مذاکرات مستقیم با پاکستان صورت گیرد «ترازوی خط سرخ منافع ملی در دست شخص نیست»

۲۷ عقرب ۱۳۹۸

ضمن احوال‌پرسی، با آقای عبدالحمید مبارز از شخصیت‌های معروف جامعۀ علمی و مدافعین سرسخت آزادی بیان صحبت‌های ارزشمندی داشتیم. آقای مبارز که در سال‌های پسین نیز همراه با جمعی از نخبگان کشور در محور آجندای ملی فعالیت‌های بی‌وقفه داشت، از معدود روشنفکران کهنه‌کار مطبوعات کشور است که با عالمی از اندوخته‌های علمی و تجارب عملی در نزدیک به نود سالگی نیز به روشنی تمام به مسایل می‌پردازد .
پیرامون صلح و انتخابات نظریات مشترک داشتیم. گفتیم در روند موجود، برای دستیابی به صلح باید از یک موضع واحد اقتدار ملی مذاکرات مستقیم با پاکستان آغاز گردد.
ایجاد اقتدار ملی نیازمند یک دولت فراگیر تفاهمی با مشارکت عادلانۀ تمام اقوام کشور در ساختار قدرت می‌باشد تا در میدان صلح و جنگ تصمیم گیرنده باشد.
خط سرخ منافع ملی، خط کج و معوج نیست و هیچ شخص و فردی ترازوی منافع ملی را با خود ندارد. خط سرخ منافع ملی، روشن و تعریف شده باید باشد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.