، یک مصاحبه که صورت گرفته و تهیه‎کنندۀ برنامه یا متصدی یک بخش از برنامه را به آن اختصاص می‎دهد اما دفعتاً یک موضوع خبریِ داغ به‎وقوع می‌پیوندد و تمام وقتِ برنامه به واقعۀ تازه یا خبرِ مهم اختصاص می‏یابد و مصاحبۀ ترتیب شده از نشر باز می‌ماند. در این صورت، نه مصاحبه‎کننده مقصر است و نه رسانه، بلکه حادثه رخ داده و رییس‎جمهور یا یک مقام ارشد دولتی سخنرانی مستقیم را به نشر می‎رساند و مسؤولینِ رسانه مجبورند تمام وقتِ سایر برنامه‎ها و مصاحبه‎ها را به آن خبر یا سخنرانی اختصاص دهند.
بعضاً اتفاق افتاده که دو یا سه خبرنگارِ یک رسانه، در موضوعی واحد مصاحبه‎هایی داشته باشند و این مصاحبه با اشخاصِ مختلف و یا هم در عین موضوع، یکی با وزیر و دیگری با رییس بخش مصاحبه کند و در ساعاتِ روز رییس‎جمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافته و به همان موضوعی که دو خبرنگار مصاحبه را انجام داده‌اند، سخنانی ایراد کند. زمانی‎ که هر سه خبرنگار به دفتر مراجعه می‎کنند، تهیه‎کننده در موقفی قرار می‎گیرد که از میان مصاحبۀ سه خبرنگار یکی را باید انتخاب نماید. در این حالت هر تهیه‎کننده‌یی که باشد، سخنان رییس‎جمهور را به نشر می‎رساند و دو مصاحبه با وزیر و رییس از نشر باز می‌ماند که این مسأله سبب رنجشِ دیگران می‎گردد.
یک مصاحبه با کارشناس و یا یکی از مقاماتِ مسؤول انجام می‎شود اما این مصاحبه در اثرِ یک اشتباه از کمره و یا ابزار ضبط صوت مفقود می‎گردد و یا هم مشکلات تخنیکی پیدا می‎کند و قابل نشر نمی‎باشد. در این صورت مصاحبه‎کننده بدون این‌که تقصیرِ زیاد داشته باشد، نمی‏تواند مصاحبه را به نشر برساند.
مصاحبه‎کننده با یکی از کسانی که مصاحبه‎شوندۀ خوب تلقی می‎شود مصاحبه می‎نماید اما زمانی که به دفتر برمی‎گردد، متوجه می‎شود که این مصاحبه مشکلاتِ حقوقی دارد و به شخصی اتهام وارد شده که در صورت نشر رسانه و خودش به دادگاه کشیده می‎شود؛ بنابراین مصاحبه را حذف می‎نماید. و یا این‌که مصاحبه‎کننده با مصاحبۀ دست داشته‌اش به دفتر مراجعه می‎نماید اما برایش گفته می‎شود که مصاحبه‎شونده از وظیفه‌اش برکنار شده یا مقاماتِ بالاتر با رسانه در تماس شده و از آن‎ها خواسته‌اند که مصاحبه را حذف نمایند، و یا هم شخص مصاحبه‎شونده از طرف اداره‌اش تحریم شده است؛ بنابراین این مصاحبه قابل نشر نمی‎باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.