برخی تکت‌های انتخاباتی: کارکرد دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و شرکت درملوک مشکوک است

گزارشگر:ابوبکر صدیق - ۱۱ عقرب ۱۳۹۸

برخی از تکت‌های انتخاباتی با انتقاد از عملکرد کمپنی درملوک می‌گویند که این کمپنی در تعهدات خود با شرکای انتخاباتی درست عمل نکرده است.
آنان همچنان با اشاره به این موضوع می‌گویند که کمپنی درملوک ممکن زیر تأثیر تیم دولت‌ساز قرار گرفته باشد تا نتیجۀ انتخابات را به صورت سازمان‌یافته به نفع تیم دولت‌ساز همه‌گانی سازد.
mandegarاما مسوولان در دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز می‌گویند که چالش‌های فنی در کارکرد کمپنی درملوک وجود دارد، ولی از این چالش‌های به تفصیل بیشتر نیاز دارند که با تکت‌های انتخاباتی شریک ساخته نشده است.
مسوولان تیم دولت‌ساز همچنان ابراز امیدواری می‌کنند که کمیسیون انتخابات بتواند نتیجۀ ابتدایی را در زمان معین آن اعلام کند.
این در حالی است که شرکت درملوک گفته است که ۱ صد و ۳۷ هزار رأی در قرنطین قرار دارد، همچنان این شرکت روز چهارشنبه هفتۀ گذشته ۴۵ هزار رأیی که با مشکلات عکس‌های مشابه و زیرسن بود را با کمیسیون انتخابات شریک ساخته است.
مسوولان در کمیسیون انتخابات، اما بطی بودن کار در کمپنی درملوک را نگران کننده می‌خوانند.
اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون انتخابات عصر دیروز در نشست خبری گفت که کمیسیون از کمپنی درملوک معلومات پیرامون موارد مشکوک خواسته است، اما تاهنوز مسوولان این کمپنی پاسخی ارایه نکرده اند.
عارف کیانی، سخنگوی دستۀ انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل می‌گوید که شرکت درملوک در تعهدات خود با شرکای انتخاباتی درست عمل نکرده است.
به گفتۀ آقای کیانی،- کمپنی درملوک تعهد کرده بود که نتیجۀ محلات انتخاباتی را با توجه به آرای دستگاه‌های بایومتریک با شرکای انتخاباتی شریک می‌سازد، اما این اطلاعات شریک ساخته‌ نشده است.
آقای کیانی افزود که شرکت درملوک تعهد کرده بود که آرای پاک را به‌زودترین فرصت از آرای ناپاک جدا می‌سازد، اما جدا نساخته است و همچنان در تعهدات خود مبنی بر انتقال اطلاعات از دیوایس‌ها به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات نیز نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را در جریان نگذاشت.
آقای کیانی می‌گوید که شرکای انتخاباتی از کار کمپنی درملوک راضی نیستند و در مورد کار این کمپنی شک و تردید وجود دارند.
او گفت که سه دلیل عمده نزد شرکای انتخاباتی وجود دارد؛ یا شرکت درملوک، ظرفیت مدیریت نزدیک به ۲ میلیون رأی را ندارد و توان برگزاری این انتخابات پُرچالش از عهدۀ این کمپنی بیرون بوده است یا سرور شرکت درملوک از حملات سایبری صدمه دیده است؛ زیرا کمیسیون انتخابات و شرکت درملوک گفته‌اند که سرور مرکزی این نهاد بیش از ۶۰ مرتبه مورد حملات سایبری قرار گرفته است.
او گفت که البته در این مورد جزییات در دسترس نیست که این حملات ویروسی بود یا نحو دیگر اجرایی شده، اما احتمال دارد که در این حملات دیتا سرور مرکزی این نهاد مورد دستبرد قرار گرفته باشد.
آقای کیانی گفت که احتمال سومی هم می‌رود که وابسته‌گی شرکت درملوک با تیم حاکم سبب این کندکاری شده است؛ یعنی شرکت درملوک تحت تأثیر تیم دولت‌ساز و ارگ قرار دارد و می‌خواهد نتیجۀ ابتدایی انتخابات را به نفع تیم دولت‌ساز همه‌گانی سازد.
سخنگوی دستۀ انتخاباتی امنیت و عدالت کارکرد دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و شرکت درملوک را مرموز می‌خواند و می‌گوید که تا زمانی که از گژ روی‌ها در این نهادها جلوگیری صورت نگیردو تا زمانی که روش‌های موجود در کمیسیون انتخابات و شرکت درملوک رفع نگردد؛ نتیجۀ انتخابات مورد قبول نخواهد و اعلام آن کودتای انتخابات علیه رأی پاک مردم است.
آقای کیانی همچنان می‌افزاید: در صورت این چالش‌های حل نگردد و به نگرانی‌ها پاسخ داده نشود، نتیجۀ انتخابات دموکراسی نیم‌بندی افغانستان را به لبۀ پرتگاه خواهد برد و به رغم آن شرکای انتخاباتی و مردم افغانستان به دادگاه‌ کیفری بین‌المللی لاهه از کمپنی مذکور شکایت خواهند کرد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه اعلام کرد که شرکت درملوک گفته است که نتیجۀ بررسی‌های خود را با کمیسیون شریک می‌سازد، اما تنها ۴۵ هزار مورد را با این نهاد شریک ساخته که ناشی از مشکلات مشابهت عکس‌ها و عکس‌های زیرسن هستند.
نهادهای ناظر انتخاباتی نیز با نگرانی از کُندی کار در کمپنی درملوک ابراز نگرانی کرده‌اند.
در همین حال، تیم دولت‌ساز می‌گوید که قرارداد کمپنی درملوک با افراد دیگری صورت گرفته است و ما نمی‌توانیم به صورت دقیق در این مورد صحبت کنیم، اما اطلاعات ما نشان می‌دهد که مشکلات فنی در این کمپنی ایجاد شده در کابل ناشی از طبقه‌بندی آرا است که برخی آن به صورت فزیکی باید تطبیق شود، نه به صورت بایومتریک.
داوود سلطان‌زوی، عضو تیم دولت‌ساز در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار با اشاره به این چالش‌ها می‌گوید که مشکلات فنی ناشی از سرعت پرورسسرهای کمپنی درملوک در کابل نیز وجود داشته است، اما این عوارض تخنیکی نیاز به تفصیل بیشتر دارد که کمیسیون انتخابات باید در این مورد جزییات ارایه کند.
آقای سلطان‌زوی با اشاره به تعهد کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام نتیجۀ انتخابت در ۲۳ عقرب، ابراز امیدواری می‌کند و می‌گوید که امیدوار است که کمیسیون انتخابات بتواند تعهد خود را برای اعلام نتیجۀ انتخابات در ۲۳ عقرب عملی سازد. در غیر صورت دست‌هایی که نمی‌خواستند انتخابات برگزار شود، امروز نیز تلاش به بدنام سازی این انتخابات دارند.
او گفت که بررسی محلات قرنطین شده به زمان کمتر نیاز دارد، بدون ۲-۳ ولایت در سایر ولایت‌ها محلات مورد بررسی به ۲۰ محل می‌رسد که زمان کمتری را برای بررسی نیاز دارد.
گفتنی است که نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ۲۷ میزان اعلام گردد، به دلیل چالش‌های تخنیکی به ۲۳ عقرب به تاخیر افتاده است. کمیسیون انتخابات گفته است که پس از بررسی‌های همه‌جانبۀ محلات قرنطین شده تنها به اساس رأی‌های بایومتریک، نتیجۀ ابتدایی انتخابات را اعلام خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.