رای‌دهـی در مجـلس الکتـرونیکی می‌شـود

- ۱۳ عقرب ۱۳۹۸

شماری از نماینده‌گان مجلس تاکید بر الکترونیکی شدن روند رای‌دهی شان کرده می‌گویند که اکثر نماینده‌گان در رای‌دهی علنی توسط کارت‌های سرخ و سبز، تحت فشار رای می‌دهند.
آنان در نشست عمومی دیروز خواستار شدند که بعد از این گزینه رای‌دهی الکترونیکی برای شان فراهم شود.
mandegarبراساس گفته‌های این تعداد از نماینده‌گان، کشور هند آپشن رای‌دهی الکترونیکی را نیز روی میزهای نماینده‌گان گذاشته است؛ اما این آپشن از سوی تیم تخنیکی مجلس تاکنون فعال نشده است.
بلقیس روشن نمایندۀ فراه در نشست دیروز گفت که اکثر نماینده‌گان را مافیاها و زورمندان نمی‌گذارند تا مطابق میل خود کارت سرخ و سبز بلند کنند.
بانو روشن اضافه کرد که با الکترونیکی شدن روند رای‌دهی هیچ قدرتی نمی‌تواند در رای‌دهی وکلا دخالت داشته باشد.
او تاکید کرد که اگر گزینۀ رای‌دهی علنی در مجلس فعال نمی‌شود؛ بهتر است تا تجهیزات این روند دوباره به هندوستانی‌ها برگردانده شود.
کشور هند تعمیر جدید مجلس نماینده‌گان را با تمام ضروریات آن اعمار کرده است.
فرزانه کوچی دیگر عضو مجلس نیز تاکید بر الکترونیکی شدن روند رای‌دهی در مجلس کرد و گفت که در رای‌گیری کارت سرخ و سبز اکثر نماینده‌گان بنابر دلایلی نمی‌توانند آزادانه کارت بلند کنند.
در همین حال، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس از تمام نماینده‌گان خواست که انگشت‌های‌شان را برای فعال شدن گزینه رای‌دهی الکترونیکی ثبت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.