نامـۀ شـورای نامـزدان به کمیسیـون شـکایات انتخـابـاتی

- ۲۳ میزان ۱۳۹۸

عطف توجه هیأت رهبری
محترما!
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری منحیث یکی از شرکای ذی‌نفع انتخابات خواهان تأمین عدالت و شفاف‌سازی آرای سفید از آرای تقلبی بوده و در این رابطه پیرامون مسایل مهم ذیل طالب معلومات دقیق و کتبی است:
۱-تاکنون چه قدر شکایت ثبت شده است؟
۲-این شکایت‌ها از لحاظ شدت و خفت در چه سطح است(تخطی، تخلف و تقلب)
۳-علیه کدام نامزد چقدر شکایت ثبت شده است؟
mandegar۴-به چه تعداد شکایت با کدام میکانیسم رسیده‌گی شده است؟
۵-نتیجۀ رسیده‌گی به شکایات‌ها چه بوده است؟
۶-چرا تاکنون میکانیسم رسیده‌گی به شکایات را کمیسیون با شرکای ذی‌نفع انتخابات شریک نساخته است؟
۷-کدام کاندیدان و یا نهاد ملی و بین‌المللی در کار کمیسیون شکایات اعمال فشار و مداخله کرده اند؟
۸-چه تعدد از کارمندان کمیسیون انتخابات بابت پُر و یا خالی ساختن صندوق‌ها به نفع و یا ضرر کاندیدان مشخص معلوم و وظایف‌شان به حالت تعلیق قرار گرفته است؟ (ماده ۴۳۲ کود جز)
۹-کدام کارمندان کمیسیون انتخابات کتمان حقیقت کرده و در رابطه به تقلب به‌موقع اطلاع نداده اند. (۴۳۴ کود جزا)
۱۰-اقدامات کمیسیون شکایات در رابطه به اعلام سقف مشارکت شهروندان براساس ریزلت شیت‌های کاغذی خلاف ماده۱۹ قانون انتخابات و بدون توجه به داتا های دستگاه‌های بایومتریک از جانب کمیسیون انتخابات چه بوده است؟
۱۱-آیا کمیسیون شکایات انتخابات به معلومات دستگاه‌های بایومتریک دسترسی دارد که بر مبنای آن به شکایات رسیده‌گی کرده و آرای پاک از آرای تقلبی را جدا سازد؟
۱۲-آیا آمار دقیق مراکز باز و بسته انتخابات به کمیسیون معلوم است؟
مسایل مطروحه فوق بخشی از نگرانی‌های جدی ما بوده که از جانب کمیسیون شکایات خواهان وضاحت کتبی هستیم.
در ضمن از کمیسیون شکایات جداً می‌خواهیم که کاندیدان که با تقلب سازمان یافته از پول ملت روند ملی انتخابات را از منظومۀ اصلی‌اش بیرون ساخته اند، نام‌شان را از فهرست کاندیداتوری حذف و جهت مواخذه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
در فرجام، با قاطعیت یادآور می‌شویم که به هیچ وجه نتیجۀ برآمده از تقلب انتخابات مورد قابل ما نبوده واز اعضای کمیسیون توقع داریم که وظایف خود را بی‌طرفانه در پرتو قوانین انجام داده و کشور را از این بحران نجات دهد.
باحُرمت
هیأت اجرائیه شورای نامزدان ریاست‌جمهوری

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.