کمیسیون انتخابات کارمندان متخلف خود را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرده است

گزارشگر:ناجیه نوری - ۰۳ قوس ۱۳۹۸

قرار بود هفتۀ گذشته کمیسیون انتخابات کارمندان متخلفش را به کمیسیون شکایات معرفی ‌کند؛ موردی که کمیسیون شکایات آن را رد کرد.
بعد از گذشته یک هفته تاهنوز هم کمیسیون انتخابات موفق نشده‌است تا کارمندان متخلف این نهاد را به کمیسیون شکایات معرفی کند.
اکنون مسوولان در کمیسیون انتخابات اما می‌گویند: به کمیسیون‌های انتخابات ولایات هدایت داده‌اند تا کارمندان متخلف‌شان را به کمیسیون شکایات در کابل معرفی کنند.
mandegarذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که طبق قانون انتخابات آنان مکلف اند تا کارمندان متخلف‌شان را به کمیسیون شکایات معرفی کنند.
آقای سادات می‌گوید: «چون کمیسیون شکایات یک محکمۀ اختصاصی دارد؛ بنابراین باید اسناد کارمندان متخلف را آنان بررسی کنند».
او همچنان گفت: از سویی هم مطابق به قانون انتخابات بررسی اسناد کارمندان متخلف از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی است نه کمیسیون انتخابات.
این درحالی‌ست که مسوولان در کمیسیون شکایات تاکید دارند که براساس قانون انتخابات کمیسیون انتخابات صلاحیت بررسی اسناد کارمندان متخلف اش را دارد و می‌تواند در مورد آنان تصمیم بگیرد.
قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار تاکید داشت که کمیسیون می‌تواند در مورد کارمندان متخلف این نهاد تصمیم بگیرد و هیچ نیازی نیست که کمیسیون اسناد کارمندان متخلف را به کمیسیون شکایات جهت بررسی بفرستد.
او گفت: «کمیسیون انتخابات صلاحیت دارد کارمندان متخلف خود را شناسایی، اسناد شان را بررسی و با درنظر داشت تخلف و تخطی صورت گرفته، از وظیفه سبک‌دوش و یا به دادستانی معرفی نماید».
آقای الیاسی خاطر نشان کرد: «کمیسیون انتخابات براساس ماده بیست و سوم، بند سوم قانون انتخابات صلاحیت دارد که کارمندان متخلف‌‌اش را از وظیفه برکنار و یا به دادستانی معرفی کند».
ماده بیست و سه، بند سوم قانون انتخابات: کمیسیون کارمندان دایمی و موقت انتخابات را در صورت نقض احکام این قانون و یا سایر قوانین مرتبط از وظیفه سبک‌دوش کرده غرض تعقیب عدلی و قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی نماید.
سه شنبۀ هفتۀ گذشته کمیسیون انتخابات وعده سپرده بود که اسناد کارمندان متخلف این نهاد را به کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد فرستاد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.