در نشست کمیسیون انتخابات چه گذشت؟

گزارشگر:روح‌الله بهزاد

نشست مشترک کمیشنران کمیسیون انتخابات نماینده‌گان تکت‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهادهای ناظر، جامعۀ مدنی، سفرا و ناظران نهادهای بین‌المللی دیروز برگزار شد. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات در این نشست در مورد کارکردها، دستاوردها و چالش‌های کمیسیون انتخابات در امر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سخن گفت.
mandegarبانو نورستانی در اخیر سخنانش از نامزدان معترض خواست اجازۀ باشماری آرای هفت ولایت باقی‌مانده را بدهند. او تأکید کرد که کمیسیون با شفافیت و بی‌طرفی و بدون فشار کسی کار می‌کند و نامزدان باید به آنان اعتماد داشته باشند. رییس کمیسیون انتخابات اظهار داشت که به رأی‌های بدون بایومتریک اعتبار نخواهند داد.
او گفت که با تقلب مخالف است و تأکید کرد که «خط سرخ‌شان رأی‌های بایومتریک شده» است. بانو نورستانی در بخشی از سخنانش گفت ۱۲ هزار و ۶۵۰ تن از کارمندان این نهاد که متهم به تخلف و جرم اند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده اند.
در ادامۀ این نشست حنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون انتخابات در پیوند به ۳۰۰ هزار رأیی که به گفتۀ برخی نامزدان، تقلبی فاقد اعتبار است، گفت که از این میان، ۱۰۲ هزار آن خارج از زمان رأی‌گیری استفاده شده، ۱۳۷ هزار رأی دیگر معلومات فزیکی با معلومات بایومتریکی مطابقت ندارد. در مورد ۵۰ تا ۷۰ هزار رأی تکراری گفت: «صادقانه بگویم که در این مورد نمی‌دانم».
آقای دانشیار افزود که ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان، پیش از آنکه نرم‌افزار دستگاه‌ها آماده شود، وارد سیستم شده و تنظیمات زمان دستگاه‌های بایومتریک قفل نشده بودند. او اظهار داشت: «بحث ساخت سافت‌ویر و تنظیم زمان که افراد به آن دسترسی نداشته باشد، قبل از انتخابات به بحث ملی تبدیل شد در نتیجه آن، کمیسیون و جریان‌های سیاسی تفاهم‌نامه امضا کردند که ساخت سافت‌ویر لاک زمان که افراد به آن دسترسی نداشته باشد در دستگاه‌های بایومتریک وقت‌گیر است و باید از صرف‌نظر شود».
به گفتۀ حنیف دانشیار: «در مورد ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان که ۲۷۳۷ محل آن، محلات زنانه است، در طرزالعمل‌ها چیزی پیش‌بینی نشده پس ما چگونه قبول کنیم که ۲۷۳۷ محل زنان‌ها در شب رای داده و ما آن را باطل اعلام کنیم». او در پیوند به ۱۳۷ هزار رأیی که معلومات فزیکی آن با معلومات بایومتریک مطابقت ندارد اظهار داشت که برخی کارمندان کمیسیون، فورم بایومتریک را امضا نکرده و در چند مورد دیگر هم معلومات بایومتریک اشتباهاً چند بار داخل سرور مرکزی شده است.
در سوی دیگر، اما اسدالله سعادتی، معاون دوم در تکت انتخاباتی «ثبات و همگرایی» گفت که آنچه آقای دانشیار بیان کرد، حدس و گمان است و نمی‌تواند مبنای قضاوتِ تخنیکی قرار گیرد. آقای سعادتی اظهار داشت که اعتبار دادن به ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان، خلاف قوانین انتخابات و طرزالعمل‌های کمیسیون است.
او کمیشنران را مخاطب قرار داد و گفت: «کجای قانون به شما اجازه داده که حدس و گمان را در مقابل نص صریح قوانین قرار بدهید و اعتبار ببخشید؟». معاون تیم ثبات و همگرایی در مورد آرای ۲۷۳۷ محل بانوان که خارج از زمان تعین شده گفته می‌شود، بیان کرد: «ویدیوهای زیاد وجود دارد که زنان از طرف شب در خانه‌ها رای داده و بایومتریک شده‌اند».
در ادامۀ این گفت‌وگو اما مایک آقای سعادتی از سوی رحیمه ظریفی، یک کمیشنر دیگر کمیسیون قطع شد. اسدالله سعادتی در اعتراض به این کار، مدعی شد که کمیشنران کمیسیون تصمیم ندارند انتخابات شفاف باشد، بلکه تصمیم دارند تقلب را اعتبار ببخشند. او گفت: «این نشست برای حل مشکل انتخابات برگزار نشده و حضور احزاب سیاسی طرف‌دار تیم دولت‌ساز و گزینش آنان از سوی کمیسیون بی‌معنا است». او در نهایت با بیان این‌که کمیشنران نمی‌خواهد نشست به نتیجه برسد و این کار پیامدهای سنگین در پی خواهد داشت، نشست را ترک کرد.
در عین حال، حنیف دانشیار در واکنش به این گفتۀ آقای سعادتی تأکید کرد که کمیسیون تصمیم ندارد از نشست مشترک با نهادها و نماینده‌گان نامزدان نتیجه بگیرد، زیرا این نشست «تنها یک نشست معلوماتی» است.
در همین حال، حوا علم نورستانی نیز در اخیر نشست بیان کرد که نشست دیروز، نشست معلوماتی بود، نه نشستی که از آن نتیجه‌یی بیرون شود. بانو نورستانی تأکید کرد که کمیسیون انتخابات در نشست‌های بعدی در پیوند به بازشماری و تفتیش هفت ولایت باقی‌مانده و همچنان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تصمیم خواهد گرفت.
همزمان بااین، داوود سلطان‌زوی، نمایندۀ تیم «دولت‌ساز» در نشست دیروز گفت که «یک تیم» پروسۀ شمارش آرا را به گروگان گرفته و زورگویی می‌کند. او در حالی که از تیم مشخصی نام نبرد، افزود که این تیم تلاش دارد در جریان پروسۀ انتخابات طرزالعمل‌ها را به نفع خودشان تغییر دهند و در این راستا حتا گاهی کمیشنران را تهدید می‌کنند. آقای سلطان‌زوی از کمیشنران کمیسیون انتخابات خواست تا نتایج ابتدایی را اعلام کند.
با این‌همه، اما برخی از اعضای تیم ثبات و همگرایی پس از ختم نشست به خبرنگار روزنامۀ ماندگار گفتند که در پیوند به آرای تقلبی و آرای بی‌اعتباری که «کمیسیون می‌خواهد به آن‌ها اعتبار دهد» تیم‌های انتخاباتی در راس آن تیم ثبات و همگرایی شاکی اند. نور رحمان اخلاقی، یکی از اعضای ارشد تیم ثبات و همگرایی گفت که کمیسیون انتخابات، «هیچ دلیل حقوقی» در مورد اعتباردهی به ۳۰۰ هزار رأی بی‌اعتبار ارایه کند.
آقای اخلاقی اظهار داشت که آقای حنیف دانشیار که باید مبنای قانونی تصمیم کمیسیون را در مورد آرای خارج زمان شرح می‌داد، چون مبنایی برای آن تصمیم وجود ندارد، فقط تلاش می‌کرد زمان را هدر دهد. آقای اخلاقی اظهار داشت که کمیسیون انتخابات یک تحلیل «من‌درآوردی» مبتنی بر «حدس و گمان» در ارتباط به ۱۰۲۰۱۲ رای خارج زمان و ۱۳۷۶۳۰ رای مبهم و ناشناخته ارایه کرد. او بیان کرد: در صورت صراحت قانون، حدس و گمانی که در تضاد با قانون باشد، «تضلیل و جرم» است و استدلال‌های کمیشنران همه مبتنی بر حدس و گمان بود.
در عین حال، خالد نجوا، یکی از نماینده‌گان این تیم گفت: ‏قرار بود، کمیسیون در حضور رسانه‌ها با تیم‌های انتخاباتی، جامعۀ مدنی، نهاد‌های ناظر داخلی و بین‌المللی بحث آزاد را راه اندازند و قناعت طرف‌های معترض را در پیوند به آرای غیرقانونی فراهم کند، اما کمیسیون به رغم تعهدش، احزاب را نیز به خاطر به بیراه کشیدن و اتلاف وقت دعوت کرده بود.
آقای نجوا اظهار داشت باوجود این هم کمیسیون نتوانست به «اعتراض‌های قانونی» تیم‌های انتخاباتی در رابطه به آرای تقلبی جواب مدلل ارایه بدارد. او مدعی شد که کمیسیون «حرف مقنع» برای ستاد‌ها نداشت و در «تبانی با برخی تیم‌ها» دنبال مشروعیت بخشیدن آرای تقلبی و فاقد اعتبار بود.
گفتنی است که این نشست در حالی برگزار شد که کمیسیون انتخابات با شماری از تیم‌های انتخاباتی بر سر چگونه‌گی اعتبار بخشیدن و یا ابطال ۳۰۰ هزار رای دچار اختلاف شده‌ است. این نشست با حضور رسانه‌ها، نهادهای حامی انتخابات، ناظران بین‌المللی، ناظران دسته‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی برگزار شد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.