آگاهان: یـونامـا بی‌طـرف نیست

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای مدنی  می‌گویند که دفتر یوناما خلاف کارشیوه‌های تعین شدۀ خود عمل می‌کند و رویکرد سیاسی و طرف‌داری از یک تیم سیاسی انتخاباتی را در پیش‌ گرفته است.
مسوولان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که حذف نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی و بلاک کردن آنان در حساب توییتر دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)، خلاف ارزش‌های آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه است.
mandegarآنان همچنان این نهاد را به بررسی عملکردش در چند سال گذشته دعوت می‌کنند و تأکید دارند تا گرداننده‌گان صفحات رسانه‌های اجتماعی دفتر یوناما از طرف سازمان ملل متحد مورد باز پرس قرار گیرند.
این درحالی است که هفتۀ گذشته پس از آن که دفتر یوناما در نامۀ از کمیسیون انتخابات خواهان بررسی جزییات مشاجرۀ لفظی که ادعا می‌شود میان دو کمیشنر کمیسیون انتخابات اتفاق افتاده است شد، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در واکنش به این نامه یوناما را به حمایت سیاسی از یک تیم انتخاباتی متهم کردند.
در همین حال، مولانا عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات دیروز در یک نشست خبری گفت که امیدوار است تا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در رابطه به نامه‌یی که کمیسیون انتخابات فرستاده است جزییات بیشتر ارایه کنند.
اما شماری ادعا می‌کنند، زمانی که نظرات اعتراضی و انتقادی پای حساب توییتر دفتر معاونت سازمان ملل متحد گذاشته اند، از طرف گرداننده‌گان این صفحات نظراتشان حذف و خودشان بلاک شده‌اند.
کلیم‌الله همسخن، در صفحۀ فیسبوکش‌ نگاشته است که من به انگلیسی نوشتم: گروهی از کارمندان قوم‌گرا و تلاش آ‌ن‌ها برای طبیعی‌سازی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، یوناما را در میان مردم بی اعتبار ساخته است. بلاک شدم!

حمله به آزادی بیان
صدیق‌الله توحیدی، معاون پیشین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، در رابطه به نامه‌یی که از طرف دفتر معاونت سازمان ملل متحد به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: این نامه نشانۀ جانب‌داری دفتر معاونت سازمان ملل متحد در انتخابات است؛ زیرا متن نوشته شده در این نامه افترا گونه است و برخورد دو کمیشنر کمیسیون انتخابات در حد نبود تا یوناما به آن اعتراض داشته باشد.
آقای توحیدی افزود که نامۀ کمیسیون انتخابات واکنش‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما زمانی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی پای استاتوس/ نوشته‌های دفتر یوناما نظر می‌دهند، از طرف گرداننده‌گان آن بلاک می‌شوند که نمایان‌گر حضور حلقاتی در دفتر یوناما است که دست به خطا کاری می‌زنند. به گفتۀ آقای توحیدی: دفتر یوناما در تعاملات سیاسی افغانستان یک طرف قرار گرفته است.
او گفت که بلاک کردن شهروندان به دلیل اعتراض از طرف نهادی که حمایت کنندۀ آزادی بیان است، نشان «خفه‌ سازی» و «حمله به آزادی بیان» تلقی می‌گردد و دفتر یوناما باید در این مورد پاسخ ارایه کند، درغیر صورت این کار یوناما بی‌پروایی در برابر آزادی بیان تلقی می‌گردد.
مادۀ ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، همچنان مادۀ ۳۴ قانون اساسی کشور به آزاد بیان و آزادی فکر و اندیشه تأکید دارد. آقای توحیدی تأکید می‌کند: سلب آزادی بیان از طرف دفتر معاونت سازمان ملل متحد، نه تنها که پذیرفتنی نیست؛ بلکه قابل بررسی است؛ زیرا افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و شهروندانش این حق را دارند که تا از کارکرد این نهاد در کشور پرسان کنند و این داد خواهی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانیده شود؛ زیرا سازمان ملل متحد پس از سال ۲۰۰۱ به عنوان شریک افغانستان، نقش برجستۀ در روند سیاسی و عمرانی این کشور داشته است و بیشتر کمک‌های سازمان ملل متحد، در همکاری این نهاد صورت گرفته است.
آقای توحیدی افزود که اتهام حمایت دفتر یوناما از یک تیم مشخص آسیب بزرگی به حیثیت این نهاد وارد می‌کند و سبب نگرانی شهروندان می‌گردد؛ زیرا مردم به بی‌طرفی یوناما میان دولت و گروه‌های تروریستی باور دارند، اما زمانی که این نهاد نتواند در داخل نظام بی‌طرفی خود را حفظ کند، کارکرد این نهاد باید از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گیرد.
آقای توحیدی همچنان گفت که در انتخابات سال ۲۰۰۹ که من به عنوان رییس کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابات بودم، شاهد مداخله و طرف‌داری کاآیدی، نمایندۀ خاص پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد در امور انتخابات به نفع یک تیم بودم و در سال ۲۰۱۹ ظاهراً این رویکرد از طرف یوناما تکرار خواهد شد.

خلاف ورزی
یوناما به طرف خود در انتخابات تأکید کرده است و در یک خبرنامه‌یی روز جمعه گفته است که به عنوان بخش از ماموریت محوله‌اش از جانب شورای امنیت ملل متحد و بر مبنای تقاضای مسوولان افغانستان، یوناما از نهادهای انتخاباتی افغانستان و اجرات‌شان جهت مدیریت انتخابات با اعتبار حمایت می‌نماید.
همچنان در این خبرنامه گفته شده است که رییس یوناما به تاریخ ۱۰ نوامبر به رییس کمیسیون مستقل انتخابات نامه‌یی فرستاد و خواهان توجه وی به نگرانی این ماموریت درباره حادثه‌یی شد که در آن رفتار یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نا مناسب دانسته شده و در تناقض با قانون انتخابات افغانستان قرار داشته است. این نامه از کمیسیون انتخابات خواسته است تا برای رسیده‌گی به این موضوع اقداماتی را روی دست گیرد. اما مسوولان در مجتمع مدنی افغانستان می‌گویند که بررسی اتفاق میان دو کمیشنر کار دفتر معاونت سازمان ملل متحد نیست.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع مدنی افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که یوناما باید روشن سازد که آیا در کارشیوه‌اش اعتراض به موضوعات به این کوچکی وجود دارد یا نه؛ زیرا در ۱۸ سال گذشته اتفاقات به مراتب بزرگتر از این اتفاق وجود داشته است که یوناما هیچ واکنشی نشان نداده است.
آقای رفیعی افزود: «وقتی جنرال طاقت تمام مردم افغانستان را در یک بحث تلویزونی به اهانت گرفت، چرا یوناما واکنش نداشت؟ نماینده‌گان مجلس بزرگترین اهانت به مردم افغانستان داشتند، چرا یونام عکس‌العل نشان نداد؟ زمانی شهروندان هزاره در جلریز مورد شلیک قرار گرفتند، چرا کوچک‌ترین موقف نداشت؟ یوناما باید به این پرشس‌ها پاسخ دهد که آیا این موضوعات کارشیوۀ اصلی یوناما وجود دارد؟ چرا به کشتار ۳۵ عضو دو خانواده در حملات طالبان و حملات هوایی امریکایی‌ها که در خلاج کشته شدند، موقف نگرفت؟».
او گفت که تمام رویکردها در افغانستان سیاسی شده است حتا موضوعات حقوق بشری، آزاد سازی انس حقانی که یک بحث حقوق بشری است، به تفاهم سیاسی کشانیده می‌شود و یوناما، کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی موقف نشان نمی‌دهند و این این یعنی عدالت در افغانستان به بازیچه تبدیل شده است.
او گفت که در حالی که همۀ اتفاقات فوق جدی‌تر از برخورد دو کمیشنری است که تا هنوز به صورت درست روشن نیست که آیا این برخورد صورت گرفته یا نی؛ افزود: فرستادن نامه و بررسی موضوع برخورد دو کمیشنر از طرف یوناما خلاف نورم و پالیسی سازمان ملل متحد/ UN است و این نهاد باید ثابت سازد که بررسی این موضوعات در کارشیوۀ یوناما است یا خیر؛ چون در برخی موقع حساس یوناما خاموش بوده است.
آقای رفیعی می‌گوید که یوناما در گذشته یعنی در زمان عدالت انتقالی نیز بی‌طرف‌ نبوده است و این نهاد در آن زمان خلاف ارزش‌های حقوق بشری به طرف‌داری کسانی عملکرد که باوری به موضوعات حقوق بشری نداشتند.
آقای نجفی‌زاد، افزود که «سازمان ملل متحد با کاربران توییتر بر سر بی‌طرفی در انتخابات درافتاده و منتقدان زیادی را بلاک می‌کرده، سازمانی که سنگ‌بنای آزادی بیان را گذاشته اکنون آزادی بیان را با سنگ می‌زند».
همچنان، فتاح اوروزی فعال مدنی می‌گوید: «یوناما هم در افغانستان قومی و‌تیمی شده است. یوناما شدیدا طرف‌دار اشرف غنی است و به‌صورت «بی‌شرمانه» ‌و در مغایرت با موازین سازمان ملل متحد به نفع اشرف غنی در بحران انتخاباتی افغانستان مداخله می‌کنند».
گفتنی است که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در نامه‌یی خواهان توضیحات مسوولان دفتر یوناما مبنی به اتفاقات اخیر شده بودند که اعضای این دفتر در پاسخ به شورا گفته است، یوناما از هیچ جناح سیاسی حمایت نمی‌کند و خود را متعهد به حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌داند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.