بحران انتخاباتی چگونه حل می‌شود؟ کمیـسیون داور صـادق نیست

گزارشگر:احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ قوس ۱۳۹۸

بحران انتخاباتی نه با رقابت دو تیم حکومتی حل می‌شود، نه با رفاقت‌شان.
وقتی دستور داده شد که‌ پروسۀ انتخابات ادامه یابد، پس از دو ماه کمیسیون به یک‌باره‌گی دو جلسۀ پیهم را با تعدادی از تکت‌های انتخاباتی، حلقات و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی به عجله برگزار کرد.
جلسات جنجالی شد، کمیسیون با تیم دولتی یک‌طرف و در مقابل، سایر تکت‌ها طرف دیگر دعواهای پُرتنش موضع گرفتند، مشت‌های بسته باز گردید و پردۀ اعتماد کاملاً دریده شد. موارد و نحوۀ گزارش‌دهی کمیسیون، عکس‌العمل‌های شدید طرف‌ها و روحیۀ گناهکارانۀ مسوولین کمیسیون، حدس و گمان‌ها را به یقین مبدل ساخت اینکه کمیسیون انتخابات بیش از این نمی‌تواند آدرس مطمین اعلام نتایج انتخابات باشد و با آمار و ارقام مهندسی شده، بحران انتخابات هرگز خاتمه نمی‌یابد.
اکنون این بحران نه با رقابت دو تیم حکومتی حل می‌گردد و نه هم با توافق دوتیم که حکومت‌داری پنج سال اخیرشان، عامل و حامل وضعیت بحرانی کشور بوده، عبرت‌آموز است.
گزینۀ منطقی‌تر، عملی‌تر، کوتاه مدت‌تر، پیش از اینکه این بحران شاخ و پنجه‌های بیشتر می‌کشد، توافق همه تکت‌های انتخاباتی روی یک‌ میکانیسم مشترک عبور از بحران انتخاباتی می‌باشد.
نتایج حاصله از توافق تکت‌ها می‌تواند مولفه‌های مشروعیت، مشارکت، دموکراسی تفاهمی، تداوم نظام‌سازی را در درون خود داشته باشد، نه تنها باعث مهار بحران می‌گردد، همچنان باعث ایجاد حکومت قابل قبول، فراگیر و پاسخ‌گو نیز می‌شود.
در غیر آن پیامد این انتخابات از دو‌ حالت بیرون نخواهد بود؛ اول، گذشته از اینکه نتایج به نفع چه کسی اعلام می‌شود یا خیر، تشدید بحران‌های دامنه‌دار را به همراه خواهد داشت. دوم، دولت‌مردان باید انتظار تحویل‌دهی قدرت را به فورمول کاملاً جدید داشته باشند.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.