تقلبات انتخاباتی با تلیفونِ ترامپ حل نمی‌شود

گزارشگر:احمـد عمران

ارگ رهایی زندانیانِ حقانی/ طالبان را در بدل رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان که در بند طالبان به‌سر می‌بردند، یک موفقیتِ بی‌نظیر برای خود قلمداد کرده و صحبتِ تلیفونیِ اخیرِ دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا را با اشرف‌غنی که از او برای سفر به این کشور دعوت کرده، اوجِ موفقیت‌های سیاستِ آقای غنی در رابطه با مسایل صلح و روابط با کشورهای جهان توصیف می‌کند. تیم ارگ با استفاده از این صحبتِ تلیفونی می‌خواهد چنین برداشتی را وارد اذهانِ جامعه کند که هم در عرصۀ صلح و هم در انتخابات، پیـروزی نهایی را غنی به نامِ خود رقم mandegarزده است.
استفاده از چنین رویدادی هرچند که دور از تصور هم نمی‌نمود، ولی ارگ به صورتِ سرسام‌آوری از آن به نفعِ خود سود می‌برد. در روزهایی که هنوز موضوع تقلب‌های انتخاباتی چنین داغ نشده بود و ارگ احساس می‌کرد که ممکن است آرای تقلب‌آمیزِ آن از چرخۀ شمارش بیرون شود و روابط آقای غنی نیز با امریکا چندان مطلوب نبود، ارگ چنان در خاموشی و سکوت به‌سر می‌برد که از دیوار صدا بیرون می‌شد اما از مشاروان و سخنگویانِ ارگ هیچ حرفی در فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به چشم نمی‌خورد. ولی رهایی زندانیان و صحبت تلیفونیِ آقای ترامپ چنان جو را تغییر داد که گویا خونِ زنده‌گی دوباره به رگ‌های ارگ به جریان آغاز کرده باشد. در حالی که نه رهایی زندانیانِ طالبان چنـدان ربطی به آقای غنی داشت و نه هم رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان.
البته امریکا در مورد رهایی زندانیانِ طالبان در بدلِ رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی که در چنگِ طالبان قرار داشتند، قاطع بود و به هر وسیلۀ ممکن می‌خواست که این تبادله ـ چه دولتِ افغانستان موافق باشد و چه نباشد ـ انجام شود. برخی گزارش‌های تأیید ناشده حکایت از آن دارند که امریکایی‌ها به ارگ هشدار داده بودند که اگر حکومت در رهایی زندانیانِ طالبان همکاری نکند، آن‌ها زندانیان را از بگرام بیرون کرده و با دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان معاوضه خواهند کرد. ارگ در این خصوص چیزی نمی‌گوید و خاموش است، ولی در مورد یک صحبت تلیفونی و دعوت به امریکا چنان سروصدایی راه انداخته مثل این‌که آقای غنی موفق شده باشد طالبان را از صحنۀ نظامی کشور بیرون براند.
ارگ از راه‌اندازی این‌همه سروصدا در مورد صحبت تلیفونیِ آقای غنی با همتای امریکایی‌اش هدفِ بزرگ‌ترِ دیگری را دنبال می‌کند و آن هدف این‌است که اذهانِ جامعه را از تقلب‌های انتخاباتی‌یی که از سوی دستۀ «دولت‌ساز» صورت گرفته و حالا با سند و شاهد آشکار شده‌اند، منحرف کرده و چنین وانمود کند که گویا بحث انتخابات در افغانستان خاتمه یافته است و با جایگاهی که آقای غنی در میان سیاست‌مدارانِ کاخ سفید به‌دست آورده، پیروزی او در انتخابات حتا اگر به دور دوم کشیده شود و یا با اعتراضاتِ مردمی مواجه شود، حتمی است.
از جانب دیگر، هنوز از محتوای اصلیِ صحبت تلیفونیِ آقای ترامپ با آقای غنی کسی چیزی نمی‌داند و معلوم نیست که دو طرف افزون بر مسالۀ رهایی زندانیان، در چه موارد دیگری گفت‌وگو کرده‌ اند. آیا سفرِ آقای غنی به امریکا جنبۀ تشریفاتی دارد و یا آقای ترامپ می‌خواهد مسایلِ دیگری را با او در میان بگذارد؟ این مسایل دیگر شامل چه موضوعاتی اند، هنوز مشخص نیست. پس نباید قبل از انجام یک سفر، چنین دست‌پاچه شد و آن را به نفعِ خود مصادره کرد تا اصل قضیه نیز به فراموشی سپرده شود.
آقای غنی حتا اگر به نفع امریکا در رهایی زندانیان کاری انجام داده باشد، ولی در ذهنِ مـردم افغانستان هنوز سوال‌های زیادی وجود دارد. انس حقانی از مخوف‌ترین چهره‌های شبکۀ حقانی بود که با بی‌رحمی تمام دست به کشتار غیرنظامیان می‌زد. او و مالی خان و حافظ رشید که فعلاً در قطر به‌سر می‌برند، ده‌ها جنایتِ سازمان‌یافته را در کابل و دیگر نقاط کشور انجام داده بودند. رهایی آن‌ها اگر روند گفت‌وگوهای صلح را تسریع نکند و به آتش‌بس نینجامد، به معنایِ آن خواهد بود که یک بارِ دیگر آقای غنی علیه منافع ملی کشور اقدام کرده است. از کجا معلوم که رهایی این زندانیان در موضع‌گیری‌های طالبان تأثیر زیادی بر جای بگذارد؟
از رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان، آقای ترامپ در آستانۀ انتخابات سود می‌برد، ولی از رهایی سه زندانی شبکۀ حقانی و طالبان آقای غنی هیچ سودی نخواهد برد. رهایی آن‌ها داغِ دیگری خواهد بود بر پیشانی او که به حمایت از گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن متهم است. بحث انتخابات و تقلب‌هایی که تیم «دولت‌ساز» انجام داده، با رهایی این زندانیان مختومه اعلام نمی‌شود. این بار مردم افغانستان قصد دارند که واقعاً سره را از ناسره جدا کنند و نگذارند که با رای‌شان بازی سیاسی صورت بگیرد. ارگ نباید به این دل خوش کند که این بار هم در انتخاباتِ افغانستان حرفِ اول و آخر را خارجی‌ها خواهند زد. این بار مردم هوشیارانه مسایل را دنبال می‌کنند و حتا از یک رایِ خود نیز شجاعانه دفاع خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.