به بهانۀ کشته شدن البغدادی/ فرض کنید که اسامه کشته شد، چه می‌شود؟

۶ عقرب ۱۳۹۸

برای آمرصاحب شهید گفتم، امریکاییان در خصوص مبارزه با تروریزم پیشنهاد دارند که اگر شود اسامه بن‌لادن از بین برده و یا تحویل داده شود، امریکا در بدل آن جایزه تعین نموده است. آمرصاحب شهید در پاسخ گفت، چرا امریکا منحیث یک کشور بزرگ فکر می‌کند که با از بین بردن اسامه، تروریزم از بین می‌رود؟ برای‌شان بگو من تروریزم را یک تهدید بالقوه می‌دانم که اگر جلوگیری نشود کل جهان را تهدید خواهد نمود. آیا امریکاییان واقعاً نمی‌دانند، یا اطلاع ندارند و یا نمی‌خواهند کاری کنند؟
این تروریزم و موج افراطی‌گرایی پدیده‌هایی نیستند که فقط با از میان برداشتن اسامه بن‌لادن و جمعی دیگر از سران آن و یا در کشورهای اسلامی از طریق لیبرالیسم محض شکست داد و ریشه کن کرد. در مبارزه و جنگ علیه تروریزم باید اراده داشت و در هر بُعد باید به مبارزه در مقابل آن پرداخت.
اسلام معتدل را در برابر افراطی‌گرایی تقویت کرد، تفکر تروریزم را نشانه گرفت، منابع تمویل و تقویت آنان را خشکانید.
احمدشاه مسعود سال‌هـا قبل، مقاومت ملى را به همین منظور ایجاد نمود و اعلام جنگ علیه تروریزم را با جان خود خرید.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.