اعلامیه مطبوعاتی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری کابل: ۱۵ میزان – ۱۳۹۸

- ۱۵ میزان ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان گرامی!
چنانچه در جریان هستید که مسأله انتخابات را ما پیشاپیش آسیب‌شناسی نموده و برای جلوگیری از بحران، طرح دو گزینه‌یی و پیشنهادِ تأخیرِ آن را ارایه نموده بودیم.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری نگرانی عمیق خود را از بابت بحرانی شدن روند انتخابات ابراز داشته و خواهان راه حل منطقی و عادلانه آن می‌‌باشد.
mandegarگروگان‌گیری و انحصارِ انتخابات توسط دو تیم دولتی، اعلام پیروزی قبل از وقت و صف‌بندی‌های تهدیدآمیزِ آنها در مقابل هم، به صراحت نشان داد که میدان بازی غیرِعادلانه و معیارهای قانونی انتخابات پامال گردیده اند.
سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت‌های دولتی، پایین‌ترین سطح مشارکت مردم در عرصه انتخابات، تخلفات فراگیر و تقلبات سیستماتیک حکومتی، به کار اندازی پول‌های باد آورده برای خرید و فروش آرا و افراد، بازی با افکار عامه در روز رأی‌دهی مبنی بر انصرافِ سایر کاندیداها به نفع تیم مشخص حکومتی، تهدیدات امنیتی، مشکلات ظرفیتی و مدیریتی کمیسیون‌های انتخابات، سراسری نبودن جریان رأی‌دهی و ده‌ها مورد دیگر ثابت نمود که ادعای ما درست و کاملاً با واقعیت‌های تلخ امروز مطابقت دارند.
ادامه چندگانگی در ارایه آمار و معلومات از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات، داخل شدن روند انتخابات در تاریک‌خانه‌های ابهام، موضع‌گیری‌های پُراضطراب و تنش آفرینِ تیم‌های دولتی، دامنه بحران را گسترده‌تر ساخته و مشروعیت انتخابات را به شدت زیر سوال برده اند.
با در نظرداشت موارد بالا و مسایل جدال برانگیز دیگر از نظر شورای نامزدان ریاست‌جمهوری این انتخابات برنده ندارد، و در بهترین صورت ممکن، حکومت برآمده از آن با اندک‌ترین سطح مشارکت مردم، از مشروعیت لازم برای حکومت‌داری برخوردار نمی‌باشد.
برای احیای اعتماد، شکستن بن‌بست موجود و مهار بحران به گزینه سومی نیاز مبرم احساس می‌شود، گزینه‌یی که توانایی انسجام ظرفیت‌های ملی را داشته باشد و برای سامان‌دهی وضعیتِ به شدت نابسامان کشور از برنامه و تعهد لازم برخوردار باشد.
قاطعانه اعلام می‌نماییم که قانون‌شکنی، زورگویی، تخلفات، تقلبات، مافیا بازی، فریبکاری در برابر انتخابات منحیث یک پروسه ملی را به هیچ صورت و تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم، تحمل نمی‌کنیم و در مقابل آن مبارزه مستمر و هدف‌مندانه را همچنان ادامه خواهیم داد.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری آماده می‌‌باشد تا در هماهنگی با نیروهای ملی و مردمی وفادار به منافع همگانی در کشور، در مقابل انقطاب‌های ویرانگر موجود ایستاده شود، بحران را مهار سازد و در جهت همبستگی ملی، بدیل مناسب برای حکومت‌داری مسوولیت‌پذیر ارایه نماید.
از خداوند قدیر می‌طلبیم تا ما را در تغییرِ وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که مردم مان حداقل به امنیت روانی و آرامش درونی برسند، یاری نماید.
و من الله توفیق

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.