کمـک بانـک جهـانی در بخش تولیـد انـرژی برق به افغانسـتان

- ۲۱ میزان ۱۳۹۸

ارگ ریاست جمهوری تأیید می‌کند که بانک جهانی نزدیک به ۹۹ میلیون دالر در بخش تولید انرژی برق به افغانستان کمک کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در صفحۀ تویتر خود نوشته است: «بورد هیأت مدیرۀ گروپ بانک جهانی یک بستۀ جدید کمک مالی به ارزش ۹۸٫۸ میلیون دالر امریکایی را برای تضمین دو سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور انرژی، تامین قرضه و فراهم‌سازی امکانات برای mandegarتجهیزات مورد نیاز دو پروژۀ تولید انرژی برق از گاز طبیعی را منظور کرد».
در همین حال، هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان این سرمایه‌گذاری را «گام بزرگ» در راستای توسعۀ اقتصاد افغانستان توصیف کرده است. آقای کرالی گفته که ایجاد تسهیلات در بخش انرژی منجر به رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در افغانستان خواهد شد.
به گفتۀ آقای کرالی، بانک جهانی برای تطبیق و ختم موفقانۀ پروژه‌هایی که مدنظر دارد، به گونۀ دوامدار با دولت افغانستان همکاری می‌کند.
این کمک مالی بانک جهانی در پروژه‌های تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان و تولید انرژی برق گازی مزارشریف، فراهم‌سازی ابزار و تجهیزات مورد نیاز برق از سوی شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا)، مدیریت خطرات احتمالی در برابر شرکت برشنا و برخی پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری خواهد شد.
بانک جهانی در حالی در بخش انرژی برق برای افغانستان کمک می‌کند که در یک ماه گذشته چندینبار لین‌های برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسوول قطع گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.