نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان: کمک جهان مشروط به مبارزه با فساد و مواد مخدر است

- ۲۷ دلو ۱۳۹۱

جامعۀ جهانی هفت میلیارد دالر به پروژه‌های آبی، انرژی و حکومتداری بهتر به افغانستان کمک می‎کند.
عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ کشور، روز گذشته در نوزدهمین جلسۀ بورد مشترک نظارت و انسجام گفت که امروز حکومت افغانستان با جامعۀ جهانی چهار برنامۀ دارای اولویت را که شامل انکشاف ملی منابع آبی، انکشاف تولیدات بازار زراعتی، پروژۀ ملی تأمین انرژی و برنامۀ حکومتداری مؤثر و کارا می‌شود را جهت تمویل به تصویب می‌رساند.
وی افزود که برنامۀ اول، انکشاف منابع آبی به مبلغ ۱٫۸ میلیارد دالر برای مدت سه سال می‌باشد که ۱٫۱ میلیارد دالر آن تعهد شده و ۷۰۰ میلیون دالر دیگر آن نیز در آیندۀ نزدیک تعهد خواهد شد.
وی افزود که انکشاف بازار زراعتی برنامۀ دوم است که به مبلغ ۱٫۱ میلیارد دالر می‌باشد و ۲۷۰ میلیون دالر آن تعهد و ۸۵۰ میلیون دالر دیگر آن تا هنوز تعهد نشده است.
به گفتۀ وی، برنامۀ بعدی، برنامۀ ملی تأمین انرژی به مبلغ ۳٫۴ میلیارد دالر است که دو میلیارد دالر آن از جانب جامعۀ جهانی تعهد و ۱٫۴ میلیارد آن تا هنوز تعهد نشده است.
وی اظهار داشت که برنامۀ آخر هم برنامۀ ملی حکومت مؤثر و کارا است که هزینۀ ۱۴۶ میلیون دالر را در بر گرفته و ۱۰۶ میلیون دالر آن از جانب جامعۀ جهانی تعهد و ۳۹ میلیون دالر آن تعهد نشده است.
او همچنان افزود که امروز پالیسی مدیریت کمک های خارجی در افغانستان که بر اساس اولویت های مردم و حکومت افغانستان باشد نیز از دیگر مواردی است که به تصویب می رسد.
یان کوبیش نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان این جلسه، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر را از جمله چالش‌های مهم بر شمرده و گفت که دوام کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، مستلزم مبارزۀ صادقانۀ افغانستان با فساد اداری و مواد مخدر است.
هدایت امین ارسلا مشاور رییس جمهور گفت که افغانستان در سال ۲۰۱۴ و بعد از آن به هیچ وجه ناامن نمی‌شود.
در این حال، اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی نیز از انتقال موفقانۀ مسؤولیت های امنیتی خبر داده و گفت که با وجود اینکه تا به حال چهل هزار سرباز خارجی از کشور خارج شده اند، اما هیچ مشکل امنیتی بوجود نیامده است.
وی پیرامون مسألۀ انتخابات گفت که در سال ۲۰۱۴ انتخابات ریاست‌جمهوری به طور مسالمت‌‎آمیز و شفاف برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شفافیت آن، نگرانی بسیاری از گروه های سیاسی را بر انگیخته است.
در این نشست سفرای بیش از سی کشور حضور داشتند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.