چگـونه بـرای موفـق‌تر شـدن از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

گزارشگر:عسل رجایی‌منفرد - ۲۹ میزان ۱۳۹۸

بخش نخست/

mandegarزبان بدن یا Body Language نوعی ارتباط غیرکلامی است که فرد از طریقِ آن قادر است با دیگران ارتباط برقرار کند. نحوۀ قرار گرفتنِ ما در زمان صحبت کردن، حرکات دست، حرکات بدن، حالات چشم و… جزء زبانِ بدن بوده و همه در تأثیرگذاری ارتباط ما و شکل‌گیری آن موثر هستند. زبان بدن، بخش مهمی از ارتباطاتِ ما را تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو ما باید با شناخت زبان بدن و استفادۀ بهینه از آن، توامندی‌های کلامی و غیرکلامیِ خود را افزایش بدهیم.
قدرت تکلم انسان و سخن گفتن او، خصوصیتی است که او را از سایر موجودات جدا کرده و به او برتری می‌دهد. انسان با استفاده از کلمات و جملات می‌تواند احساسات و نیت‌های درونیِ خود را به دیگران منتقل کند. از طرفی خواسته یا ناخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی می‌نامیم و با زبانِ بی‌زبانی تنها با آنچه زبان حرکات بدن و اجزای آن خوانده می‌شود، می‌تواند به‌خوبی احساسی را انتقال داده یا معنای کلامی را تغییر دهد. بنابراین برای بیان احساسات، عواطف و هیجانات باید این دو زبان را در یک راستا و یک جهت استفاده نمایید تا از رفتار و یا گفتارِ شما سوءبرداشت نشود. زبان بدن دو قسمت دارد: زبان ظاهر و یا آرایش بدن، زبان حرکات بدن.
اگر شما این توانایی را داشته باشید که ذهنِ افراد دیگر را بخوانید و چیزی را که واقعاً نیاز دارند یا می‌خواهند را بفهمید، بدون شک در ارتباطات شما تأثیر خواهد گذاشت و روابط فردی و اجتماعیِ شما بسیار آسان و موثر می‌شود؛ زیرا شما به واسطۀ خواندنِ ذهن می‌توانید در هر لحظه بر طرف مقابل تأثیر گذاشته و بفهمید که او دربارۀ شما چه فکری می‌کند. اما از نظر علمی، این موضوع ثابت شده است که ذهن‌خوانی امکان‌پذیر نیست. ولی ما می‌توانیم حالات چهره و زبان بدنِ اطرافیان‌مان را بخوانیم. هرچند که این قضیه با ذهن‌خوانی بسیار متفاوت است اما اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی بر روی روابط ما بگذارد.
زبان بدن از نیم‌کرۀ راستِ مغز دستور می‌گیرد. برای این‌که بتوانید از زبان بدن برای موفق‌تر شدن استفاده نمایید، باید بدانید که هریک از نشانه‌ها و حرکات بیان‌کنندۀ چه حالتی است تا بتوانید به نحو احسن از این حرکات برای رسیدن به موفقیت در روابط خود استفاده نمایید. پس توجه به زبان رفتار را در خود تقویت کنید و همواره در هنگـام مواجه شدن با واکنش منفی از طرف مقابل، در صدد متعادل کردنِ اوضاع برآیید. در این مواقع بهتر است به جـای این‌که شـیوۀ قـبلی خود را ادامه دهید و بر آن اصرار ورزید، سیاستِ جدیدی را در پیش گیرید؛ چرا که اگر فردی از رفتار یا گفتار شما ناراحت یا عصبانی باشد، علایم رفتاریِ او پیشاپیش این موضوع را به شما هشدار می‌دهند. بدین منظور پاره‌یی از حرکات و نشانه‌های بدن را برای شما شرح می‌دهیم:

کشیدن دست به چانه
این علامتی اغلب رفتاری است که در هنگام تصمیم‌گیری به کار می‌رود. کشیدن دست به روی چانه، معمولاً حالتِ خاصی از چهره را در بر دارد که در آن چشم‌ها کمی جمع می‌شوند. افرادی دیگر ممکن است در این حالت لبِ بالایی را لمس کنند و آن را بکشند و بعضی مردها با بروت یا ریشِ خود بازی کنند که همه‌گی دلیل بر تعمق و ارزیابی است. به عنوان مثال، در بازی شطرنج نیز افرادی که قرار است حرکت بعدی را انجام دهند، در بسیاری از موارد چنین حالتِ بدنی را از خود نشان می‌دهند که پس از تصمیم‌گیری متوقف می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.